Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004

56° 55' 47.9478108", 24° 4' 58.27800432"

EPIFANIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.60, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Telefons
+371 26998484
Katoļu mediju centrs, Nodibinājums
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
1.Izplatīt Katoliskās baznīcas vēsti, izmantojot mūsdienu plašsaziņas līdzekļu (preses, televīzijas, radio un interneta) iespējas.
2.Sniegt Katoliskās baznīcas mācības skatījumu par notiekošo Baznīcā un pasaulē.
Telefons
+371 22300294
Kristīgais Kultūras Institūts
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Sekmēt pieaugušo tālākizglītību filozofiskā, teoloģiskā, sociāli ekonomiskā, kultūras jomā;
iepazīstināt sabiedrību ar aktuāli reliģiski ētiskiem, kultūras, zinātnes u.c. jautājumiem;
sekmēt Baznīcu savstarpējo dialogu un veicināt dialogu starp Baznīcu un sabiedrību.
Telefons
+371 67615344
Latvijas Privātskolu asociācija
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Nodrošināt Latvijas privāto izglītības iestāžu profesionālo, saimniecisko un tiesisko interešu aizstāvību, veicināt un pilnveidot Latvijas privātās izglītības sistēmas attīstību, kas sekmētu bērnu un jauniešu personības attīstību, sekmētu integrāciju Eiropas sabiedrībā caur kopīgu vērtību un attieksmju veidošanu, caur kultūras mantojuma apgūšanu un savas pašapziņas veidošanu. Telefons
+371 27828589
QBS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Radio programmu apraide (60.10, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 29488209
E-pasts
president@rml.lv
RADIO MARIJA LATVIJA
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Radio translēšana un grāmatu un preses izdošana;
Kulturāla, reliģiska un ētiska rakstura informācijas izplatīšana caur Biedrības izdotiem vai no trešajām personām iepirktajiem drukātiem materiāliem un radio raidījumiem, īpaši pievēršoties informācijas un ziņu programmām par kultūras, ekonomikas, reliģiskajiem un sabiedriskajiem notikumiem Latvijas valstī un pasaulē.
Telefons
+371 29488209
E-pasts
president@rml.lv
Rīgas Katoļu ģimnāzija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Vispārējā vidējā izglītība (80.21, versija 1.0) (Avots: CSP)
Vispārējā vidējā izglītība (85.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
Sākumizglītība (85.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67611206
+371 67601606
+371 67601679
E-pasts
rkg@apollo.lv
Rīgas Katoļu ģimnāzijas atbalsta fonds
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Atbalstīt Rīgas Katoļu ģimnāzijas (saīsināti - RKĢ) un katoļu skolas, ko dibinājusi Rīgas Metropolijas Romas Katoļu Kūrija Telefons
+371 26359721
E-pasts
hdrozdowska@inbox.lv
Rīgas Romas katoļu ģimnāzija, Nodibinājums
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Nodrošināt skolas "Rīgas Katoļu ģimnāzija" darbību - izglītot bērnus un jauniešus sabiedrības labā neatkarīgi no reliģiskās piederības Telefons
+371 25628776
RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
PAJUMTE, Starpkonfesionālā kristīgās informācijas sabiedrība
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Likvidēts 15.05.1998
laikraksta izdošana
plakātu, kalendāru, grāmatu un citas kristīgās literatūras un iespiedprodukcijas izdošana un realizācija
tirdzniecība
Telefons
+371 67215261
Radio Augšdaugava, SIA
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Reorganizēts 13.11.2019
Radio programmu apraide (60.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29488209
E-pasts
president@rml.lv
SIA RETRO FM Liepāja
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Reorganizēts 13.11.2019
Radio programmu apraide (60.10, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 29488209
E-pasts
president@rml.lv