Pērnavas iela 49A, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Dzēsta: 30.06.2021
57° 47' 17.1312396", 24° 21' 0.67417092000005"

Limbažu nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 49A
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Limbažu nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 49A
1. Veicināt Latvijas Republikas iedzīvotāju pievēršanos burāšanai.
2. Apvienot burātājus, jahtu īpašniekus un citus interesentus, organizējot tiem sporta un sabiedriskos pasākumus, kā arī nodrošināt tiem jahtu ekspluatācijas tehnisko uzraudzību un jahtu remontus.
3. Organizēt burāšanas sacensības, kā arī ar burāšanu saistītus kultūras un atpūtas pasākumus:
3.1. apvienot Burātājus, organizējot tiem mācību un treniņu nodarbības burāšanas sportā;
3.2. iesaistīt burāšanas sportā jaunatni, sevišķu uzmanību veltot Burātāju ģimenēm;
3.3. attīstīt invalīdu burāšanas sportu, radot iespēju bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem iesaistīties burāšanas sportā organizējot apmācības, nometnes un sacensības vietējā un starptautiskā mērogā;
3.4. gatavot kvalificētus jahtu vadītājus un sacensību tiesnešus;
3.5. uzraudzīt jahtu flotes ekspluatāciju un jahtu tehnisko stāvokli;
3.6. uzturēt sakarus un organizēt kopīgas aktivitātes ar citiem jahtklubiem Latvijā un ārzemēs;
3.7. apsaimniekot, uzturēt un attīstīt Biedrības īpašumā esošos kustamos un nekustamos īpašumus;
3.8. pārstāvēt Biedrību un citas Burātāju apvienības starptautiskajās organizācijās;
3.9. veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar augstāk aprakstīto mērķu realizāciju.
Limbažu nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 49A
Starptautiska neatkarīga darbība fiziskās kultūras, sporta un jaunrades cienītāju apvienošanai.
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 49A
Likvidēts 26.02.2021
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution