Miera iela 20, Auce, Auces novads, LV-3708

56° 27' 58.86974916", 22° 53' 44.223315"

Māriņa, Auces bērnu invalīdu biedrība
Auces nov., Auce, Miera iela 20
Veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām un viņu ģimeņu garīgo, sociālo un ekonomisko vajadzību apmierināšanu un sekmēt viņu integrāciju sabiedrībā. Telefons
+371 26236558
Namiņš, Auces latviešu biedrības Krīzes centrs
Auces nov., Auce, Miera iela 20
Nodrošināt bērniem un to ģimenēm profesionālu bezmaksas psiholoģisko un sociālo palīdzību krīzes situācijā Aucē un apkārtējos pagastos, tādējādi rūpējoties par bērnu dzīves apstākļu uzlabošanu un veicinot sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām un humānismu Telefons
+371 26457930