Miesnieku iela 11, Rīga, LV-1050

56° 56' 58.70676768", 24° 6' 9.57227616"

Rīga, Miesnieku iela 11 - 1
Atbalstīt un veicināt bērnudārza "Ketes māja" (turpmāk - Bērnudārzs) pedagoģisko, pētniecisko un audzināšanas darbu;
Izglītības, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšana;
Bērnudārza materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, skolotāju un audzēkņu tālākizglītība;
Atbalstīt interešu izglītības nodarbību un meistarklašu organizēšanu gan audzēkņiem, gan audzēkņu vecākiem, gan Bērnudārza darbiniekiem;
Materiāli un finansiāli atbalstīt Bērnudārza darbiniekus un audzēkņus;
Veikt savas darbības uzdevumu un mērķu popularizēšanu, Bērnudārza prestiža celšanu sabiedrībā, sadarbojoties ar dažādām organizācijām un masu informācijas līdzekļiem.
Rīga, Miesnieku iela 11
Pirmskolas izglītība (85.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67214545
E-pasts
kete@ketesmaja.lv
Rīga, Miesnieku iela 11 - 1
Nodrošināt nekustamā īpašuma Miesnieku ielā 11, Rīgā ekspluatāciju, uzturēšanu, apsaimniekošanu un iznomāšanu.
Veicināt mājas Miesnieku ielā 11, Rīgā uzlabošanu visā tās ekspluatācijas laikā, tai skaitā veikt remonta un renovācijas darbus.
Nodrošināt nekustamā īpašuma Miesnieku ielā 11, Rīgā pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību.
Rīga, Miesnieku iela 11
Likvidēts 17.09.2018
Rīga, Miesnieku iela 11
Likvidēts 27.04.2006
kultūras un sporta pasākumu organizēšana
konsultācijas, mārketings
komercdarbība
starpniecība
juridiskie pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
patēriņa preču ražošana
remonta-celtniecības darbi
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Miesnieku iela 11
Likvidēts 13.10.2005
Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība (52.25, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Miesnieku iela 11
Likvidēts 06.03.2019
Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports (50.10, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Rīga, Miesnieku iela 11
Likvidēts 25.10.2001
Reklāma (74.40, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Miesnieku iela 11
Likvidēts 08.11.2017
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Rīga, Miesnieku iela 11
Likvidēts 26.09.2017
Rīga, Miesnieku iela 11
Likvidēts 05.07.2021
radīt jaunu, unikālu un atraktīvu ēdināšanas un izziņas vietu bērniem Latvijas pilsētās. Popularizēt veselīgu uzturu bērnu un jauniešu vidū. Sekmēt izziņas procesu. Izmantojot spēles un rotaļas, attīstīt bērnu radošās iemaņas, kustības, mērķtiecību, iztēli, koncentrēšanos, u.c. Piesaistīt un socializēt dažādu tautību un sabiedrības slāņu bērnus. Izveidot filiāli Vecrīgā, kur apkalpot tūristus, kas ceļo kopā ar bērniem. Izgatavot pārvietojamu atrakciju - ēdināšanas moduli, kas var darboties brīvā dabā pilsētas svētku laikā. Ilgtermiņa mērķis ir bērnu centrs - pilsētiņa ar lauku dzīvniekiem, stādiem , produktu pārstrādes iekārtām, interaktīvām iespējām piedalīties un eksperimentēt. Radošo nodarbību mērķis - izziņas process, personības radošuma attīstība, saturīgi pavadīts brīvais laiks; Bērni attīsta savas praktiskās prasmes un iemaņas, veidojot un darinot savas rotaļlietas; Bērni rotaļājas - caur rotaļām izzina pasauli, bagātina savu iztēli, izmēģina dažādas sociālās lomas; Rotaļu procesa rezultātā, bērni attīstās kā personības. Kā rezultātā tiek veicināta: Bērna pašapzināšanās un viņa personas nostiprināšanās; Bērna individuālās, sociālā un emocionālās attīstība, nobriešana; Bērns sevi veido, atbilstoši savam iekšējām potenciālam un spējām; Bērni paši atklāj lietu nozīmi, pielietojumu un savstarpējās sakarības - cilvēku veidojošā fiziski garīgā dinamika; Cilvēks veidojas nevis "pats no sevis", bet gan augot no iekšpuses. Rūpēties par visa veida atbalsta un resursu (finansiālo , intelektuālo u.c.) piesaistīšanu mākslas un radošo jomu attīstībai, kā arī visu ieinteresēto pušu saliedēšanu sekmīgas darbības nolūkā
Rīga, Miesnieku iela 11
Likvidēts 22.01.2015
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Miesnieku iela 11
Likvidēts 13.09.2001
tulkošana no un uz svešvalodām jebkurā formā
svešvalodu, t.sk. latviešu valodas, mācīšana
*starpniecība reklāmā
*marketings
*kongresu, konferenču, simpoziju, semināru, izstāžu, gadatirgu, izsoļu rīkošana
*lietišķu cilvēku apkalpošana Latvijā un citās valstīs
*ar lietišķu sakaru dibināšanu saistītu speciālu pakalpojumu sniegšana
*ārējie ekonomiskie sakari
Rīga, Miesnieku iela 11
Likvidēts 26.06.2008
Kravu iekraušana un izkraušana (63.11, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Miesnieku iela 11
Reorganizēts 15.08.1997
iekšējā un ārējā tirdzniecība
transporta pakalpojumi
dažāda veida kravu uzglabāšana, sagatavošana nosūtīšanai, nosūtīšana un pārkraušana
kravu konteineru pārvadājumi
starpniecība
ārējā ekonomiskā darbība
komercdarbība
celtniecības, montāžas un remonta darbi
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Miesnieku iela 11
Likvidēts 06.10.2007
Sekmēt tiesiskuma principa nostiprināšanu Latvijā;
likuma ietvaros veicināt, lai Latvijā tiktu ievēroti šādi principi:
a) tiesnešu un citu juridisko profesiju pārstāvju neatkarība,
b) personas cilvēktiesības un brīvības,
c) likuma varas prioritāte,
d) apsūdzētā tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu tiesā.
Rīga, Miesnieku iela 11
Likvidēts 23.04.1998
ēku un celtņu celtniecība
kapitālais remonts
būvmateriālu ražošana
patēriņa preču ražošana un realizācija
starpniecība un tirdzniecība
sporta pasākumu rīkošana
tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Miesnieku iela 11
Likvidēts 12.05.2020
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Miesnieku iela 11
Likvidēts 27.11.2002
KRAVU TRANSPORTS

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution