Pulkveža Brieža iela 8 - 1, Rīga, LV-1010

56° 57' 34.92294588", 24° 6' 21.44768148"

ALCS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: VID)
ALINA, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19, versija 2.0) (Avots: VID)
AMDIPHARM LIMITED, filiāle Latvijā
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Avots: CSP)
BUYBERY S.A., Ārvalstu komersanta pārstāvniecība
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8-1
A) Nodarboties ar pārvaldību un veikt savu darbību jebkurā pasaules daļā;B) Izveidot, būt par starpnieku, vadīt un veikt vispārēju brokeru un pārstāvības uzņēmējdarbību visās tās filiālēs;C) Emitēt personu, sabiedrību, akciju sabiedrību un personālsabiedrību akcijas, citus vērtspapīrus un obligācijas;D) Pirkt, pārdot izpirkt, apmainīt, realizēt, izīrēt kustamu un nekustamu īpašumu un preces, un vest sarunas par tām;E) Izmantot jebkāda veida aktīvus, aizdevumus un bankas depozītus uz laiku, kāds sabiedrībai vajadzīgs, un kamēr tie ir tās rīcībā, izmantot visas ar tiem saistītās tiesības un uzņēmējdarbību savā labā;F) Piedalīties vai iegūt visu vai daļu no kādas sabiedrības, fiziskas vai juridiskas panamiešu vai ārvalstu personas, kas būtu izdevīgi sabiedrībai;G) Papildus iepriekš minētajiem punktiem sabiedrība var kopumā veikt Panamas un citu valstu likumos atļautos darījumus, operācijas, uzņēmējdarbību, lietas un darbības, ja arī tās nav norādītas šajos Statūtos, un tai ir visas Panamas Republikas tūkstotis deviņi simti divdesmit septītā gada (1927.) trīsdesmit otrā (32.) likuma deviņpadsmitajā (19.) pantā norādītās tiesības, tāpat kā jebkuras citas tiesības, kas ir obligātas sabiedrībām saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem;H) Veikt jebkādas citas iepriekš minētās lietas kā pilnvarotājam, pārstāvim vai jebkādā citā statusā;I) Veikt jebkādas citas darbības, kas nav aizliegtas akciju sabiedrībām Panamas Republikas vai jebkuras pasaules valsts Konstitūcijā vai tiesību aktos.
DECORA, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID)
FRACHT, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67505810
E-pasts
fracht@fracht.lv
Futbola klubs "ZELTA RĪGA", Biedrība
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Popularizēt futbolu;
veicināt un atbalstīt futbola attīstību;
sniegt sportistiem atbalstu treniņnodarbībās un sacensībās;
veicināt augstu rezultātu sasniegšanu futbolā;
iesaistīt futbola nodarbībās jaunus un talantīgus sportistus;
popularizēt sportistu, biedru sasniegumus futbolā;
organizēt futbola sacensības;
organizēt sporta sacensības;
organizēt fizisko un garīgo spēju atjaunošanas nodarbības;
izveidot futbola akadēmiju;
iesaistīties futbola starptautiskajā apritē.
Popularizēt futbolu;
veicināt un atbalstīt futbola attīstību;
sniegt sportistiem atbalstu treniņnodarbībās un sacensībās;
veicināt augstu rezultātu sasniegšanu futbolā;
iesaistīt futbola nodarbībās jaunus un talantīgus sportistus;
popularizēt sportistu, biedru sasniegumus futbolā;
organizēt futbola sacensības;
organizēt sporta sacensības;
organizēt fizisko un garīgo spēju atjaunošanas nodarbības;
izveidot futbola akadēmiju;
iesaistīties futbola starptautiskajā apritē.
Telefons
+371 67505000
Gaļinas, Rušonas pagasta zemnieku saimniecība
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
GeoPolimerPro, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
HELUX, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26140508 Laura Urbāne
E-pasts
info@helux.lv Laura Urbāne
HIN Holdings, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Ierakstu reproducēšana (18.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Skaņu ierakstu producēšana (59.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: VID)
I & M Konsultācijas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26804786
Inreho, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67505000
JAMMY JOE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Komplekso tūrisma uzņēmumu, tūrisma operatoru un tūrisma aģentūru darbība; citur neklasificēta darbība, kas saistīta ar tūristu apkalpošanu (63.30, versija 1.1) (Avots: CSP)
Ceļojumu biroju pakalpojumi (79.11, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 26103746
JCI Latvia
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Dot ieguldījumu sabiedrības attīstībā, nodrošinot jauniem cilvēkiem iespēju attīstīt sevi, veidot vadības prasmi un sociālu atbildību, koleģialitāti un citas pozitīvu pārmaiņu radīšanai sabiedrībā nepieciešamās īpašības. Telefons
+371 29157878
Jelha, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID)
JUST 77 Holding, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27099990
ĶĪŠEZERA PARKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
KVH Consult, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Latesco, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Kravu dzelzceļa transports (49.20, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
LATVIJAS BEZDARBNIEKU ASOCIĀCIJA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Pārstāvēt un aizstāvēt visu bezdarbnieku un viņu apgādājamo tiesiskās un sociālās intereses pašvaldību, valsts un ES līmenī;organizēt bezdarbnieku atbalsta grupu izveidi visā valsts teritorijā;rūpēties par darba tirgus sakārtošanu, bezdarba ierobežošanu, nodarbinātības paplašināšanos;organizēt bezdarbnieku sociālo rehabilitāciju, apmācību un pārkvalifikāciju;attīstīt saikni ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, balstoties uz kopīgām interesēm, tai skaitā starp bezdarbniekiem un strādājošiem;veidot sadarbību ar idejiski līdzīgām starptautiskām organizācijām;veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar likumdošanu.
LINAITE, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29120319
LSD Agentura, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26315114
MAK IT, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi (63.99, versija 2.0) (Avots: VID)
E-pasts
info@makit.lv
Management Service Company, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
MARIDON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Operācijas ar savu nekustamo īpašumu (70.1, versija 1.1) (Avots: UR)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
NORDIC TRADE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Nordwinds, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: GP)
PELLSTON NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana (70.20, versija 1.1) (Avots: CSP)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65404903
PREVENTOR, SIA
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Restorāni (55.30, versija 1.0) (Avots: CSP)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67314015
+371 22069001