Pavasara iela 9, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112

56° 52' 14.39339232", 24° 8' 11.14297764"

Kēfa, Biedrība-sabiedriskā labuma organizācija Teodiceja
Ķekavas nov., Baloži, Pavasara iela 9
Personu brīvprātīga apvienošanās neatkarīgi no dzimuma, konfesionālas, nacionālas vai sociālas piederības, lai uz kopēju interešu pamata rūpētos par savu garīgo un profesionālo izaugsmi, sniegtu atbalstu kopībā. Garīgā, sociālā un materiālā līmeņa celšana, labdarības apsākumu, kultūras, sporta, tūrisma un atpūtas pasākumu organizēšana, bērnu un skolēnu atpūtas, izklaides un sporta pasākumu organizēšana.Izglītot un informēt sabiedrību, atsevišķām mērķa grupām veidot apmācību programmas.eksaminēt attiecīgajās programmās, veikt speciālistu srtificēšanu, licencēšanu, kā arī veikt sertificēšanu, licencēšanu sadarbībā ar starptautiskā reģistra sertificētiem speciālistiem, kuru darbība saistīta ar attiecīgām nozarēm.sadarbībā ar starptautiski sertificētām profesionālām organizācijām veidot starptautiskā reģistrā reģistrēto speciālistu reģistru, veikt reģistrācijas apliecību izdošanu;Radīt interesi un sapratni par savu un līdzcilvēku garīgo pasauli;Veicināt cilvēku savstarpējo saprašanos;Ģimenes un sabiedrības morālā klimata atveseļošana.Bērnu un pusaudžu garīgās un fiziskās labklājības veicināšana.