Pils iela 14, Rīga, LV-1050

56° 57' 0.61937279999984", 24° 6' 12.16368036"

Rīga, Pils iela 14
Sniegt garīgo un materiālo palīdzību trūkumcietējiem, daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, veciem ļaudīm, slimniekiem, ieslodzījuma vietās esošajām personām, bezpajumtniekiem un citiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība;
mācīt vēsturi, reliģiju un Dieva baušļus, lai veidotu pareizu personības garīgo dzīvi un attiecības cilvēku starpā ar patiesu Dieva mīlestību atbilstoši Evaņģēlija mācībai
Rīga, Pils iela 14
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
Rīga, Pils iela 14
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām
Rīga, Pils iela 14
Kultūras attīstības veicināšana;
pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana;
zinātnisko pētījumu veikšana un atbalstīšana kultūras jomā;
izglītības, zinātnes un kultūras projektu veikšana un atbalstīšana;
metodisko materiālu izstrāde un izdevējdarbība ar kultūru saistītos jautājumos;
ar kultūru saistītu projektu izstrāde, atbalstīšana un realizēšana t.sk. ar valsts un pašvaldību atbalstu;
reģionālā un starptautiskā tūrisma veicināšana un attīstība;
izstāžu, konferenču un semināru organizēšana un vadīšana;
mazaizsargātu iedzīvotāju grupu - personu ar invaliditāti, tai skaitā ar redzes invaliditāti, bez vecāku gādības palikušu bērnu, daudzbērnu ģimeņu, pensijas vecuma cilvēku - tiesību un interešu aizsardzība un aizstāvēšana, kā arī šo iedzīvotāju grupu integrācijas sabiedrībā veicināšana.
Rīga, Pils iela 14
Latvijas Pareizticīgā Baznīca ir visu Latvijas pareizticīgo kristiešu garīga apvienība, kuras mērķis ir sasniegt dvēseles pestīšanu caur Pareizticību un tikumīgu dzīvi. Baznīca neizvirza politiskus mērķus un uzdevumus, kā arī savā darbībā pēc tiem nevadās.
Telefons
+371 67769667
+371 67225855
+371 67224345
Rīga, Pils iela 14
Sniegt garīgo un materiālo palīdzību trūkumcietējiem, daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, veciem ļaudīm, slimniekiem, ieslodzījuma vietās esošajām personām, bezpajumtniekiem un citiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība;
mācīt vēsturi, reliģiju un Dieva baušļus, lai veidotu pareizu personības garīgo dzīvi un attiecības cilvēku starpā ar patiesu Dieva mīlestību atbilstoši Evaņģēlija mācībai.
Rīga, Pils iela 14
Lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu cits citam sasniegt dvēseles pestīšanu, ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
Rīga, Pils iela 14
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67211158 29788798
E-pasts
lpbspst@inbox.lv
Rīga, Pils iela 14
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Pils iela 14
Lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu cits citam sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
Rīga, Pils iela 14
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 29.09.2011
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 09.09.2010
tirdzniecība
starpniecība
medicīniskie pakalpojumi
ārstniecisko līdzekļu ražošana, tirdzniecība
aptieku organizēšana
ārējā ekonomiskā darbība
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 27.08.2010
Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība (46.39, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 10.12.2007
Apvienot līdzīgi domājošos par DUCATI markas motocikliem, kā arī sekmēt DUCATI tirgus attīstību Latvijā, lietderīgi izmantojot kluba biedru un pieaicināto speciālistu zināšanas, pieredzi un informāciju.
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 13.04.2010
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 05.07.2018
Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība (46.72, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 30.04.2014
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 28.11.2002
KOKAPSTRĀDES TEHNOLOĢIJA
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 14.09.2012
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 24.04.2013
Jumta seguma uzklāšana (43.91, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 04.04.2014
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: GP, ZO.LV)
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 13.04.2022
Operācijas ar vērtspapīriem (66.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Atrakciju un atpūtas parku darbība (93.21, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 08.07.2019
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 23.04.2007
Koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (20.10, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 22.03.2012
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 19.04.2013
Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts (45.40, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 28.01.2010
zinātnisko projektu izstrāde Baltijas jūras baseina ekoloģiskai aizsardzībai
zinātniski-tehniskie pakalpojumi
izdevējdarbība
*ārējā ekonomiskā darbība
*starpniecības pakalpojumi
*komercdarbība
*tirdzniecība
*bartera darījumi
*celtniecība
*autotransporta pakalpojumi
*preču ražošana un realizācija
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 12.07.2007
darbība ar vērtspapīriem
darbība vērtspapīru tirgos
darbība saistībā ar privatizējamiem valsts un pašvaldības īpašumu objektiem
darbība saistībā ar nekustamajiem īpašumiem, to apsaimniekošana un izmantošana
darbība būvniecībā
būvniecības projektu izstrāde, realizēšana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Pils iela 14
Likvidēts 04.08.2021
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution