"Mežcērpas", Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167

Adrese iepriekš atradās "Mežcērpas", Mārupes novads, LV-2167
56° 52' 27.99738876", 23° 58' 20.07262596"

Mārupes nov., Mārupes pag., "Mežcērpas"
Veicināt un attīstīt tanatoloģiju kā zinātni, kā arī ar to saistīto pētniecību, analīzi, inovatīvo un radošo darbību;
apglabāšanas rituālu un ceremoniju vēstures un attīstības izpēte un pilnveide;
nāves fenomena vēsturē izpēte, analīze, sabiedrības izglītošana.
Mārupes nov., Mārupes pag., "Mežcērpas"
1. Veicināt un koordinēt iedzīvotāju sadarbību ar valsts un pašvaldību policijas iestādēm, nacionālām militārajām iestādēm, valsts institūcijām, sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām, privātajām apsardzes struktūrām, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību iedzīvotāju dzīvesvietās un rajonos, veicināt noziedzības prevenciju;
2.sniegt iedzīvotājiem palīdzību risināt strīdus ārpus tiesas zāles mediatora (neitrālas personas) klātbūtne, kurš palīdz pusēm rast abpusēji izdevīgu strīda risinājumu kriminālprocesa paredzētajos gadījumos, civilprocesa un administratīvajā procesā.
3.sniegt informatīvu, zinātnisku, organizatorisku un materiāli tehnisku atbalstu un juridiskos pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām, kas nodarbojas ar cīņu pret likumpārkāpumiem saistītās programmas un projektos, pārstāvēt personu intereses drošības nodrošināšanas jomā valsts un pašvaldību institūcijās;
4. sniegt atbalstu maznodrošinātiem un grūtībās nonākušiem biedriem;
5.veicināt sabiedrības informēšanu ;
6.Biedrībai ir tiesības realizēt jebkurus citus mērķus un uzdevumus, kas atbilst starptautiskajām tiesībām, esošai Latvijas Republikas likumdošanai un šiem Statūtiem;
7.Biedrība organizē, atbalsta personu ar ierobežotām spējām iekļaušanu sabiedrībā, veicinot šo personu nodarbinātību, iesaistīšanos saimnieciskā darbībā un uzņēmējdarbībā;
8.Biedrība atbalsta jauniešu uzņēmējdarbības aktivitātes, prasmju attīstību.
Mārupes nov., Mārupes pag., "Mežcērpas"
1.Apvienot kaķu īpašniekus ar mērķi izglītot tos par kaķu sugām, veselību, uzturēšanu;
2.Atbalstīt savus biedrus ar informāciju un atbalstu kaķu uzturēšanā;
3.Labdarības aktivitātes kaķu drošības un veselības veicināšanai;
4.Kaķu izstāžu un citu pasākumu organizēšana biedriem un plašākai sabiedrībai;
5.Kaķu meklēšanas un glābšanas aktivitāšu organizēšana;
6.Kaķu naktsmītnes nodrošināšana viesnīcas formātā;
7.Palīdzēt kaķu īpašniekiem atrast jaunus īpašniekus kaķiem, atbalstīt ar nepieciešamo dokumentāciju, informāciju īpašnieka maiņas procesā.
Telefons
+371 23667474
Mārupes nov., Mārupes pag., "Mežcērpas"
Likvidēts 09.06.2023
Farmaceitisko preparātu ražošana (21.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution