• lv

Pļaviņu novads

56° 37' 3.83268", 25° 43' 9.8554800000002"

4A.B., SIA
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Rīgas iela 13 - 52
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26116870
A.A. Mežmalas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Klintaines pag., "Mežmalas"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64807271
Ābeļdārzs
Pļaviņu nov., Aiviekstes pag., Kriškalni, 1. maija iela 12-11
1) slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus, pārraudzīt un kontrolēt šo līgumu ievērošanu, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānus, budžetus, tāmes, darbus un procesu, lai nodrošinātu labu dzīves kvalitāti 1.Maija ielā 10, 1.Maija ielā 12 Kriškalnos, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā;
2) veikt biedrības apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo māju, kā arī funkcionāli ar māju saistīto ēku un būvju un piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
3) apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu, dzīvojamo māju, kā arī funkcionāli ar māju saistīto ēku un būvju piesaistītā zemes gabala izmantošanu;
4) aizsargāt un aizstāvēt dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju, t.sk. biedrības biedru, tiesības un intereses.
Telefons
+371 26109913
Ābeļziedi, Pļaviņu novada pensionāru biedrība
Pļaviņu nov., Aiviekstes pag., Kriškalni, 1. maija iela 1 - 1
1. Morālā un materiālā palīdzība pagasta pensionāriem.
2. Pensionāru uzskatu un vajadzību apzināšana.
3. Aktivizēt biedrības biedru iesaistīšanu un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
4. Veidot komisijas savas darbības nodrošināšanai, darba un kultūras dzīves jautājumos.
5. Metodes: ar likumu atļauto darbību kopums - a) civiltiesiskie darījumi, publiskā darbība, saimnieciskā u.c. ar kuru palīdzību Biedrība realizē savus mērķus.
Telefons
+371 26809371
Actual Service, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Aiviekstes pag., Ozolsala, "Ozolsala"
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Avots: VID)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28632894
AGDECOR, SIA
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Liepu iela 54
Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana (23.69, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26676632
AgroCorp, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., "Mētriņas"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28851853
AINAVU AEROFOTO, Aizkraukles rajona K.Zariņa individuālais uzņēmums
Pļaviņu nov., Klintaines pag., "Gustiņi"
Fotopakalpojumi (74.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65121410
Aiviekstes koks, SIA
Pļaviņu nov., Aiviekstes pag., Kriškalni, Kriškalnu iela 4
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: VID)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29286610
Aiviekstes pagasta "Dravnieku" māju zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Aiviekstes pag., "Dravnieki"
AIZKALNIEŠI, Aiviekstes pagasta A.Cigļa zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Aiviekstes pag., "Aizkalnieši"
ādrzkopība
lopkopība
lauksaimniecības produktu pārstrāde, realizācija
Aizkraukles rajona O.Ginaiša individuālais uzņēmums
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Saules iela 14
Telefons
+371 29469836
AIZPURVES, Klintaines pagasta A.Kačkaines zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Klintaines pag., "Aizpurves"
lopkopība
augkopība
AIZUPES, Vietalvas pagasta O.Kupčas zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., "Aizupes"
lopkopībaaugkopība
AKTIVITIES AP, IK
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Kalna iela 11
ALUNĒNI, Vietalvas pagasta I.Eliāsa zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., "Alunēni"
augkopība
lopkopība
biškopība
ALVEO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Liepu iela 10
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana (32.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29645542
ALVĪŠI, Vietalvas pagasta P.Brūvera zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., "Alvīši"
augkopība
lopkopība
zivkopība
mežkopība
koksnes pārstrāde, realizācija
AMBI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Raiņa iela 55
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22307999
E-pasts
ambi2@inbox.lv
AMEO dizains, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Dārza iela 34
AM Tārtiņi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., Vietalva, Putnu iela 1
Sidra un citu augļu vīnu ražošana (11.03, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Annas klints, SIA
Pļaviņu nov., Klintaines pag., "Annas klints"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība (55.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64807271
ANROK, IK
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Dzirnavu iela 2B - 4
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi (49.42, versija 2.0) (Avots: CSP)
AnSal tehnik, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., "Jankas"
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID)
Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29353294
ĀPĒNI, Aizkraukles rajona Aiviekstes pagasta zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Aiviekstes pag., "Āpēni"
lopkopībagraudkopība
APŠI, Vietalvas pagasta A.Šleseres zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., "Apši"
augkopība
tirdzniecība
starpniecība
komercdarbība
ĀRIŅI, Vietalvas pagasta zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., "Āriņi"
lopkopība
augkopība
Arkli K, SIA
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Selgas iela 6
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26453376
ARu, IK
Pļaviņu nov., Klintaines pag., Stukmaņi, Jāņu iela 2
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 25651599
E-pasts
aigarsrullis@inbox.lv
Atbalsts skolai, Biedrība
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Daugavas iela 101
1. Piedalīties vides un priekšnoteikumu pilnveidošanā skolas bērnu un jauniešu personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai;2. Veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un ģimenēm integrēties mūsdienu mainīgajā sabiedrībā;3. Iespēju robežās materiāli atbalstīt skolas bērnus un jauniešus no maznodrošinātām, riska grupas ģimenēm un ar veselības problēmām;4. Veicināt lietderīgu un produktīvu skolas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, piedaloties pārgājienu, atveseļošanās, sportisko, izglītojošo un atpūtas nometņu un sporta pasākumu un labdarības akciju organizēšanā. Telefons
+371 26741662