Pērnavas iela 62, Rīga, LV-1009

56° 57' 18.23020884", 24° 9' 10.088352"

A.Āboltiņas pēdu klīnika, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pērnavas iela 62
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 29344135
Agrave, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pērnavas iela 62-314
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
AVOIT, SIA
Rīga, Pērnavas iela 62
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi (61.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 25403303
E-pasts
info@avoit.lv
FITGER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pērnavas iela 62
Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana (20.42, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26114097
Gaismas stars, Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem
Rīga, Pērnavas iela 62
Sekmēt personu ar garīgās veselības traucējumiem, kuriem ir vai nav noteikta invaliditāte, pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgas dzīves prasmju attīstību un iekļaušanos sabiedrībā;
sniegt konsultatīvu atbalstu personu ar garīgās veselības traucējumiem tuviniekiem, citām NVO, valsts un pašvaldību iestādēm par jautājumiem, kas ir Biedrības kompetencē;
veicināt sabiedrības izpratni par cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem;
īstenot cilvēku ar garīgās veselības traucējumiem interešu aizstāvības aktivitātes, ietekmēt šai mērķauditorijai labvēlīgas likumdošanas izstrādi un realizāciju.
Telefons
+371 67272873
E-pasts
gaismasstars@inbox.lv
Garšo grupa, SIA
Rīga, Pērnavas iela 62
Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība (46.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26556558
I.K.S. & Co, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pērnavas iela 62-317
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
IN3, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pērnavas iela 62
Kultūras iestāžu darbība (90.04, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28661996
Jasmīnas Skola
Rīga, Pērnavas iela 62
1.Pieaugušo un bērnu izglītība;
2.Kursu un semināru organizēšana.
Kates skola GGK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pērnavas iela 62
Pirmskolas izglītība (85.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22322476
Latvijas Iniciatīvas grupa psihiatrijā
Rīga, Pērnavas iela 62
Pacientu tiesību ievērošanas nodrošināšana;
psihiatrijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;
sabiedrības izglītošana psihiatrijas jomā.
Telefons
+371 62984296
Latvijas krievu biedrību asociācija
Rīga, Pērnavas iela 62
koordinēt krievu biedrību un nodibinājumu darbību, lai palīdzētu tām integrēties Latvijas sabiedriskajā dzīvē.
Latvijas krievu juristu asociācija
Rīga, Pērnavas iela 62
Apvienot krievu juristus Latvijā nolūkā sniegt savstarpēju palīdzību un celt kvalifikāciju.
Latvijas krievu nacionālās kultūras autonomija
Rīga, Pērnavas iela 62
Nacionālās kultūras autonomijas ietvaros veikt krievu iedzīvotāju pašpārvaldīšanu;
LATVIJAS ORTOPĒDU APVIENĪBA
Rīga, Pērnavas iela 62
Apvienot medicīnas un citus speciālistus Latvijā un ārpus tās, lai veicinātu ortopēdijas attīstību Latvijā;Sekmēt jaunāko medicīnas sasniegumu ieviešanu un speciālistu sagatavošanu ortopēdijas specialitātē. Telefons
+371 29264984
Latvijas Pacientu tiesību birojs
Rīga, Pērnavas iela 62-201
Palīdzēt pacientiem Latvijas Republikā;
Realizēt savas tiesības veselības aprūpes jomā;
Saņemt pilnīgu un adekvātu informāciju tiesību jautājumos par veselības aprūpi;
Risināt ar veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas jautājumiem saistītās problēmas;
Vērsties pret cilvēktiesību un pacientu tiesību pārkāpumiem veselības aprūpes jomā;
Veicināt cilvēktiesību ievērošanu veselības aprūpes jomā;
Veicināt kvalitatīvu un pacientu vajadzībām atbilstošu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;
Vecināt valsts, pašvaldību un uzņēmēju ieinteresētību veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības uzlabošanā;
Veicināt sakārtotu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas sistēmu;
Veicināt veselības aprūpi reglamentējošo tiesību normu attīstību;
Veicināt dialogu un sadarbību starp visiem veselības aprūpes dalībniekiem;
Veicināt bezmaksas un maksas juridisko palīdzību ar veselības aprūpi un tās kvalitātes nodrošināšanu saistītajos jautājumos.
LOFT LTD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pērnavas iela 62
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28630806
PROTEZĒŠANAS, ORTOZĒŠANAS UN TEHNISKĀS ORTOPĒDIJAS ASOCIĀCIJA
Rīga, Pērnavas iela 62
Apvienot multidisciplinārās rehabilitācijas komandas speciālistus: tehniskos ortopēdus, ortopēdijas tehniķus, inženierus, ārstus un citu profesiju pārstāvjus ar mērķi mazināt personu fizisko un funkcionālo mazspēju ar augstas kvalitātes aprūpi un dažādu tehnisko palīglīdzekļu, to skaitā protēžu, ortožu, pārvietošanās palīglīdzekļu u.c. palīdzību. Asociācija apvieno un pārstāv speciālistu profesionālās un saimnieciskās intereses, rūpējas par nozares attīstību un profesionālo izaugsmi, veicina nozares zinātnes attīstību, nodarbojas ar likumdošanas un normatīvo aktu iniciatīvas tiesībām savā nozarē.
Aizstāvēt savu biedru profesionālās un juridiskās intereses. Griezties tiesā un aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses.
Līdzdarboties likumdošanas aktu izstrādāšanā saistībā ar personu apkalpošanu un nodrošināšanu ar tehniskiem palīglīdzekļiem.
Sniegt rekomendācijas un/vai koordinēt projektu izstrādi ar nolūku attīstīt valstī vienotu augsta līmeņa praksi, izstrādājot standartus nomenklatūrai, kvalifikācijas celšanai un mācību programmai, tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas tehnoloģijām, to testēšanai un novērtēšanai, tehnisko palīglīdzekļu efektivitātes novērtēšanai.
Organizēt Asociācijas biedru sistemātisku profesionālā līmeņa celšanu un piedalīties kvalifikācijas noteikšanā.
Organizēt biedru uzskaiti.
Veicināt zinātnes attīstību nozarē.
Izstrādāt un realizēt savas nozares vēstures izpētes un saglabāšanas programmu.
Telefons
+371 26538700
Protezēšanas un ortopēdijas centrs, Akciju sabiedrība
Rīga, Pērnavas iela 62
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana (32.50, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67845663
+371 67845798
E-pasts
info@poc.lv
Willow Med, SIA
Rīga, Pērnavas iela 62
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27779924
E-pasts
info@willowmed.lv
ELVINA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 28.12.2018
Laikrakstu izdošana (22.12, versija 1.0) (Avots: CSP)
Laikrakstu izdošana (58.13, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67596059
+371 26440810
IDEA-L, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 13.02.2019
Fotopakalpojumi (74.20, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Latvijas protēzistu ortopēdu biedrība
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 09.10.2007
Rūpēties par savu biedru profesionālo izglītību un kvalifikācijas
paaugstināšanu;
aizstāvēt savu biedru saimnieciskās un tiesiskās intereses;
veicināt savu biedru savstarpējo sadarbību un Latvijas protezēšanas-
ortopēdijas izveidošanu;
veikt pasākumus praktiskās protezēšanas-ortopēdijas darbības uzlabošanai;
veikt protezēšanas-ortopēdijas nozares personu sertifikāciju;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Listis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pērnavas iela 62-112
Likvidēts 06.03.2017
Juridiskie pakalpojumi (74.11, versija 1.1) (Avots: UR)
ODIŅŠ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas firma
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 18.03.2008
Pārējā vairumtirdzniecība (51.70, versija 1.0) (Avots: CSP)
Pārējā vairumtirdzniecība (51.90, versija 1.1) (Avots: CSP)
OPIRUS, SIA
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 24.04.2018
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Ortopēdisko apavu ražotāju biedrība
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 21.01.2008
Ortopēdisko apavu ražotāju biedrība ir patstāvīga sabiedriska bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir apvienot un pārstāvēt Latvijas ortopēdisko apavu, to skaitā ortopēdisko ieliekamo zolīšu ražotāju un pēdas aprūpes speciālistu profesionālās un saimnieciskās intereses, rūpēties par nozares attīstību un profesionālo izaugsmi, nodarboties ar likumdošanas un normatīvo aktu iniciatīvas tiesībām savā nozarē.
Praim Tires Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 11.10.2018
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Telefons
+371 29591255
Rex kiosk, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 03.06.2013
Telefons
+371 26376028
E-pasts
evasal@inbox.lv
TOP Z, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 01.11.2017
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība (46.51, versija 2.0) (Avots: CSP)
Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība (46.43, versija 2.0) (Avots: GP)
E-pasts
ssiatopz@gmail.com