Pūres pagasts, Tukuma novads

57° 3' 4.63356", 22° 54' 20.08044"

ABAVIŅAS, Tukuma rajona Pūres pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Pūres pag., "Abaviņas"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
AE1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Pūres pag., Pūre, "Pūre 21" - 4
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AF Production, SIA
Tukuma nov., Pūres pag., "Ceplīši"
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Avots: VID)
AIRĪTES, Tukuma rajona Pūres pagasta Lasmaņa zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Pūres pag., "Airītes"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
ALCOM XXI s.r.o. Latvijas filiāle
Tukuma nov., Pūres pag., "Silavas"
Mājdzīvnieku barības ražošana (10.92, versija 2.0) (Avots: VID)
Ambulatorās māsas prakse, IK
Tukuma nov., Pūres pag., Pūre, "Pūre 18"
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
APŠUKROGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Pūres pag., "Apšukrogs"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Arirand, SIA
Tukuma nov., Pūres pag., Pūre, "Pūre 24" - 24
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Ārsta palīga prakse, IK
Tukuma nov., Pūres pag., "Meiniķi" - 2
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AUGĻU NAMS, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Tukuma nov., Pūres pag., Pūre, Zemeņu iela 22
Sēkleņu un kauleņu audzēšana (01.24, versija 2.0) (Avots: VID)
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība (46.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
AUĻI, Auzenbaha zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Pūres pag., "Auļi"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
AVANGARDS, Boļšova individuālais uzņēmums
Tukuma nov., Pūres pag., "Apši"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
ĀZES, Tukuma rajona Kalniņa zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Pūres pag., "Āzes"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
BĒRZGAĻI, Selecka zemnieku saimniecība Tukuma rajona Pūres pagasta
Tukuma nov., Pūres pag., "Bērzgaļi"
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana (01.25, versija 2.0) (Avots: VID)
Beta Kafe, SIA
Tukuma nov., Pūres pag., Pūre, "Pūre 22" - 21
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BIRZNIEKI, Locānes zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Pūres pag., "Birznieki"
zemkopība
lopkopība
BLACK ANGUS LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Pūres pag., Dzintars, "Tauriņi"
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BlueLight, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Pūres pag., Pūre, "Pūre 21" - 4
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04, versija 2.0) (Avots: CSP)
BRAMAŅI, Dēķena zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Pūres pag., "Bramaņi"
Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana (10.89, versija 2.0) (Avots: VID)
BURTNIEKI, Jankevica zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Pūres pag., "Burtnieki"
zemkopība
lopkopība
dārzkopība
tirdzniecība
CĒRINIEKI, Redliha zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Pūres pag., "Cērinieki"
graudkopība
augkopība
tirdzniecība
Chef Nauris Hauka, IK
Tukuma nov., Pūres pag., Pūre, "Pūre 21" - 18
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Dabas Rūķi
Tukuma nov., Pūres pag., Pūre, "Pūre 22" - 6
Radīt un pilnveidot sabiedrības interesi par dabas sistēmu, veidojot izpratni par dabas daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi vides un veselības iepazīšanā, saglabāšanā, uzlabošanā un aizsardzībā;
Organizēt un veicināt aktīvu, sportisku un veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā;
Saturīga, lietderīga un izglītojoša brīvā laika organizēšana, kā arī sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei;
Atbalstīt citas sabiedriskas organizācijas, kuru mērķis ir uzlabot sociālo un sabiedrisko vidi Latvijā.
Sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsonisko sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu.
Sociālās iekļaušanas procesa atbalstīšana, praktizēšana un popularizēšana.
Telefons
+371 26633020
DAIGONE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Pūres pag., Pūre, 22-13
Sēkleņu un kauleņu audzēšana (01.24, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana (01.25, versija 2.0) (Avots: CSP)
DALDERI, Tukuma rajona Pūres pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Pūres pag., "Kreģi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Dankumu Dārzi, SIA
Tukuma nov., Pūres pag., "Dankumi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
DAPENI, Lindenbauma zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Pūres pag., "Dapeni"
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: VID)
DOBEĻI, L.Krēgeres zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Pūres pag., "Dobeļi"
zemkopībalopkopībaprodukcijas realizācija
DRAUGA SPĀRNS, Latvijas Savvaļas putnu palīdzības biedrība
Tukuma nov., Pūres pag., "Mačas"
sniegt palīdzību bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem savvaļas putniem Latvijas teritorijā, nodrošināt situācijai atbilstošu savvaļas putnu glābšanas, medicīnisko aprūpi un rehabilitāciju;
izveidot Latvijas savvaļas putnu glābšanas, medicīniskās aprūpes un rehabilitācijas centru; (Izveidot savvaļas putnu centru, kura kompetencē būtu bezpalīdzīgā situācijā nonākušu savvaļas putnu glābšana un/vai veicamo neatliekamo pasākumu kopuma koordinēšana, nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšana un tai sekojošā aprūpe un rehabilitācija, līdz putni var atgriezties atpakaļ dabā);
nodrošināt piemērotus dzīves apstākļus tiem cietušajiem savvaļas putniem, kuru stāvoklis neļauj tiem izdzīvot savvaļā;
informēt un izglītot sabiedrību par to, kā rīkoties gadījumā, ja tiek ziņots vai konstatēts fakts par cietušiem un bezpalīdzīgā situācijā nonākušiem putniem un/vai to mazuļiem, kā arī par veicamajām darbībām iespējamu slimību profilaksei un slimību izplatīšanās riska mazināšanai;
apvienot visu to indivīdu un organizāciju spēkus, kuri ir ieinteresēti palīdzēt nelaimē nonākušiem savvaļas putniem Latvijā;
veicināt sabiedrības atbildīgumu un līdzcietību pret Latvijā mītošajiem putniem, it sevišķi pret tiem, kuri nelaimē nonākuši tiešas vai netiešas cilvēku darbības rezultātā;
veicināt nepieciešamās izmaiņas likumdošanā, lai cietušiem savvaļas putniem Latvijā reāli tiktu nodrošināta nepieciešamā palīdzība, ņemot vērā, ka pašreizējā normatīvajos aktos noteiktā shēmā nefunkcionē vai funkcionē tikai uzņēmuma gadījumos;
izglītot sabiedrību par to, kā palīdzēt putniem dabā, īpaši situācijās, kad to izdzīvošana ir apgrūtināta, piem., bargas ziemas apstākļos, kā arī informēt par to, ka nedrīkst bez vajadzības iejaukties dabas procesos, tādējādi nodarot kaitējumu dzīvniekiem un putniem;
veicināt sadarbību, zināšanu un pieredzes apmaiņu ar savvaļas dzīvnieku un putnu glābšanas un rehabilitācijas centriem citur Eiropā un pasaulē
DRUVAS, Zanderes zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Pūres pag., "Druvas"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)