• lv

Preiļu novads

56° 9' 4.01652", 26° 44' 38.31612"

1111, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Preiļu nov., Preiļi, Mehanizatoru iela 12
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: VID)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29187851
1 DŽERIŅI, Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Aizkalne
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 65354652
2 Play
Preiļu nov., Preiļi, Liepu iela 9 - 19
Veicināt un popularizēt lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, dažāda vecuma, Daugavpils novada un Latgales iedzīvotāju vidū;
Popularizēt aktīvas, ārpusmājas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešu vidū;
Nodrošināt iespēju Daugavpils novada un Latgales iedzīvotājiem iesaistīties lietderīgās brīvā laika aktivitātēs izveidojot tam atbilstošu vidi;
Palielināt Latgales reģiona brīvā laika pavadīšanas iespēju skaitu un to daudzveidību;
Organizēt un rīkot aktīvo atpūtu veicinošus pasākumus organizācijām vai plašākām cilvēku grupām brīvā dabā;
Veicināt Latgales reģiona nacionālo minoritāšu sociālo integrāciju ar brīvā laika aktivitāšu palīdzību;
Izveidot sadarbības sistēmu ar radniecīgām organizācijām, lai koordinētu, attīstītu un veidotu plašākas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
Izveidot sadarbības sistēmu ar radniecīgām Latgales reģiona un pierobežas organizācijām, lai popularizētu un veicinātu starptautisko tūrismu ar brīvā laika aktivitāšu palīdzību;
Nodrošināt brīvprātīgā darba iespējas Latgales reģiona iedzīvotājiem ar mērķi gūt pieredzi izklaides pakalpojumu sfērā;
Realizēt sabiedriski noderīgus projektus.
3425AK, SIA
Preiļu nov., Preiļi, Rēzeknes iela 34 - 25
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AAA, Antonova A.D. individuālā firma
Preiļu nov., Preiļi, Celtnieku iela 11-11
spēļu automāti
videonoma
tirdzniecība
izstāžu, gadatirgu, izsoļu rīkošana
arhitektūras projektēšanas darbi
dizains
poligrāfija
izdevējdarbība
mēbeļu restaurācija
autotransporta pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 65323537
ABAKS AA, SIA
Preiļu nov., Preiļi, Skolas iela 16
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28650561
ĀBELĪTE, Preiļu rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Preiļu nov., Preiļi, Tirgus laukums 1A
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65324458
+371 26457691
ĀBOLIŅI, Preiļu pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Preiļu pag., Sondori, "Āboliņi"
ĀBOLIŅI, Pelēču pagasta J.Locikas zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Pelēču pag., Ārdava, "Āboliņi"
Aglona Te Amo
Preiļu nov., Preiļi, Nikodema Rancāna iela 8 - 18
1. Aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošana, sociālās atstumtības un nabadzības riska mazināšana;
2. Veselīga dzīvesveida popularizēšana un īstenošana sabiedrībā;
3. Vides aizsardzība, vēsturisko objektu apzināšana un kopšana, pasākumu izstrāde un īstenošana to saglabāšanai, publicitātes veicināšana, baznīcu un kapsētu saglabāšanai nepieciešamo līdzekļu piesaiste, projektu piesaiste un īstenošana un citi pasākumi;
4. Nevalstiskā un publiskā sektora sadarbības veicināšana dažādās mērķa grupās, radot veinlīdzīgas attīstību iespējas visām iedzīvotāju grupām lauku un pilsētu teritorijās, informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšana, telpu aprīkojumu iegāde un citu pasākumu veikšana, kā rezultātā tiktu apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, kas arī paaugstinātu cilvēku konkurētspēju darba tirgū;
5. Veicināt priekšnosacījumus un sadarbību ar vietējām iniciatīvas grupām, pašvaldībām, sabiedriskajām, reliģiskajām, saimnieciskajām organizācijām un uzņēmējiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistot sponsoru un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu sasniegšanai, realizēt lauku telpas saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī sekmēt lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā, izstrādājot un īstenojot dažādus projektus, vienlaicīgi veicinot arī nodarbinātības attīstību lauku un pilsētas teritorijā;
6. Sociālekonomiskās attīstības veicināšana, dabas, tautas tradīciju, vērtību popularizēšana, kultūras mantojuma ilgspējīga saglabāšana, tūrisma attīstības un pasākumu veicināšana, kultūras dzīves un sporta pasākumu īstenošana valsts un pārrobežu sadarbībā;
7. Veicnāt garīgās kultūrvides uzturēšanu, attīstīt procesus, kas vērsti uz garīgās kultūrvides saglabāšanu, piesaistot ziedojumus un dāvinājumus, iesaistīt iedzīvotājus šo kultūrprocesu apritē un apmaiņā starp novadiem un starpvalstu sadarbībā;
8.Visu citu, biedrībām atļauto valsts likumdošanā, darbību un pasākumu īstenošana.
Telefons
+371 92324443
AGNETA V, Individuālais uzņēmums
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 6
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Agrofirma "Turība", SIA
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 13A
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65356738
+371 26717907
+371 65356638
AGROLATGALE PLUS, SIA
Preiļu nov., Preiļi, Rīgas iela 3
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29717424
AGRO ZVAIGZNĪTES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Preiļu nov., Saunas pag., Smelteri
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64628810
Aizkalne, Sabiedriskais centrs
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Aizkalne, Raiņa iela 6
Veicināt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstību;
Veicināt pahasta iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos;
Sekmēt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšanos sabiedrībā;
Sekmēt ģimeņu stiprināšanu un jaunatnes aktivizēšanu un iesaistīšanu sabiedriskajos procesos;
Veicināt pieaugušo mūžizglītību, sniegt vispusīgu informāciju par lauku iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem, organizēt kursus, seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus.
Veicināt un popularizēt vides sakopšanu un saglabāšanu, kultūras un garīgās vides attīstību pagastā.
Telefons
+371 29988509
AIZKALNES STRAUTIŅI, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag.
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija, pārstrāde
AIZKALNES VISSVĒTĀS DIEVMĀTES AIZMIGŠANAS PAREIZTICĪGO DRAUDZE
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Aizkalne, "Aizkalnes pareizticīgo baznīca"
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
AIZPURVI, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., "Aizpurvi"
lauksaimniecības produktu ražošana
AIZTILTI, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Preiļu pag., Noviki, "Aiztilti"
lauksaimniecības produkcijas ražošana,realizācija
AJA 1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Preiļu nov., Saunas pag., Smelteri
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26422028
AJA RE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Preiļu nov., Preiļi, Liepu iela 8 - 29
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28474054
A & K, Individuālais komersants
Preiļu nov., Preiļi, Liepu iela 1 - 70
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Akciju sabiedrības "Moda Kapitāls Preiļu filiāle"
Preiļu nov., Preiļi, Talsu iela 2A
AKMENTIŅI, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Saunas pag., "Gribusti"
zemkopība, mežistrāde
Akotehnika, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Preiļu nov., Saunas pag., Smelteri, "Elsti"
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29343561
Akri, Rušonas pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Preiļi, Daugavpils iela 73
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
AKSJONOVI, Preiļu pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Preiļu pag., "Aksjonovi"
Telefons
+371 65322445
Aleksa 97, IK
Preiļu nov., Preiļi, Cēsu iela 11 - 3
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
ALEKSANDRA, Preiļu pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Preiļu pag., Jaunsaimnieki
lauksaimniecības produktu ražošana
tirdzniecība
iepirkšana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Alekss 7, IK
Preiļu nov., Preiļi, Līvānu iela 11
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)