Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010

56° 57' 38.95341984", 24° 6' 22.51126584"

Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Elektroenerģijas tirdzniecība (35.14, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Elektroenerģijas tirdzniecība (35.14, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Elektroenerģijas tirdzniecība (35.14, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Likvidēts 18.06.1999
Salaspils apakšstacijas pašrejzējo iekārtu demontāža un jauno iekārtu uzstādīšana un sagatavošana
LAVENERGO darbinieku apmācība
vietējā projekta vadīšana
dokumentu tulkošana latviešu valodā
u.c. nolikumā paredzētā darbība
Telefons
+371 67830160
Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Likvidēts 09.05.2002
Telesakari (64.20, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Reorganizēts 15.07.2005
Latvijas elektroenerģētikas vispusīga attīstība, profesionālo zināšanu un prasmju izmantošana pakalpojumu sniegšanai.
Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Reorganizēts 12.07.1995
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
E-pasts
info@latvenergo.lv
helena.blumberga@latvenergo.lv AS "Latvenergo" , Komunikācijas un starptautiskās attiecības
eec@latvenergo.lv AS "Latvenergo" Energoefektivitātes centrs,
teleconnect@latvenergo.lv AS "Latvenergo" IT&T pakalpojumi, Ventspils iela 56/58, Rīga, LV-1046
Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Likvidēts 12.06.2006
Darbība arhitektūras un projektēšanas sfērā un ar to saistīto tehnisko konsultāciju sniegšana (74.20, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
E-pasts
info@latvenergo.lv
helena.blumberga@latvenergo.lv AS "Latvenergo" , Komunikācijas un starptautiskās attiecības
eec@latvenergo.lv AS "Latvenergo" Energoefektivitātes centrs,
teleconnect@latvenergo.lv AS "Latvenergo" IT&T pakalpojumi, Ventspils iela 56/58, Rīga, LV-1046
Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Reorganizēts 22.06.2007
Latvijas elektroenerģētikas vispusīga attīstība, apvienojot kopīgai darbībai šīs tautsaimniecības nozares speciālistus, organizācijas un uzņēmumus.
Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Likvidēts 04.10.2007
Sekmēt ekoloģiski tīras un ekonpmiski racionālas enerģētikas izveidošanu Latvijā.
Sekmēt enerģētiski ekonomisku tehnoloģiju un iekārtu ieviešanu tautsaimniecībā un sadzīvē.
Veicināt energo- un materiālietilpīgu rūpniecības uzņēmumu pārprofilēšanu,
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 67328818
+371 67328817
Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Likvidēts 03.09.2007
Tehniskā pārbaude un analīze (74.30, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Tehniskā pārbaude un analīze (71.20, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
E-pasts
info@latvenergo.lv
helena.blumberga@latvenergo.lv AS "Latvenergo" , Komunikācijas un starptautiskās attiecības
eec@latvenergo.lv AS "Latvenergo" Energoefektivitātes centrs,
teleconnect@latvenergo.lv AS "Latvenergo" IT&T pakalpojumi, Ventspils iela 56/58, Rīga, LV-1046
Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Likvidēts 09.01.1998
mazum-, vairumtirdzniecība
preču ražošana
remonta-celtniecības darbi
izstāžu un gadatirgu organizēšana
*atpūtas, sporta bāžu un kempingu izveide
*preču sagāde
*sabiedriskā ēdināšana
*lauksaimniecības produktu pārstrāde un realizācija
*specializētu veikalu tīkla organizēšana
*tirdzniecība
*sadzīves pakalpojumi
*marketings
*izejvielu un materiāli tehniskās produkcijas iepirkšana un realizācija
Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Likvidēts 23.03.2007
Analizēt politiski ekonomisko situāciju valstī un izstrādāt rekomendācijas enerģētikas kompleksa darbībai.
Organizēt lekcijas, seminārus, lietišķus braucienus pieredzes apmaiņai.
Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Likvidēts 01.04.2005
Elektroenerģijas ražošana (40.11, versija 1.1) (Datu avots: CSP)
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
E-pasts
info@latvenergo.lv
helena.blumberga@latvenergo.lv AS "Latvenergo" , Komunikācijas un starptautiskās attiecības
eec@latvenergo.lv AS "Latvenergo" Energoefektivitātes centrs,
teleconnect@latvenergo.lv AS "Latvenergo" IT&T pakalpojumi, Ventspils iela 56/58, Rīga, LV-1046
Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Likvidēts 02.01.1998
zinātniski-pētnieciskais darbs
projektēšanas-konstruēšanas pakalpojumi
informatīvie pakalpojumi
tūrisma pakalpojumi
reklāma
mārketings
standartizācija
sertifikācija
licenzēšana
personāla kvalifikācijas celšana
u.c. statūtos paredzētā darbība

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution