Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801

56° 51' 5.2724109600003", 26° 12' 35.83896084"

Madonas nov., Madona, Parka iela 4
Sabiedriskā labuma darbība, un, konkrēti:
nodrošināt iespējas invalīdiem Madonas rajonā nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm;
veicināt invalīdu sporta veidu attīstību Madonas rajonā;
popularizēt sportu kā līdzekli, lai fiziski, garīgi un psiholoģiski rehabilitētu tās biedrus un palīdzētu viņiem iekļauties pilnvērtīgā sabiedriskajā dzīvē.
Telefons
+371 26320522
Madonas nov., Madona, Parka iela 4
Veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā: invalīdu sociālo, sadzīves, sporta un kultūras vajadzību apmierināšanu. Aizstāvēt invalīdu intereses, piedaloties likumu un citu normatīvo aktu izstrādes darbā. Sekmēt invalīdu nodarbinātību un uzņēmējdarbību, invalīdu izglītošanai. Labdarība. Trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana. Sadarbība ar ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti. Organizēt radošās darbnīcas (veidot nodarbības radošai invalīdu attīstībai).
Telefons
+371 26470920
Madonas nov., Madona, Parka iela 4
veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā: invalīdu sociālo, sadzīves, sporta un kultūras vajadzību apmierināšanu;
aizstāvēt invalīdu intereses, piedaloties likumu un citu normatīvo aktu izstrādes darbā;
sekmēt invalīdu nodarbinātību un uzņēmējdarbību, invalīdu izglītošanu.
Telefons
+371 29193971
Madonas nov., Madona, Parka iela 4
Pilsoniskas sabiedrības, it īpaši trūcīgo un mazaizsargāto personu grupu, stiprināšana un labvēlīgas vides veidošana un nodibinājumu darbībai Latvijas novados.
Telefons
+371 26473686
Madonas nov., Madona, Parka iela 4
Aizstāvēt un pārstāvēt Madonas pilsētas daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku, tiesisko valdītāju intereses valsts un pašvaldību institūcijās; aizstāvēt Madonas pilsētas daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku, tiesisko valdītāju intereses jautājumos, kas skar Madonas pilsētā sniegtos sabiedriskos pakalpojumus.
Telefons
+371 25974362
Madonas nov., Madona, Parka iela 4
Pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana, garīgās un materiālās labklājības uzlabošana.
Veikt saimniecisko darbību un iegūtos līdzekļus novirzīt biedrības izstrādāto labdarības programmu realizācijai nepieciešamās palīdzības sniegšanai vientuļiem un trūcīgiem pensionāriem.
Sadarboties ar pilsētas domi un domes sociālo aprūpes dienestu, valsts institūcijām, citām biedrībām un nodibinājumiem tādu likumu un lēmumu izstrādē un pieņemšanā, kas aizstāv pensionāru intereses.
Telefons
+371 64822579
Madonas nov., Madona, Parka iela 4
Iesaistot iedzīvotājus sabiedriska labuma projektu īstenošanā, veicināt veselīgas, harmoniskas sabiedrības attīstību.
Telefons
+371 26762052
Madonas nov., Madona, Parka iela 4
Likvidēts 11.01.2021
Apavu un ādas izstrādājumu remonts (95.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64822041
+371 29171013
Madonas nov., Madona, Parka iela 4
Likvidēts 23.10.2013
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64822612
+371 67320564