• lv

Ozolnieku novads

56° 40' 32.2698", 23° 53' 58.13376"

AR inženieri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Skolas iela 4F
Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.18, versija 2.0) (Avots: VID)
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28607984
Arkādijs Makruzovs, IK
Ozolnieku nov., Cenu pag., Cena, "Artas"
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
ARKLS, Kooperatīvā sabiedrība agroserviss
Ozolnieku nov., Cenu pag., p/n Lielupe
lauskaimnieciskā ražosana
tehnikas remonts
tehnikas realizācija
Telefons
+371 63050794
Arko V, SIA
Ozolnieku nov., Salgales pag., Garoza, Iecavas iela 6
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29222364
ARME, SIA
Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Kopiela 1
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29400333
E-pasts
info@arme.lv
Aromataque, SIA
Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Plēsuma iela 11
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29180319
Ar pīpi uz jumta, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ozolnieku nov., Salgales pag., Emburga, "Zustari"
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29863566
ARSO, Jelgavas Dudara individuālais uzņēmums
Ozolnieku nov., Salgales pag., Garoza, Iecavas iela 26
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63055751
Ārstnieciskās dūņas
Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Parka iela 1 - 28
Veicināt Latvijas ārstniecisko dūņu optimālu izmantošanu Telefons
+371 27404949
ARTAVA, SIA
Ozolnieku nov., Cenu pag., "Stigmas"
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63055133
+371 63026959
Art Food, SIA
Ozolnieku nov., Cenu pag., Āne, Muižnieku iela 7
ARTIS AUTO, IK
Ozolnieku nov., Cenu pag., Brankas, Saules iela 7 - 15
ASB Fabrika, SIA
Ozolnieku nov., Salgales pag., Garoza, Sila ceļš 6
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63085488
+371 29492941
+371 26357909
E-pasts
dace.araja@asbfabrika.lv
ASNI, Mednieku klubs
Ozolnieku nov., Cenu pag., Dalbe, Ziedu iela 4
Medību organizēšana;
biotehnisko pasākumu veikšana;
biedru brīvas, radošas darbības un medību ētikas veicināšana.
Telefons
+371 29257446
ATAUDZES, Jelgavas rajona Cenu pagasta zemnieku saimniecība
Ozolnieku nov., Cenu pag., "Ataudzes"
lauksaimniecības produktu ražošana
Atbalsta un rehabilitācijas centrs "Svēteļi"
Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Zemgales iela 1
1. Rūpēties par tautas veselības veicināšanu, nostiprināšanu, saglabāšanu un atgūšanu, dot iespēju bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām apgūt dzīves praktiskās iemaņas;
2. Biedrība kā atbalsta un reabilitācijas pakalpojumu sniedzējs sniedz pakalpojumus visu vecumu un dzimumu personām, kas ietilpst šādās mērķa grupās:
bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām;
bērni un jaunieši
bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni;
jaunās ģimenes
personas ar garīgas un mentālas dabas traucējumiem;
krīzes situācijā nonākušās personas;
invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem;
pensijas vecuma personas krīzes situācijā;
krīzes skartie mazākumtautību pārstāvji;
3. Sniegt iespēju sekmēt savu biedru savstarpējo sadarbību;
4. Veicināt savu biedru atbildību par savas profesionālās izglītības un kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu;
5. Organizēt pieredzes apmaiņu un profesionālās izaugsmes iespējas pašas biedrības iekšienē un sadarbībā ar citām profesionālajām organizācijām Latvijā un pasaulē;
6. Aizstāvēt savu biedru profesionālās, ekonomiskās un sociālās intereses;
7. Sadarboties ar citām atbalsta un reabilitācijas profesionālajām biedrībām;
8. Sadarboties ar darba devējiem un dažādu profesiju pārstāvjiem, lai veicinātu izpratni par iespējām iedzīvotāju vispārējās fiziskās, garīgās un sociālās labsajūtas paaugstināšanā;
9. Biedrība sniedz sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas pakalpojumus, nodrošinot darba vietu personām ar redzes invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Telefons
+371 26363730
Atlaides, SIA
Ozolnieku nov., Cenu pag., "Eglītes" - 1
Apmetēju darbi (43.31, versija 2.0) (Avots: VID)
AT & Montāža, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ozolnieku nov., Cenu pag., Tetele, Progresa iela 4 - 2
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
ATPŪTA 2, Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Parka iela 3 - 11
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 63050134
+371 29285488
ATPŪTA OZOLNIEKOS, SIA
Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Eglaines iela 17
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Atrakciju un atpūtas parku darbība (93.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29134684
+371 63007561
Auči, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ozolnieku nov., Salgales pag., "Auči"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63077218
+371 29241836
AUGSBURGAS TICĪBAS APLIECĪBAS OZOLNIEKU LUTERĀŅU DRAUDZE
Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Meliorācijas iela 4 - 7
Evaņģēlija pasludināšana un sakramenta pārvaldīšana draudzē, kā arī Evaņģēlija pasludināšana draudzes rīkotos pasākumos un misijas veidā
AUNIŅI, Spuras Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Ozolnieku nov., Salgales pag., "Auniņi"
lopkopība
AURIŅI, Jelgavas rajona Cenu pagasta zemnieku saimniecība
Ozolnieku nov., Cenu pag., "Auriņi"
lauksaimniecības produktu ražošana un pārstrāde
* tirdzniecība ar pārtikas un rūpniecības precēm, ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, cukuru, mehāniskajiem transporta līdzekļiem, to piekabēm
* starpniecība
* komercdarbība
* ārējā ekonomiskā darbība
AUSMAS OZOLS, SIA
Ozolnieku nov., Salgales pag., "Lieldālūži"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežizstrāde (02.2, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Meža produktu vākšana (02.3, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26544253
AUSMAS S, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ozolnieku nov., Cenu pag., Brankas, "Ausmas"
Gaļas pārstrāde un konservēšana (10.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29167767
AUSTERI, Štrausas Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Ozolnieku nov., Cenu pag., "Austeri"
zirgkopība
* gaļas lopkopība
AUTO DOK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ozolnieku nov., Cenu pag., Āne, Muižnieku iela 38
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26355577
Auto elegance, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Kļavu iela 19
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29559556
E-pasts
autoelegance.lv@gmail.com
Autokaravāns
Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Skolas iela 4B
tūrisma attīstība;tūristu piesaiste;tūrisma maršrutu izveide un attīstība;tūrisma bāžu izveide un attīstība. Telefons
+371 29726531