Bultu iela 5, Rīga, LV-1057

56° 54' 34.07316948", 24° 11' 36.81107016"

Rīga, Bultu iela 5
Uzturēt sabiedriski - politiskas kultūras tradīcijas;
veicināt saikni starp lietuviešu skolu un biedrību;
sadarboties ar citām Lietuvas biedrībām un apgūt tradīcijas.
Telefons
+371 20491117
+371 26878260
Rīga, Bultu iela 5
Apvienot Latvijā dzīvojošās, okupācijas laikā politiski represētās personas Lietuvas Republikā, pretošanās kustības dalībniekus, kuri darbojās pret komunistisko režīmu, kā arī viņu ģimenes locekļus un citas personas, kas cietušas komunistiskā terora akciju laikā;
Tiekties pēc vēsturiskās patiesības atjaunošanas, pieprasot genocīda organizatoru un īstenotāju atklāšanu un publisku nosodījumu;
Vākt okupācijas laika tautas pretošanās cīņu apliecinošus materiālus;
Veikt Latvijā dzīvojošo Lietuvas okupācijas laikā politiski represēto vai citādi no okupācijas režīma cietušo personu uzskaiti.
Telefons
+371 28864780
Rīga, Bultu iela 5
Apvienot visas lietuviešu biedrības Latvijā, dzīvojošos Latvijā lietuviešus, iesaistīt viņus izglītošanas, sabiedriskās kultūras darbā, veicināt tautisko pašdarbību, kopt un daudzināt savas tautas kultūru, tradīcijas, paražas.
Telefons
+371 26048950