Odukalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

56° 49' 26.544", 24° 15' 32.0544"

Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Kārklu iela 2
Latvijas tēla popularizēšana pasaulē;
tūrisma attīstības veicināšana Latvijā;
Latvijas tūrisma attīstība veicināšanas nolūkā, piesaistot līdzekļus šai nozarei, veicināt jaunu tūrisma objektu izveidošanu un iespējas, tādējādi sekmējot Latvijas ekonomikas attīstību, jo sevišķi attālo, lauku rajona iedzīvotāju labklājību, radot iespēju jaunajām darba vietām, cilvēku iespējām un interesēm;
labdarības pasākumu organizēšana;
organizēt masu pasākumus;
periodisku un neperiodisku izdevumu izdošana;
biedru tiesību un likumīgo interešu aizsardzība;
piedalīties starptautiskajās organizācijās, kuru mērķi ir līdzīgi ar Biedrības mērķiem;
sniegt materiālo palīdzību;
saņemt ziedojumus
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Saules iela 9
1.Veikt sabiedriskā labuma darbību sabiedrības veselības, veselības izglītības un sociālās aizsardzības jomās;
2.Nodrošināt sabiedrības veselības veicināšanu un izglītošanu par veselības jautājumiem, veicināt veselīgu dzīvesveidu un atbrīvošanos no alkohola atkarības;
3.Sniegt atbalstu sociālā riska situācijās dažāda vecuma un sociālā statusa iedzīvotājiem, kas cieš no alkohola atkarības un sekmēt cilvēku spēju pašiem nodrošināt sev pietiekamu dzīves kvalitāti konkrētā dzīves situācijā;
4.Sniegt atbalstu indivīdiem personīgo spēju attīstīšanā;
5.Atbalstīt personas, kurām noteikta invaliditāte, t.sk. redzes invaliditāte, kustību traucējumi, dzirde, garīga rakstura traucējumi u.c.;
6.Veicināt mūžizglītības attīstību visām vecuma grupām;
7.Attīstīt un ieviest inovatīvas metodes izglītības jomā.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Graudu iela 9
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Platā iela 3
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Mētru iela 2
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.16, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 26492117
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Lauku iela 14A
Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība (45.31, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28380067
E-pasts
info@amzenginery.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Ziedu iela 25
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Kārklu iela 11
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas (71.1, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29946929 29946929
E-pasts
esoms@inbox.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Pļavu iela 10
Pārstāvēt un aizsargāt savu biedru profesionālās, darba, sociālās, ekonomiskās tiesības un likumīgās intereses.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Pļavu iela 83
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67937558
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Pļavu iela 14
apvienot un izglītot suņu un citu mājdzīvnieku turētājus, audzētājus;
popularizēt un veidot pozitīvu attieksmi un izpratni iedzīvotāju vidū par veselīgu un harmonisku dzīvesveidu kopā ar mājdzīvniekiem un par dzīvnieku labturību;
attīstīt pielāgotās fiziskās aktivitātes, līdzdarbojoties mājdzīvniekiem;
iedrošināt visus indivīdus piedalīties regulārās fiziskās aktivitātēs visa mūža garumā;
veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Niedru iela 9
Evaņģēlija pasludināšana un sakramentu pārvaldīšana draudzē, kā arī Evaņģēlija pasludināšana draudzes rīkotos pasākumos un misijas veidā
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Kārklu iela 2
Vēsturisko, klasisko un mūsdienu vieglo auto īpašnieku apvienošana Baltijas valstīs;
Vēsturisko, klasisko un mūsdienu vieglo automašīnu nomas pakalpojumi Baltijas valstīs;
Labdarības pasākumu organizēšana, piesaistot vēsturisko, klasisko un mūsdienu vieglo automašīnu īpašniekus Baltijas valstīs;
Periodisku un neperiodisku izdevumu, kas saistīti ar vēsturisko, klasisko un mūsdienu vieglajām automašīnām, izdošana;
Piedalīties starptautiskajās organizācijās, kuru mērķi ir līdzīgi ar Biedrības mērķiem.
Sniegt materiālo palīdzību;
Saņemt ziedojumus un biedru naudu.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Niedru iela 19
Ēku nojaukšana (43.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 26520741
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Niedru iela 19
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 26520741
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Mālu iela 15
Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi (88.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28374952
E-pasts
inese.grinvalde@gmail.com
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Ziedu iela 27
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Graudu iela 11
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi (70.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Odukalna iela 16
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, "Celmi"
lauksaimniecība
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Ziedu iela 24
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Mētru iela 2
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Pļavu iela 10
Mākslas palīgdarbības (90.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27267759
E-pasts
dreamartslv@gmail.com
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Mālu iela 31
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Mālu iela 31
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Kārklu iela 8
tirdzniecība
lauksaimniecības produkcijas pārstrāde
sabiedriskā ēdināšana
sadzīves pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētie darbības veidi
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, "Ellas"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.18, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Mālu iela 17
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, "Buķeļi"
Veicināt futbola kā sporta veida attīstību Ķekavas novadā un Latvijā;
popularizēt futbolu un fiziski aktīvu atpūtu (sportu) kā veselīgu dzīvesveida sastāvdaļu;
iesaistīt dažāda vecuma cilvēkus futbola un aktīvās sporta nodarbībās, attīstot un atbalstot bērnu, jauniešu, pieaugušo florbolu;
stimulēt augstu sportisko rezultātu sasniegšanu futbolā, atbalstot un veicinot sportistu un treneru profesionālo attīstību;
organizēt kluba biedru un citu iedzīvotāju veselīgas atpūtas pasākumus, un labdarības akcijas fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai;
piedalīties un organizēt futbola pasākumus, sacensības un čempionātus, nometnes un sabiedriskos pasākumus;
organizatoriski, metodoloģiski un praktiski sadarboties ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, institūcijām, uzņēmumiem, privātpersonām u.c.;
veicināt futbola, sporta un aktīvās atpūtas laukumu izveidošanu un uzturēšanu.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Vārpu iela 6
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution