• lv

Pāvilostas novads

56° 53' 11.55264", 21° 11' 40.86564"

Atjauno, SIA
Pāvilostas nov., Sakas pag., "Gralles"
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
A.Tomeļa individuālais uzņēmums
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Lejas iela 1
ādas apģērbu ražošana (18.10, versija 1.0) (Avots: CSP)
Atpūtas un ūdens tūrisma asociācija
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Ostmalas iela 1
Veicināt ūdens tūrisma attīstību;
veicināt atpūtas kuģu piestātņu attīstību;
pārstāvēt atpūtas, tūrisma un sporta peldlīdzekļu īpašnieku intereses;
pārstāvēt atpūtas kuģu ostu intereses;
veidot sadarbību ar citu valstu atpūtas kuģu ostām un piestātnēm, tūristus pārstāvošām organizācijām;
veidot sadarbību starp tūrismā izmantojamu peldlīdzekļu īpašniekiem;
veicināt peldlīdzekļu skaita pieaugumu Latvijā;
izglītot interesentus un iesaistītās puses ūdens tūrisma nozarē;
veicināt/veidot starpnozaru dialogu;
veicināt drošības noteikumu, ētikas normu ievērošanu nozarē;
veicināt drošu peldlīdzekļu izmantošanas praksi tūrismā un atpūtā uz un pie ūdens;
veicināt vides kvalitātes uzlabošanos ūdenstilpnēs un strādāt pie tā, lai ūdenstilpnes netiku piesārņotas.
AUSEKĻI-2, Kiričenko individuālais uzņēmums
Pāvilostas nov., Sakas pag., "Ausekļi"
transporta pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
AUSEKĻI-I, Liepājas rajona Sakas pagasta zemnieku saimniecība
Pāvilostas nov., Sakas pag., "Ausekļi-1"
lauksaimnieciskā ražošanau.c.statūtos paredzētā darbība
AVOTIENI, Liepājas rajona Sakas pagasta zemnieku saimniecība
Pāvilostas nov., Sakas pag., "Avotieni"
piensaimniecība
AVOTIŅI-3, Liepājas rajona, Vērgales pag. zemnieku saimniecība
Pāvilostas nov., Vērgales pag., "Avotiņi"
piena lopkopība
gaļas ražošana
AVOTIŅI-5, Liepājas rajona Sakas pagasta zemnieku saimniecība
Pāvilostas nov., Sakas pag., "Avotiņi"
lopkopība
A-Z darbnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Klusā iela 4
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29441196
ĀŽI-I, Liepājas rajona Sakas pagasta zemnieku saimniecība
Pāvilostas nov., Sakas pag., "Āži-1"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde
tirdzniecība
starpniecība
maksas pakalpojumi
BĀKAS, Liepājas rajona Sakas pagasta zemnieku saimniecība
Pāvilostas nov., Sakas pag., "Bākas"
lauksaimnieciskās produkcijas ražošana
mežizstrāde, produkcijas pārstrāde un realizācija
kokapstrāde, produkcijas pārstrāde un realizācija
u.c. statūtos paredzētā darbība
BALGALVJI, Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecība
Pāvilostas nov., Vērgales pag., "Balgalvji"
lauksaimnieciskās produkcijas ražošana
augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība
lopkopība
augkopība
mežsaimniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
BAĻI, Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecība
Pāvilostas nov., Vērgales pag., "Baļi"
lopkopība
Baltic Fish Trade, SIA
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 87A
Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus (46.38, versija 2.0) (Avots: VID)
E-pasts
bftlatvia@gmail.com
BALTNIEKI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Pāvilostas nov., Sakas pag., "Baltnieki"
lopkopība
graudkopība
Bērnība azotē
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Vītolu iela 4
Veicināt bērniem un ģimenēm draudzīgas vides veidošanu Pāvilostas novadā; veicināt bērniem iespēju augt un mācīties draudzīgā vidē; veicināt bērnu, jaunatnes un vecāku līdzdalību sabiedrības dzīvē un lēmumu pieņemšanas procesā; veicināt bērnu un Pāvilostas novada pašvaldības sadarbību bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā; veicināt pozitīvu saskarsmi starp vecākiem un bērniem; palīdzēt bērniem un ģimenēm krīzes situācijā meklēt speciālista padomu, informēt par iespējām saņemt palīdzību; piedalīties dažādos projektos, pilnveidojot bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas Pāvilostas novadā; informēt un atbalstīt vecākus par iespējām atgriezties darba tirgū. Telefons
+371 26349061
Biotreatment Systems, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Tirgus iela 5 - 2
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29289437
BITENIEKI, Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecība
Pāvilostas nov., Vērgales pag., "Bitenieki"
dārzeņkopība
lopkopība
BITEX, SIA
Pāvilostas nov., Vērgales pag., "Mazgrāveri"
Lopkopības papilddarbības (01.62, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26352692
Biznesa Grāmatas LV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pāvilostas nov., Vērgales pag., Vērgale, "Atvari" - 5
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26317279
Boatpark Pāvilosta, SIA
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Ostmalas iela 12
Kuģu un peldošo iekārtu būve (30.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26540323
BODĪTE-99, Vagotiņas-Vagules individuālais uzņēmums
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 42
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
BRENOLTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pāvilostas nov., Sakas pag., "Kraujiņas"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26611009
BRĪVNIEKI, Liepājas rajona Sakas pagasta zemnieku saimniecība
Pāvilostas nov., Sakas pag., "Brīvnieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 63481216
BRŪŽI, Liepājas rajona Sakas pagasta zemnieku saimniecība
Pāvilostas nov., Sakas pag., "Brūži"
zemkopiba
BUBIERES, Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecība
Pāvilostas nov., Vērgales pag., "Sniega"
graudkopība
BUKI-I, Liepājas rajona Sakas pagasta zemnieku saimniecība
Pāvilostas nov., Sakas pag., "Buki"
ārstniecības augu vākšana
BŪVIECERE, SIA
Pāvilostas nov., Vērgales pag., Ziemupe, "Šķēres"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29289437
BŪVNIEKS M, SIA
Pāvilostas nov., Vērgales pag., "Mazgrāveri"
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26352692
Cavers, SIA
Pāvilostas nov., Vērgales pag., Vērgale, "Kalte"
Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem (29.32, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)