Ņekrasova iela 7, Daugavpils, LV-5415

55° 51' 48.7722924", 26° 30' 29.04532164"

Daugavpils, Ņekrasova iela 7
Apvienot Daugavpilī un rajonā dzīvojošos lietuviešus, iesaistīt viņus kultūras, izglītības, sociālā-labdarības un sabiedriskajā darbā.
Rūpēties par klašu un skolu ar lietuviešu valodas pasniegšanu atjaunošanu.
Publicēt presē materiālus par lietuviešu līdzdalību Latvijas kultūras, zinātnes, literatūras un mākslas nozarēs.
Organizēt un piedalīties ekskursijās, izstādēs un citos kultūras pasākumos.
Pastāvīgi sadarboties ar Latvijas lietuviešu radio un presi.
Sadarboties ar citām Latvijas biedrībām, masu informācija slīdzekļiem, citu mazākumtautību biedrībām un viņu asociācijām.
Uzturēt sakarus ar Lietuvas sabiedriskajām organizācijām, izglītības un kultūras iestādēm; rīkot Latvijā un Lietuvā kopējus sarīkojumus.
Piedalīties ar nacionālo lietuviešu simboliku un māklsliniecisko pašdarbību Latvijas Republikas svētkos un citos sarīkojumos.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution