• lv

Preiļu novads

56° 9' 4.01652", 26° 44' 38.31612"

PREIĻU CENTRS, Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Nodarbinātības valsts dienests" filiāle
Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 19
Likvidēts 11.11.2003
Efektīvas uzņēmējdarbības koordinēšana un veicināšana (75.13, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65324315
Preiļu diabēta asociācija
Preiļi, Raiņa bulvāris 13
Likvidēts 22.08.2007
Piesaistīt visas sabiedrības uzmanību ar diabētu saistīto jautājumu un
problēmu risināšanā nacionālā un starptautiskā līmenī;
veidot sapratni par diabēta slimnieku īpašajām vajadzībām;
patstāvīgi un sadarbībā ar citām struktūrām izstrādāt diabēta nacionālo
programmu;
sekmēt un atbalstīt pasākumus medicīniskās aprūpes uzlabošanai diabēta
slimniekiem;
sekmēt, lai tiktu izstrādāti un realizēti diabēta : diagnostiskie un
kontroles līdzekļi,
metodiskie un informatīvie materiāli, programmas, dokumenti un datu analīzes
materiāli;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Preiļu ekozemnieku biedrība
Preiļi, Raiņa bulvāris 19
Likvidēts 15.10.2007
Piesaistīt zemniekus, kuri vēlas nodarboties
ar ekoloģisko lauksaimniecību;
iesaistīties zemnieku un konsultantu izglītošanā par organisko
lauksaimniecību;
popularizēt biedrības darbību masu informācijas līdzekļos;
nodarboties ar saimniecisko darbību, kas paredzēta Latvijas Republikas
likumdošanā;
sadarboties ar līdzīga rakstura ārvalstu organizācijām.
PREIĻU FILIĀLE, Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra"
Preiļi, Andreja Paulāna iela 3a
Likvidēts 30.12.2003
Obligātā sociālā apdrošināšana (84.30, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 65322282
Preiļu lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas kooperatīvā sabiedrība
Preiļi, Daugavpils iela 55
Likvidēts 22.03.2002
Lopkopības papilddarbības (01.62, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65323331
PREIĻU LAUKTEHNIKA, Valsts uzņēmums
Preiļi, Orlova iela 2
Likvidēts 22.04.1999
lauksaimniecības patērētāju, zemnieku saimniecību vajadzību noskaidrošana pēc materiāli tehniskajiem līdzekļiem
lauksaimniecības mašīnu un iekārtu, to rezerves daļu pārdošana
Telefons
+371 65322353
Preiļu meliorācijas sistēmu valsts pārvalde
Preiļi, Mehanizatoru iela 2a
Likvidēts 27.09.1995
valsts meliorācijas sisēmu un būvju ekspluatācija
meliorēto zemju, sistēmu un būvju uzskaite
valsts kontrole un uzraudzība
*projektēšanas-konstruēšanas pakalpojumi meliorācijas celtniecībā
*rekonstrukcija
*projektu-tāmju dokumentācijas izstrāde
Telefons
+371 65322100
Preiļu nodaļa, Apdrošināšanas akciju sabiedrības "BALTA" filiāle
Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24
Likvidēts 05.01.2007
Pārējie apdrošināšanas veidi, izņemot dzīvības apdrošināšanu (66.03, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67229660
E-pasts
balta@balta.lv
Preiļu novada slāvu kultūras un izglītības biedrība
Preiļi, Brīvības iela 7
Likvidēts 15.11.2007
Krievu, baltkrievu, ukraiņu un poļu tautas atdzimšana,
valodas, kultūras, gara un morāles, vēsturiskās atmiņas
veicināšana, izglītības, kultūras saglabāšana un attīstīšana,
sakaru uzturēšana ar savu etnisko tēvzemi, minoritāšu
sociālā un psiholoģiskā palīdzība
PREIĻU NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS, Sabiedriska organizācija
Preiļi, Rīgas iela 4
Likvidēts 15.10.2007
Apvienot tūrisma nozarē saistītās un ieinteresētās juridiskās un fiziskās
personas un veicināt sadarbību starp tam;
aizstāvēt savu biedru intereses;
veidot un uzturēt sakarus ar Latvijas un ārzemju tūrisma organizācijām;
veidot tūrisma izglītības centrus;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Telefons
+371 65322864
PREIĻU PASTS, Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" filiāle
Preiļi, Raiņa bulvāris 21
Likvidēts 05.10.2004
pasta pakalpojumi
pasta apmaksas zīmju izdošana un realizācija
*grāmatu, iespiedprodukcijas un dažādu preču realizācija
Telefons
+371 65322495
PREIĻUPE, Preiļu rajona Preiļu pagasta paju sabiedrība
Preiļu rajons, Preiļu pagasts, Līči
Likvidēts 17.11.1993
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 65322524
Preiļu pilsētas Olgas Šiškinas individuālais komercuzņēmums
Preiļu nov., Preiļi, Rēzeknes iela 24-11
Likvidēts 11.11.2014
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: CSP)
Preiļu policijas sporta klubs
Preiļu nov., Preiļi, Talsu iela 2
Likvidēts 09.12.2010
Veicināt fiziskās kultūras un sporta attīstību.
Telefons
+371 65302807
Preiļu rajona A.Petrovas individuālais uzņēmums
Preiļu rajons, Preiļu pagasts, Moskvina
Likvidēts 27.01.2006
PREIĻU RAJONA FILIĀLE, Bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DAUGAVAS SLIMOKASE"
Preiļi, Raiņa bulvāris 13
Likvidēts 10.09.2004
Telefons
+371 5123318
Preiļu rajona jauniešu klubs
Preiļi, Raiņa bulvāris 19-39
Likvidēts 26.10.2007
Veicināt pastāvīgās aktivitātes no rajona
jauniešu puses, veidojot sabiedrisko domu;
panākt optimālus pilnveidošanās apstākļus jauniešiem ārpus oficiālajām
mācību iestādēm;
atbalstīt un veicināt jauniešos radošu pieeju darbam;
sakaru veidošana ar līdzīgām organizācijām pieredzes un abpusēji svarīgas
informācijas apmaiņas nolūkā.
PREIĻU RAJONA KINODIREKCIJA, Preiļu rajona pašvaldības uzņēmums
Preiļi, Raiņa bulvāris 17
Likvidēts 08.06.1998
Kinofilmu demonstrēšana (59.14, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65321811
Preiļu rajona sieviešu apvienība
Preiļi, Brīvības iela 7
Likvidēts 09.05.2006
Apvienot Preiļu rajona pilsētu un lauku sievietes, kā arī sieviešu klubus, lai sekmētu tās biedru vispusīgu izglītību, informācijas apmaiņu, darbības koordināciju un dažādu pasākumu organizēšanu. Telefons
+371 65322238
Preiļu rajona valsts mācību-kursu kombināts
Preiļi, Orlova iela 14
Likvidēts 10.12.2002
Pārējā citur neklasificēta pieaugušo izglītība (80.42, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65321450
Preiļu rajona valsts siltumtīklu uzņēmums
Preiļi, Ļeņina iela 2
Likvidēts 05.02.1993
siltumapgāde
*objektu tehniskā apgāde
Telefons
+371 65322520
PREIĻU SCO, Paju sabiedrība
Preiļi, Celtnieku iela 2
Likvidēts 18.02.2003
ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi (45.21, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65322730
PREIĻU TELEKOMUNIKĀCIJU CENTRS, Valsts akciju sabiedrības "Lattelekom"
Preiļi, Raiņa bulvāris 21
Likvidēts 14.02.1994
telekomunikāciju pakalpojumi
telekomunikāciju ekspluatācija, celtniecība, montāža, remonts
informācija, reklāma
speciālistu apmācība
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. nolikumā paredzētā darbība
Telefons
+371 65322495
+371 65321777
E-pasts
lattelecom@lattelecom.lv
Preiļu valsts specializētā pārvietojamā mehanizētā kolonna
Preiļi, Pils iela 12b
Likvidēts 11.09.1997
sanitāri tehniskie un remonta-celtniecības darbi
ārējo komunikāciju celtniecība
iekārtu montāža
*maksas pakalpojumi
*metāla un dzelzbetona izstrādājumu izgatavošana
*nestandarta iekārtu izgatavošana
Telefons
+371 65323807
PRIEKULIS, Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu rajons, Aizkalnes pagasts, Kukoru s.
Likvidēts 19.10.2006
Telefons
+371 65322690
PRIEŽKALNI, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Preiļu pag.
Likvidēts 13.12.2016
MEŽA IZKOPŠANA UN STĀDĪŠANAkokmateriālu sagatavošanagraudaugu ražošanau.c. statūtos paredzētā darbība
Proksimo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Rēzeknes iela 30-69
Likvidēts 14.09.2006
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 66720073
+371 29182720
PRT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma
Preiļi, Pils iela 20
Likvidēts 17.12.1997
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem (52.63, versija 1.0) (Avots: CSP)
PUKSTI, Pelēču pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu rajons, Pelēču pagasts, Litiniški
Likvidēts 19.11.2001
lauksaimniecības produktu ražošana
PUNDURI, Zemnieku saimniecība
Preiļu rajons, Saunas pagasts, "Punduri"
Likvidēts 11.07.2005
lauksaimniecības produktu ražošana