• lv

Priekules novads

56° 25' 4.5886800000001", 21° 33' 1.2009599999999"

BIG DREAM, SIA
Priekules nov., Priekule, Tirgoņu iela 3
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27541372
BIRZNIEKI, Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecība
Priekules nov., Bunkas pag., "Birznieki"
piena lopkopība
graudkopība
BIRZNIEKI-2, Liepājas rajona Virgas pagasta zemnieku saimniecība
Priekules nov., Virgas pag., "Birznieki-2"
graudkopība
sakņkopība
BITĪTE, E.Skābarža biškopības saimniecība
Priekules nov., Priekule, Galvenā iela 15
medus, ziedputekšņu un bišu indes ražošana
Telefons
+371 63461237
BiTro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Priekules nov., Bunkas pag., Bunka, Krasta iela 2
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu programmatūru tiražēšana (58.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29288980
B.K.J., SIA
Priekules nov., Priekule, Zāļu iela 37
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63461210
+371 29857872
BORDA, SIA
Priekules nov., Virgas pag., "Kļavas"
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22301570
BRIEŽI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Priekules nov., Kalētu pag., "Brieži"
lopkopība
BRIEŽI-I, Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība
Priekules nov., Gramzdas pag., "Brieži"
gaļas lopkopība
augkopība
Brīnumpastaliņas
Priekules nov., Priekule, Aizputes iela 25 - 2
veicināt sociāli neaizsargāto iedzīvotāju grupu - bērnu un jauniešu ar invaliditāti un bērnu no sociālā riska ģimenēm fiziskās, fgarīgās un sociālās veselības uzlabošanu, veicot dabisku integrācijas procesu sabiedrībā, organizēt izglītojošus un veselību veicinošus atpūtas pasākumus bērniem un jauniešiem ar aktīvu laika pavadīšanu, sniedzot jaunas zināšanas un praktiskās iemaņas Telefons
+371 29163439
BRŪVERI, Liepājas rajona Virgas pagasta zemnieku saimniecība
Priekules nov., Virgas pag., "Brūveri"
lopkopībalaukkopība
BUBLĀNI, Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecība
Priekules nov., Bunkas pag., "Bublāni"
graudkopība
augļkoku audzēšana
BUNČI, Zemnieku saimniecība
Priekules nov., Priekules pag., "Bunči"
lauksaimniecība
* galdniecība
BUNKAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Priekules nov., Bunkas pag., "Ērgļi"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Bunkas jauniešu klubiņš
Priekules nov., Bunkas pag., "Bunkas kultūras nams"
Veikt neformālo izglītību;Radīt jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem;Nodrošināt jauniešus ar viņiem nepieciešamo informāciju;Stimulēt sociālo problēmu risināšanu jaunatnes vidū;Veicināt jauniešu etnisko, sociālo un cita veida integrāciju;Sekmēt jauniešu mobilitāti Eiropas dimensijā;Piedalīties dažādos projektos;Iesaistīt arī citus interesantus jauniešu darba organizēšanā un atbalstīšanā. Telefons
+371 29255231
Bunkas mežābele
Priekules nov., Bunkas pag., "Bunkas kultūras nams"
Demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana;
strādājošo darba un sadzīves apstākļu uzlabošana, pensionāru, invalīdu un viņu ģimeņu atbalstīšana;
veselīgas atpūtas organizēšana;
piedalīšanās projektos
Telefons
+371 28671972
Bunkas saulespuķes
Priekules nov., Bunkas pag., Bunkas pagasta kultūras nams
demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana;
darba un sadzīves apstākļu uzlabošana, pensionāru, invalīdu un viņu ģimeņu atbalstīšana;
tradīciju atjaunošana, latviešu valodas konsekventa lietošana;
ar biedrības "Bunkas saulespuķes" jautājumiem saistīto preses izdevumu atbalstīšana;
labdarības pasākumu organizēšana.
Telefons
+371 29296265
Bunkas sporta klubs
Priekules nov., Bunkas pag., "Bunkas kultūras nams"
Bunkas pagasta iedzīvotāju un viesu, kluba biedru un citu cilvēku, īpaši jauniešu, brīvā laika lietderīgas izmantošanas sekmēšana, viņu veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana, fiziski aktīva, veselīga dzīvesveida popularizēšana;Veselīgas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un palielināšanai, augstu rezultātu sasniegšanai sportā;Futbola, basketbola, volejbola un citu sporta veidu popularizēšana;Jauniešu iesaistīšana regulārās sporta un aktīvas atpūtas nodarbībās;Demokrātijas, vispārcilvēcisko vērtību ievērošana fiziskajā audzināšanā, sporta un citās dzīves sfērās, kluba biedru radošas darbības, profesionālās izaugsmes un zināšanu veicināšana sporta jomā;Kluba komandas veidošana un piedalīšanās pauerliftinga, un citu sporta veidu sacensībās;Pauerliftinga attīstības, augstu sportisku rezultātu sasniegšanas sekmēšana organizatoriski, metodoloģiski un praktiski sadarbojoties ar sporta veidu federācijām, kā arī citiem spēka sporta veidu klubiem Latvijā;Fizisko aktivitāšu programmas izstrādāšana sievietēm un bērniem, iesaistot aktīvā sporta dzīves veidā;Projektu izstrāde sporta kluba attīstībai un labāku rezultātu sasniegšanai, kā arī kluba darbības popularizēšanai;Jauniešu integrēšanās sabiedrībā veicināšana;Sporta aktīvas atpūtas vides veidošana pagastā ar mērķi novērst jauniešu masveida aizplūšanu darba meklējumos uz ārzemēm. Telefons
+371 29255231
BŪRĪŠI, Zemnieku saimniecība
Priekules nov., Priekules pag., "Būrīši"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 63424388
BZZZ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Priekules nov., Priekule, Lāčplēša iela 7
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26675059
CAUNAS, Liepājas rajona Virgas pagasta zemnieku saimniecība
Priekules nov., Virgas pag., "Caunas"
zemkopība
CAUNĪTES-1, Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecība
Priekules nov., Bunkas pag., "Caunītes"
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 63481216
CEKLAUŠI, Liepājas rajona Virgas pagasta zemnieku saimniecība
Priekules nov., Virgas pag., "Ceklauši"
lopkopība
zemkopība
CEĻMAĻI, Liepājas rajona Virgas pagasta zemnieku saimniecība
Priekules nov., Virgas pag., "Ceļmalas"
lopkopībalaukkopībapakalpojumu sniegšana ar lauksaimniecības tehniku
CELMENIEKI, Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība
Priekules nov., Gramzdas pag., "Celmenieki"
lopkopība
graudkopība
CELMI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Priekules nov., Virgas pag., "Celmi"
lopkopība
Cerību balss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Priekules nov., Virgas pag., "Mazvirga" - 1
Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
CERIŅI-2, Liepājas rajona Priekules pagasta zemnieku saimniecība
Priekules nov., Priekules pag., "Ceriņi"
lopkopība
Černakas individuālais uzņēmums
Priekules nov., Gramzdas pag., Gramzda, Miera iela 4 - 8
tirdzniecība-starpniecībaārējā ekonomiskā darbība
CĒRPI, Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecība
Priekules nov., Bunkas pag., Krote, "Akoti"
piena, gaļas lopkopībau.c. statūtos paredzētā darbība