Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004

56° 55' 47.9478108", 24° 4' 58.27800432"

EPIFANIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.60, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Katoļu mediju centrs, Nodibinājums
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
1.Izplatīt Katoliskās baznīcas vēsti, izmantojot mūsdienu plašsaziņas līdzekļu (preses, televīzijas, radio un interneta) iespējas.
2.Sniegt Katoliskās baznīcas mācības skatījumu par notiekošo Baznīcā un pasaulē.
Kristīgais Kultūras Institūts
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Sekmēt pieaugušo tālākizglītību filozofiskā, teoloģiskā, sociāli ekonomiskā, kultūras jomā;
iepazīstināt sabiedrību ar aktuāli reliģiski ētiskiem, kultūras, zinātnes u.c. jautājumiem;
sekmēt Baznīcu savstarpējo dialogu un veicināt dialogu starp Baznīcu un sabiedrību.
Latvijas Privātskolu asociācija
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Nodrošināt Latvijas privāto izglītības iestāžu profesionālo, saimniecisko un tiesisko interešu aizstāvību, veicināt un pilnveidot Latvijas privātās izglītības sistēmas attīstību, kas sekmētu bērnu un jauniešu personības attīstību, sekmētu integrāciju Eiropas sabiedrībā caur kopīgu vērtību un attieksmju veidošanu, caur kultūras mantojuma apgūšanu un savas pašapziņas veidošanu.
QBS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Radio programmu apraide (60.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
RADIO MARIJA LATVIJA
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Radio translēšana un grāmatu un preses izdošana;
Kulturāla, reliģiska un ētiska rakstura informācijas izplatīšana caur Biedrības izdotiem vai no trešajām personām iepirktajiem drukātiem materiāliem un radio raidījumiem, īpaši pievēršoties informācijas un ziņu programmām par kultūras, ekonomikas, reliģiskajiem un sabiedriskajiem notikumiem Latvijas valstī un pasaulē.
Rīgas Katoļu ģimnāzija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Vispārējā vidējā izglītība (85.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
Rīgas Katoļu ģimnāzijas atbalsta fonds
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Atbalstīt Rīgas Katoļu ģimnāzijas (saīsināti - RKĢ) un katoļu skolas, ko dibinājusi Rīgas Metropolijas Romas Katoļu Kūrija
Rīgas Romas katoļu ģimnāzija, Nodibinājums
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Nodrošināt skolas "Rīgas Katoļu ģimnāzija" darbību - izglītot bērnus un jauniešus sabiedrības labā neatkarīgi no reliģiskās piederības
RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
PAJUMTE, Starpkonfesionālā kristīgās informācijas sabiedrība
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Likvidēts 15.05.1998
laikraksta izdošana
plakātu, kalendāru, grāmatu un citas kristīgās literatūras un iespiedprodukcijas izdošana un realizācija
tirdzniecība
Radio Augšdaugava, SIA
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Reorganizēts 13.11.2019
Radio programmu apraide (60.10, versija 2.0) (Avots: VID)
SIA RETRO FM Liepāja
Rīga, Ojāra Vācieša iela 6
Reorganizēts 13.11.2019
Radio programmu apraide (60.10, versija 2.0) (Avots: VID)