Pērnavas iela 62, Rīga, LV-1009

56° 57' 18.23020884", 24° 9' 10.088352"

Rīga, Pērnavas iela 62
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29344135
Rīga, Pērnavas iela 62-314
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Pērnavas iela 62
Sekmēt personu ar garīgās veselības traucējumiem, kuriem ir vai nav noteikta invaliditāte, pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgas dzīves prasmju attīstību un iekļaušanos sabiedrībā;
sniegt konsultatīvu atbalstu personu ar garīgās veselības traucējumiem tuviniekiem, citām NVO, valsts un pašvaldību iestādēm par jautājumiem, kas ir Biedrības kompetencē;
veicināt sabiedrības izpratni par cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem;
īstenot cilvēku ar garīgās veselības traucējumiem interešu aizstāvības aktivitātes, ietekmēt šai mērķauditorijai labvēlīgas likumdošanas izstrādi un realizāciju.
Telefons
+371 67272873
E-pasts
gaismasstars@inbox.lv
Rīga, Pērnavas iela 62-317
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Pērnavas iela 62
1.Pieaugušo un bērnu izglītība;
2.Kursu un semināru organizēšana.
Rīga, Pērnavas iela 62
Pirmskolas izglītība (85.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22322476
Rīga, Pērnavas iela 62
Pacientu tiesību ievērošanas nodrošināšana;
psihiatrijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;
sabiedrības izglītošana psihiatrijas jomā.
Telefons
+371 67272873
Rīga, Pērnavas iela 62
koordinēt krievu biedrību un nodibinājumu darbību, lai palīdzētu tām integrēties Latvijas sabiedriskajā dzīvē.
Rīga, Pērnavas iela 62
Apvienot krievu juristus Latvijā nolūkā sniegt savstarpēju palīdzību un celt kvalifikāciju.
Rīga, Pērnavas iela 62
Nacionālās kultūras autonomijas ietvaros veikt krievu iedzīvotāju pašpārvaldīšanu;
Rīga, Pērnavas iela 62
Apvienot medicīnas un citus speciālistus Latvijā un ārpus tās, lai veicinātu ortopēdijas attīstību Latvijā;Sekmēt jaunāko medicīnas sasniegumu ieviešanu un speciālistu sagatavošanu ortopēdijas specialitātē.
Telefons
+371 29264984
Rīga, Pērnavas iela 62-201
Palīdzēt pacientiem Latvijas Republikā;
Realizēt savas tiesības veselības aprūpes jomā;
Saņemt pilnīgu un adekvātu informāciju tiesību jautājumos par veselības aprūpi;
Risināt ar veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas jautājumiem saistītās problēmas;
Vērsties pret cilvēktiesību un pacientu tiesību pārkāpumiem veselības aprūpes jomā;
Veicināt cilvēktiesību ievērošanu veselības aprūpes jomā;
Veicināt kvalitatīvu un pacientu vajadzībām atbilstošu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;
Vecināt valsts, pašvaldību un uzņēmēju ieinteresētību veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības uzlabošanā;
Veicināt sakārtotu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas sistēmu;
Veicināt veselības aprūpi reglamentējošo tiesību normu attīstību;
Veicināt dialogu un sadarbību starp visiem veselības aprūpes dalībniekiem;
Veicināt bezmaksas un maksas juridisko palīdzību ar veselības aprūpi un tās kvalitātes nodrošināšanu saistītajos jautājumos.
Rīga, Pērnavas iela 62
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība (46.47, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 28630806
Rīga, Pērnavas iela 62
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana (32.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67845663
+371 67845798
E-pasts
info@poc.lv
Rīga, Pērnavas iela 62
Apvienot multidisciplinārās rehabilitācijas komandas speciālistus: tehniskos ortopēdus, ortopēdijas tehniķus, inženierus, ārstus un citu profesiju pārstāvjus ar mērķi mazināt personu fizisko un funkcionālo mazspēju ar augstas kvalitātes aprūpi un dažādu tehnisko palīglīdzekļu, to skaitā protēžu, ortožu, pārvietošanās palīglīdzekļu u.c. palīdzību. Asociācija apvieno un pārstāv speciālistu profesionālās un saimnieciskās intereses, rūpējas par nozares attīstību un profesionālo izaugsmi, veicina nozares zinātnes attīstību, nodarbojas ar likumdošanas un normatīvo aktu iniciatīvas tiesībām savā nozarē.
Aizstāvēt savu biedru profesionālās un juridiskās intereses. Griezties tiesā un aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses.
Līdzdarboties likumdošanas aktu izstrādāšanā saistībā ar personu apkalpošanu un nodrošināšanu ar tehniskiem palīglīdzekļiem.
Sniegt rekomendācijas un/vai koordinēt projektu izstrādi ar nolūku attīstīt valstī vienotu augsta līmeņa praksi, izstrādājot standartus nomenklatūrai, kvalifikācijas celšanai un mācību programmai, tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas tehnoloģijām, to testēšanai un novērtēšanai, tehnisko palīglīdzekļu efektivitātes novērtēšanai.
Organizēt Asociācijas biedru sistemātisku profesionālā līmeņa celšanu un piedalīties kvalifikācijas noteikšanā.
Organizēt biedru uzskaiti.
Veicināt zinātnes attīstību nozarē.
Izstrādāt un realizēt savas nozares vēstures izpētes un saglabāšanas programmu.
Telefons
+371 26538700
Rīga, Pērnavas iela 62
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.9, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 27779924
E-pasts
info@willowmed.lv
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 27.12.2018
Laikrakstu izdošana (58.13, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Telefons
+371 67596059
+371 26440810
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 04.01.2021
Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana (20.42, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26114097
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 12.11.2020
Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība (46.32, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Telefons
+371 26556558
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 12.02.2019
Fotopakalpojumi (74.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 09.02.2021
Kultūras iestāžu darbība (90.04, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28661996
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 08.10.2007
Rūpēties par savu biedru profesionālo izglītību un kvalifikācijas
paaugstināšanu;
aizstāvēt savu biedru saimnieciskās un tiesiskās intereses;
veicināt savu biedru savstarpējo sadarbību un Latvijas protezēšanas-
ortopēdijas izveidošanu;
veikt pasākumus praktiskās protezēšanas-ortopēdijas darbības uzlabošanai;
veikt protezēšanas-ortopēdijas nozares personu sertifikāciju;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Rīga, Pērnavas iela 62-112
Likvidēts 05.03.2017
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 17.03.2008
Pārējā vairumtirdzniecība (51.90, versija 1.1) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 23.04.2018
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 20.01.2008
Ortopēdisko apavu ražotāju biedrība ir patstāvīga sabiedriska bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir apvienot un pārstāvēt Latvijas ortopēdisko apavu, to skaitā ortopēdisko ieliekamo zolīšu ražotāju un pēdas aprūpes speciālistu profesionālās un saimnieciskās intereses, rūpēties par nozares attīstību un profesionālo izaugsmi, nodarboties ar likumdošanas un normatīvo aktu iniciatīvas tiesībām savā nozarē.
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 10.10.2018
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 29591255
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 02.06.2013
Telefons
+371 26376028
E-pasts
evasal@inbox.lv
Rīga, Pērnavas iela 62
Likvidēts 31.10.2017
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība (46.51, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
E-pasts
ssiatopz@gmail.com
Rīga, Pērnavas iela 62-2
Likvidēts 26.10.2015
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)