Pilskalnes iela, Ilūkste, Ilūkstes novads

55° 58' 33.04128", 26° 17' 19.4064"

Andris 65, IK
Ilūkstes nov., Ilūkste, Pilskalnes iela 38 - 2
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Liepu laipa
Ilūkstes nov., Ilūkste, Pilskalnes iela 32
1. Sniegt psiholoģisko, materiālo, veselības aprūpes atbalsts un cita veida atbalstu bērniem ar sarežģītajām slimībām un ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi un bērni ar īpašām vajadzībām;
2. Uzlabot dzīves kvalitāti bērniem pēc saslimšanām, veicināt dzīves funkciju atgūšanu un psihosociālo pielāgošanos, kā arī sniegt jebkuru praktisko palīdzību bērniem un viņu tuviniekiem, tai skaitā:-dažādas savstarpējā atbalsta grupas, ģimeņu nodarbības un radošās darbnīcas, atbalsts jaunajām māmiņām,- atbalsts senioriem - pozitīvas un cieņpilnas novecošanas veicināšana,- atbalsts daudzbērnu un maznodrošinātām/trūcīgām ģimenēm;
3. Veicināt plašākas sabiedrības izpratni par iecietību pret ģimenēm, kurās ir bērni un cilvēki ar īpašām vajadzībām;
4. Veidot sabiedrības pozitīvu attieksmi pret visiem bērniem, popularizēt ģimeņu atbalsta kustību, iesaistot plašu sabiedrību, valsts un sabiedriskās organizācijas praktiskās palīdzības sniegšanā bērniem un ģimenēm, kuri/kur slimo ar jebkādām slimībām, kā arī bērniem un/vai ģimenēs, kur ir redzes un dzirdes invalīdi, un citi invalīdi;
5.Veicināt dažādu valsts (pašvaldību) institūciju, nevalstisko organizāciju, ārstniecības iestāžu un rehabilitācijas centru, kuros tiek veikta bērnu un/vai ģimenes locekļu, senioru ārstēšana/ rehabilitācija, savstarpējo sadarbību praktiskās palīdzības sniegšanā bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, īpaši daudzbērnu un mazturīgajām ģimenēm;
6. Nodrošināt pakalpojumu pieejamību un ieviest jaunus alternatīvus sociālos pakalpojumus:- sociālā rehabilitācija invalīdiem - bērniem ar saslimšanām un/vai fiziska rakstura attīstības traucējumiem (cilvēkiem ar kustību un pārvietošanās traucējumiem) pēc individuāla rehabilitācijas plāna;
7. Veicināt pozitīvu attieksmi pret bērnu un jauniešiem ar speciālām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem,- novērst vai mazināt invaliditātes un citu faktoru izraisītās nelabvēlīgās sociālās sekas personas dzīvē, uzlabot vai atjaunot personas sociālās funkcionēšanas spējas, lai palīdzētu bērniem ar invaliditāti un bērniem no mazturīgām ģimenēm iekļauties sabiedrībā, sniegt pakalpojumus personas dzīvesvietā vai tuvu tai;
8. Mūžizglītība, interešu izglītība, profesionālā izglītība;
9. Psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas, interešu klubu organizēšana, sociālais atbalsts; sniegt atbalstu uzņēmējiem;
10. Sniegt atbalstu pašvaldību un valsts iestādēm, sniegt atbalstu nelaimē un grūtībās nonākušiem cilvēkiem;
11. Atbalstīt pakalpojumu attīstības veicināšanu (nometņu organizēšana, semināru organizēšana cilvēkiem , veselības uzlabošanai;
12. Atbalstīt labas - pamatotas idejas autoram, kas prasa daļēju finansējumu vai kādas lietas iegādei;
13. Ziedojumu, sponsoru, atbalstītāju piesaistīšana Biedrības mērķu sasniegšanai;
14. Sociālās un sabiedriskās labklājības veicināšana;
15. Kultūras attīstības veicināšana;
16. Saimnieciskās darbības veikšana biedrības uzstādīto mērķu sasniegšanai;
17. Radīt iespējas uzlabot dzīves kvalitāti;
18. Atbalstīt un veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas;
19. Piedalīties projektos, rīkot izstādes ,radošās darbnīcas un citus publiskus pasākumus.
Telefons
+371 25905902
MarGen, IK
Ilūkstes nov., Ilūkste, Pilskalnes iela 61
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
N-JOY, IK
Ilūkstes nov., Ilūkste, Pilskalnes iela 4 - 1
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: VID)
UBSSI, SIA
Ilūkstes nov., Ilūkste, Pilskalnes iela 5 - 6
Ceļojumu biroju pakalpojumi (79.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29608385
Wool Life Latvija, IK
Ilūkstes nov., Ilūkste, Pilskalnes iela 32
Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana (14.19, versija 2.0) (Avots: VID)
CEĻINIEKS, Daugavpils rajona dambretes un šaha klubs
Daugavpils rajons, Ilūkste, Pilskalnes iela 24a
Likvidēts 22.11.2007
Sekmēt dambretes un šaha attīstību, veicināt
augstu sporta rezultātu sasniegšanu;
popularizēt šahu un dambreti Daugavpils rajona skolās, izstrādāt
Daugavpils rajona dambretes un šaha attīstības programmu;
popularizēt fiziski aktīvu dzīvesveidu, veicināt fiziskās un garīgās
veselības nostiprināšanu.

N-joy, IK
Ilūkstes nov., Ilūkste, Pilskalnes iela 4
Likvidēts 22.11.2013
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: CSP)
N-joy, IK
Ilūkstes nov., Ilūkste, Pilskalnes iela 4 - 1
Likvidēts 10.09.2018
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: CSP)
Pilacis, Individuālais komersants
Daugavpils rajons, Ilūkstes novads, Ilūkste, Pilskalnes iela 61
Likvidēts 04.01.2008
Bēres un ar tām saistītā darbība (93.03, versija 1.1) (Avots: CSP, UR)
SPĪDUMI, IK
Ilūkstes nov., Ilūkste, Pilskalnes iela 11 - 2
Likvidēts 19.02.2016
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
TINCE, IK
Daugavpils rajons, Ilūkste, Pilskalnes iela 26
Likvidēts 11.01.2006
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus; individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remonts (52, versija 1.0) (Avots: UR)