Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045

56° 57' 51.46568928", 24° 6' 25.26821892"

Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
nodrošināt tās pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodotā nekustamā īpašuma, kas atrodas Rīgā, Miera ielā 57A, turpmāk - "Nekustamais īpašums", pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, Nekustamā īpašuma dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī sniegt citus pakalpojumus Biedrības biedriem saistībā ar Nekustamā īpašuma dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un koplietošanas telpu izmantošanu;
slēgt ar fiziskām un juridiskām personām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm saimnieciskā un cita rakstura līgumus, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā arī uzraudzīt un kontrolēt šo līgumu izpildes gaitu, sastādīt Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu un procesu plānus, budžetus, tāmes ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju labklājību, aizliedzot Nekustamajā īpašumā esošās dzīvojamās platības pārveidot un izmantot kā komercplatības;
nodrošināt Biedrības īpašumā esošo nedzīvojamo telpu (saunas) ar kadastra apzīmējumu 01000240362005062, turpmāk - Telpas, Telpu pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, kā arī sniegt citus pakalpojumus Biedrības biedriem saistībā ar Telpu izmantošanu.
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Elektroenerģijas sadale (35.13, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67015666
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67015666
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67015666
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67015666
E-pasts
info@pillar.lv
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67015666
E-pasts
info@pillar.lv
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67015666
E-pasts
info@pillar.lv
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67015666
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67015666
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67015666
+371 67775555 Karstā līnija
E-pasts
info@pillar.lv
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67015666
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Likvidēts 16.07.2020
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Likvidēts 18.04.2023
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Likvidēts 07.09.2021
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Datoriekārtu darbības pārvaldīšana (62.03, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība (46.52, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība (46.51, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Likvidēts 15.12.2021
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Reorganizēts 21.12.2021
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Likvidēts 03.07.2020
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A
Likvidēts 08.09.2021
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution