Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

57° 25' 22.15816104", 27° 3' 16.41136608"

'LATVIJAS DABAS UN PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBA' Alūksnes rajona nodaļa
Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Iesaistīt praktiskos dabas un kultūrvides aizsardzības pasākumos, dabas un kultūras pieminekļu izzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā gan fiziskas, gan juridiskas personas; veicināt Latvijas dabas un kultūrvides objektīvu izvērtēšanu, dabas un kultūras pieminekļu izpēti, sabiedrības ekoloģisko un kultūrvēsturisko izglītošanu.
Telefons
+371 29196252
TIKŠANĀS VIETA ALŪKSNES RAJONĀ
Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Apvienot lauku sievietes vispusīgai izglītībai un sabiedriskai darbībai atbilstoši šodienas sociāli ekonomiskajai un politiskajai situācijai Latvijā un pasaulē;
Veicināt informācijas apmaiņas un sadarbības iespējas ar līdzīgām biedrībām valstī un pasaulē;
Veicināt latviskās ģimenes un tautas tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākošajām paaudzēm.
Telefons
+371 28381058