• lv

Prūšu iela 42A, Rīga, LV-1057

56° 54' 34.07316948", 24° 11' 36.81107016"

Latvijas Lietuviešu Jauniešu Kopiena
Rīga, Prūšu iela 42A
Apvienot dzīvojošos Latvijā jaunas paaudzes lietuviešus, kopt un daudzināt savas tautas kultūras un sporta tradīcijas, kā arī veikt kultūras un sporta ziņu apmaiņu ar citām valsts un sabiedriskajām organizācijām Latvijā un aiz tās robežām;kopīgi sadarboties ar Lietuviešu skolām Latvijā, organizēt Latvijas Lietuviešu bērnu un skolēnu sporta un kultūras pasākumus;iepazīstināt jaunas paaudzes lietuviešus ar latviešu kultūru, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā un vienlaikus izkopjot viņu nacionālo pašapziņu. Telefons
+371 26031195
E-pasts
lljk@inbox.lv
Latvijas Lietuviešu kultūras biedrība Rīgā
Rīga, Prūšu iela 42A
Uzturēt sabiedriski - politiskas kultūras tradīcijas;veicināt saikni starp lietuviešu skolu un biedrību;sadarboties ar citām Lietuvas biedrībām un apgūt tradīcijas. Telefons
+371 20491117
+371 26878260
Latvijas Lietuviešu Politiski Represēto Biedrība
Rīga, Prūšu iela 42a
Apvienot Latvijā dzīvojošās, okupācijas laikā politiski represētās personas Lietuvas Republikā, pretošanās kustības dalībniekus, kuri darbojās pret komunistisko režīmu, kā arī viņu ģimenes locekļus un citas personas, kas cietušas komunistiskā terora akciju laikā;Tiekties pēc vēsturiskās patiesības atjaunošanas, pieprasot genocīda organizatoru un īstenotāju atklāšanu un publisku nosodījumu;Vākt okupācijas laika tautas pretošanās cīņu apliecinošus materiālus;Veikt Latvijā dzīvojošo Lietuvas okupācijas laikā politiski represēto vai citādi no okupācijas režīma cietušo personu uzskaiti. Telefons
+371 28864780
Latvijas Lietuviešu Savienība
Rīga, Prūšu iela 42a
Apvienot visas lietuviešu biedrības Latvijā, dzīvojošos Latvijā lietuviešus, iesaistīt viņus izglītošanas, sabiedriskās kultūras darbā, veicināt tautisko pašdarbību, kopt un daudzināt savas tautas kultūru, tradīcijas, paražas. Telefons
+371 26048950