• lv

Pāvilosta, Pāvilostas novads

56° 53' 11.9472", 21° 11' 42.65124"

4 vienā, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 97 - 3
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29437687
Active Deer
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 99A - 20
Vides labiekārtošana drošai aktīvai atpūtai;
dažādu aktīvās atpūtas pasākumu (t.sk. bērnu un skolēnu sporta pasākumu) organizēšana labiekārtotā vidē vietējiem jauniešiem, kā arī citiem interesentiem.
Telefons
+371 26300012
ADD STORAGE, SIA
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Tirgus iela 7
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AGORKS, SIA
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 99 - 5
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AISBERGS JV, SIA
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Tirgus iela 5B
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29126416
AIVARA KAŽA AGROSERVISS, Individuālais uzņēmums
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Parka iela 20
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 27867957 GSM sakari - sūtiet SMS vai zvaniet, ja Jums ir nauda!
E-pasts
aivara.kazja.agroserviss@gmail.com Kad atsūtāt e-vēsti, tad dodiet ziņu uz 27 867 957 !
AJA 3, SIA
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 87C
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29193441
Āķgals, SIA
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Krasta iela 11
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AM 24, SIA
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Parka iela 18
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29199094
A.Tomeļa individuālais uzņēmums
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Lejas iela 1
ādas apģērbu ražošana (18.10, versija 1.0) (Avots: CSP)
Atpūtas un ūdens tūrisma asociācija
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Ostmalas iela 1
Veicināt ūdens tūrisma attīstību;
veicināt atpūtas kuģu piestātņu attīstību;
pārstāvēt atpūtas, tūrisma un sporta peldlīdzekļu īpašnieku intereses;
pārstāvēt atpūtas kuģu ostu intereses;
veidot sadarbību ar citu valstu atpūtas kuģu ostām un piestātnēm, tūristus pārstāvošām organizācijām;
veidot sadarbību starp tūrismā izmantojamu peldlīdzekļu īpašniekiem;
veicināt peldlīdzekļu skaita pieaugumu Latvijā;
izglītot interesentus un iesaistītās puses ūdens tūrisma nozarē;
veicināt/veidot starpnozaru dialogu;
veicināt drošības noteikumu, ētikas normu ievērošanu nozarē;
veicināt drošu peldlīdzekļu izmantošanas praksi tūrismā un atpūtā uz un pie ūdens;
veicināt vides kvalitātes uzlabošanos ūdenstilpnēs un strādāt pie tā, lai ūdenstilpnes netiku piesārņotas.
A-Z darbnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Klusā iela 4
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29441196
Baltic Fish Trade, SIA
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 87A
Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus (46.38, versija 2.0) (Avots: VID)
E-pasts
bftlatvia@gmail.com
Bērnība azotē
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Vītolu iela 4
Veicināt bērniem un ģimenēm draudzīgas vides veidošanu Pāvilostas novadā; veicināt bērniem iespēju augt un mācīties draudzīgā vidē; veicināt bērnu, jaunatnes un vecāku līdzdalību sabiedrības dzīvē un lēmumu pieņemšanas procesā; veicināt bērnu un Pāvilostas novada pašvaldības sadarbību bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā; veicināt pozitīvu saskarsmi starp vecākiem un bērniem; palīdzēt bērniem un ģimenēm krīzes situācijā meklēt speciālista padomu, informēt par iespējām saņemt palīdzību; piedalīties dažādos projektos, pilnveidojot bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas Pāvilostas novadā; informēt un atbalstīt vecākus par iespējām atgriezties darba tirgū. Telefons
+371 26349061
Biotreatment Systems, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Tirgus iela 5 - 2
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29289437
Boatpark Pāvilosta, SIA
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Ostmalas iela 12
Kuģu un peldošo iekārtu būve (30.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26540323
BODĪTE-99, Vagotiņas-Vagules individuālais uzņēmums
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 42
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Celtne FLP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 65
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29893405
Centībnieki, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 99A - 9
Nodrošināt daudzdzīvokļu mājas (māju) pārvaldīšanu un kopīpašuma daļas (daļu) pienācīgu apsaimniekošanu. Telefons
+371 63498400
Cilvēkam, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Cīruļu iela 6B
Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi (88.99, versija 2.0) (Avots: VID)
DEGLAVPARKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Sporta iela 6
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26598544
D.Jostmanes šūšanas darbnīca Pāvilostā
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 71
vieglo apģērbu un virsdrēbju šūšana Telefons
+371 63498570
Dr. G. Bākuļa privātprakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Viļņu iela 14
Specializētā ārstu prakse (86.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26586060
DTM Auto, SIA
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Parka iela 1
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67291127
DZINTARIŅŠ, V.Romanovskas Liepājas daudznozaru individuālais uzņēmums
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Ernesta Šneidera laukums 12
tirdzniecība
starpniecība
lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija
sabiedriskā ēdināšana
ārējā ekonomiskā darbība
DZO, Pāvilostas A.ZALONSKA zvejnieku saimniecība
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Sakas iela 14 - 3
E-ALEJAS, SIA
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Sakas iela 14 - 7
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27541372
Edvic design, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Ostmalas iela 12
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29480047
ETNARTS, A.Pētermaņa individuālais uzņēmums
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Lejas iela 6
ražošana,tirdzniecībatransporta pakalpojumidzīvokļu un citu telpu remontsmēbeļu atjaunošana un remontsu.c. nolikumā paredzētā darbība Telefons
+371 63498542
Fonds "Cilvēks Cilvēkam"
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Cīruļu iela 6
sniegt sociālos pakalpojumus (ilgstošo diennakts sociālo aprūpi un /vai sociālo rehabilitāciju, un aprūpi mājās), kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēl;
nodrošināt 2.1.1.punktā minēto personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos un novērst negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvēs.
Telefons
+371 29471037