Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads

Dzēsta: 30.06.2021
57° 3' 51.3828", 25° 11' 25.71"

Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Lācīši"
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26999413
E-pasts
info@attika.lv
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Birzlejas"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Putni"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Noras"
galdniecības darbi
celtniecība
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Elkšņi"
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Vītoli" - 18
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Pēteri"
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Pīlēns"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Tulkošanas un tulku pakalpojumi (74.30, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās (47.30, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29144883
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Vītoli" - 17
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Gundegas"
Tulkošanas un tulku pakalpojumi (74.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, Jaunā iela 20
Veicināt regulāru kopā būšanu Nītaures pagasta pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotājiem.
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Elkšņi"
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Luterāņu baznīca"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Mežvidi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Stallīši" - 1
Veicināt ilgtspējīgu un efektīvu mežsaimniecības attīstību;
Veicināt meža īpašnieku informēšanu un izglītošanu mežsaimnieciskos un ar mežsaimniecību saistītos tiesiskos un ekonomiskos jautājumos;
Veicināt pozitīvu meža īpašnieka tēla veidošanu sabiedrībā.
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Putni"
celt latviešu pašapziņu un popularizēt dzimto vietu caur mākslas darba prizmu;
rosināt cilvēkos piederības sajūtu savai dzimtenei un dzimtajai vietai
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Pagasta ēka"
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Nītaures pareizticīgo baznīca"
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Vītoli" - 21
Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana Nītaures pagastā, īpašu uzmanību pievēršot:
sabiedrības izglītošanai;
sociālo pakalpojumu attīstībai;
sabiedrības veselības veicināšanai;
aktīvās atpūtas iespējām.
Izstrādāt dažādus projektus sabiedriskās dzīves un aktīvās atpūtas veicināšanai.
Iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšanai sabiedriskās dzīves norisēs.
Sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām, reliģiskā, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, biedrības mērķa realizēšanā.
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Zaļkalni"
aušanas un mezglošanas māksliniecīsko izstrādājumu ražošana un realizācija
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Putni"
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Smaidas"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Putni"
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Mehāniskā apstrāde (25.62, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26569448
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Mihailovi"
piena-gaļas lopkopība
augkopība
zirgkopība
tirdzniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Dzirnavas"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26339971
E-pasts
info@klidzina.lv
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Pīlēns"
1)loka šaušanas un tai radniecīgu sporta veidu attīstība un popularizēšana;
2)dalībnieku un citu interesentu brīvā laika lietderīga organizēšana;
3)fiziski aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana un popularizēšana, veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana;
4)organizēt izglītojošus, informējošus un zinātniskus projektus un pasākumus.
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Pagasta ēka"
Veicināt iecietību starp dažādām sabiedrības grupām un indivīdiem un sekmēt pagasta un novada attīstību;
vientuļu, nespējīgu iedzīvotāju aprūpes izveidošana;
maznodrošināto darba un sadzīves apstākļu uzlabošana, rast iespēju apgūt jaunas informācijas tehnoloģijas;
pensionāru, invalīdu un viņu ģimenes atbalstīšana;
radīt iespēju jebkuram bērnam un jaunietim atrasties drošā vidē, labvēlīgas vides veidošana bērnu un jauniešu garīgajam komfortam;
nodrošināt palīdzību krīzes situācijā nonākušajiem;
labdarības pasākumu organizēšana;
atbalstīt brīvprātīgo kustību organizācijā;
attīstīt sadarbību ar biedrībām, nodibinājumiem, uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūcijām;
attīstīt pārrobežu sadarbību (sociālajā aprūpē, kultūrā, izglītībā u.c.);
organizēt nometnes;
organizēt dažādus kursus - mūžizglītība.
Amatas nov., Nītaures pag., Nītaure, "Ķikuti"
Likvidēts 01.08.2019
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Putni"
Likvidēts 12.12.2022
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Amatas nov., Nītaures pag., Nītaure, Niedru iela 2 - 7
Likvidēts 27.02.2020
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution