Miera iela 36, Rīga, LV-1001

56° 57' 50.44372848", 24° 7' 57.32884092"

Rīga, Miera iela 36
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Miera iela 36
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Miera iela 36
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Miera iela 36
Veikt nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.
Sagatavot ar nekustamā īpašuma remontu un kopējā īpašuma teritoriju labiekārtošanu saistītus priekšlikumus;
Veikt pārrunas un skaidrojošo darbu un virzīt nekustamā īpašuma dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu īpašniekus uz kopīgu neatliekamu un aktīvu atbalstu nama saglabāšanai un svarīgu tā jaunošanas darbu veikšanai;
Slēgt līgumus ar nekustamā īpašuma komunālo pakalpojumu sniedzējiem, slēgt līgumus ar apsaimniekošanas un remonta darbu veicējiem, apdrošināšanas kompānijām, u.c.;
Slēgt līgumus vai sadarboties ar juridiskajiem birojiem par juridisko palīdzību konkrētu jautājumu risināšanā;
Veikt visas citas darbības, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu un Biedrību un nodibinājumu likumu un ir nepieciešamas, lai atrisinātu nospraustos mērķus.
Rīga, Miera iela 36
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Miera iela 36
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26171717
E-pasts
normunds@rigasdizains.lv
Rīga, Miera iela 36
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Miera iela 36
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Miera iela 36
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Miera iela 36
1.Apvienot BMW ALPINA markas automašīnu interesentus.
2.Organizēt BMW ALPINA markas automašīnu sporta sacensības, reklāmu un kultūras pasākumus, nodrošinot pilnvērtīgu un saturīgu sabiedrības veselīgas atpūtas organizēšanu;
3.Attīstīt un popularizēt motosportu;
4.Nodrošināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos motosporta pasākumos, nodrošināt motosporta pasākumu pieejamību sabiedrības trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupām, bērniem un jauniešiem no nepilnām un nelabvēlīgām ģimenēm, un cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
5.Organizēt treniņu nometnes un seminārus, autosporta apmācības un treniņus visiem interesentiem;
6.Organizēt labdarības pasākumus;
7.Nodrošināt dažāda vecuma cilvēku sociālo komunikāciju;
8.Sadarboties ar Latvijas un citu valstu sabiedriskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, piedalīties Latvijas un starptautiskos pasākumos, organizācijās.
Rīga, Miera iela 36
Veicināt cilvēku saliedētību nevis šķelšanu, veicināt ikviena cilvēka labklājību un cieņpilnu dzīvi Latvijā un dot iespēju sasniegt katra personīgo izaugsmi Latvijā; panākt izglītības kvalitāti, kas veicinātu katra indivīda un visas sabiedrības izaugsmi; nodrošināt tiesiskumu un Latvijas Republikas Satversmes ievērošanu Latvijas teritorijā; būtiski samazināt birokrātiju, veicināt ekonomisko attīstību. Attiecībās ar starptautiskiem partneriem - iestāties par Latvijas tautas interešu prioritāti.
Telefons
+371 27101200
E-pasts
brivaistiprailatvijai@gmail.com
Rīga, Miera iela 36
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Reklāmas pakalpojumi (73.1, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 27700144
E-pasts
info@brkbstudio.lv
Rīga, Miera iela 36
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Miera iela 36
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Miera iela 36
Elektroenerģijas tirdzniecība (35.14, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29334099
Rīga, Miera iela 36
Virtuves mēbeļu ražošana (31.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Miera iela 36
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29464806
Rīga, Miera iela 36
Meža produktu vākšana (02.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Miera iela 36
Citas sporta nodarbības (93.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sporta klubu darbība (93.12, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Miera iela 36
veicināt dažādu sporta veidu attīstību novadā;
īpaši veicināt orientēšanas sporta un sporta tūrisma tradīciju stiprināšanos un attīstību Ķekavas novadā un Latvijā;
piedalīties sporta nozares stratēģiju dokumentu izstrādē un realizācijā; organizēt sporta sacensības Ķekavas novadā un Latvijā;
bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
piesaistīt un realizēt Eiropas struktūrfondu līdzekļus sporta, tūrisma un kultūras stiprināšanai;
veicināt Latvijas iedzīvotāju sadarbību ar citu valstu iedzīvotājiem sporta, izglītības un kultūras jomā;
piedalīties dažādos sporta, kultūras un izglītības pasākumos, lai popularizētu biedrības biedru darbu un celtu biedrības prestižu Latvijā un ārvalstīs;
biedru un biedru darbinieku apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanas organizēšana;
metodiska palīdzība biedriem un biedru darbiniekiem;
biedrība var veikt citas darbības un realizēt citus mērķus, kuri papildina uzskaitītos un nav pretrunā ar minētajiem
Rīga, Miera iela 36
Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība (46.39, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Miera iela 36
finansiāli, materiāli atbalstīt un izglītot Latvijas Republikā bērnu namos un maznodrošinātajās ģimenēs dzīvojošos bērnus;izveidojot programmu, atbalstīt personas, kuras dzīvojušas bērnu namos, arī pēc pilngadības sasniegšanas;nodrošināt iespēju bērniem apmeklēt citu personu organizētos kultūras, izglītojošos un sporta pasākumus;veicināt vispārizglītojošu pasākumu īstenošanu Latvijas Republikā bērnu namos dzīvojošajiem bērniem
Rīga, Miera iela 36
Veicināt BIM (Būvju informācijas modelēšana) attīstību Latvijā;
Vides aizsardzība un ilgtspējīgas attīstības veicināšana Latvijā;
Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšanu un saglabāšanu Latvijā;
Sadarbība ar Eiropas un pasaules BIM organizācijām;
Veicināt BIM metodes iekļaušanu arhitektu, būvinženieru, būvniecības un citu nozaru praksē;
Pieaugušo un bērnu izglītošana.
Rīga, Miera iela 36
boksa un citu cīņas sporta veidu sacensību organizēšana Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs;
sportistu licencēšana profesionālajām boksa cīņām savas kompetences ietvaros;
boksa treneru apmācība un sertificēšana savas kompetences ietvaros;
pārstāvības un cita atbalsta sniegšana sportistiem saistībā ar dalību profesionālā boksa cīņās;
dalība starptautiskās ar profesionālo boksu saistītās organizācijās;
boksa un sporta vispār popularizēšana sabiedrībā.
Rīga, Miera iela 36
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Miera iela 36
Mākslinieciskā jaunrade (90.03, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Miera iela 36
Kravu jūras un piekrastes ūdens transports (50.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67323288
+371 29185105
E-pasts
info@mannlines.lv
Rīga, Miera iela 36
Tulkošanas un tulku pakalpojumi (74.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Telefons
+371 29578337
E-pasts
birojs@maxofel.com
Rīga, Miera iela 36
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Miera iela 36
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution