Meža iela 4, Rīga, LV-1048

56° 56' 37.76740404", 24° 4' 51.53100456"

AQUA SOFT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29535536
AZ Fasāde, SIA
Rīga, Meža iela 4
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Telefons
+371 20281066
E-pasts
azfasade@inbox.lv
AZKOM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Tulkošanas un tulku pakalpojumi (74.30, versija 2.0) (Avots: VID)
Crystal Pool (Latvia), SIA
Rīga, Meža iela 4
Nodarbinātības aģentūru darbība (78.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67277772
DISCOVER 18m2
Rīga, Meža iela 4
Iepazīstināt cilvēkus ar elektronisko mūziku, veicināt tās popularitāti un aktualitāti vidē;
iesaistīt jaunus, talantīgus cilvēkus, kuriem interesē elektroniskā mūzika;
tematisku vakaru organizēšana par tēmu "Elektroniskā mūzika".
Telefons
+371 29117081
ENKO GRUPA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
FASHION-STOCK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22332733
Grāmatvedības un juridisko pakalpojumu birojs MAGNA DOMUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67603479
E-pasts
magna_domuss@apollo.lv
HOLCAP, SIA
Rīga, Meža iela 4
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29900660
IMGS-Marine Consultants, SIA
Rīga, Meža iela 4
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
I'M Shirts, SIA
Rīga, Meža iela 4
Apakšveļas ražošana (14.14, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64860138
INLAB, SIA
Rīga, Meža iela 4
Tehniskā pārbaude un analīze (71.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 66116555
E-pasts
info@inlab.lv
I.V. Solutions, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 25430009
J-CAPITAL, SIA
Rīga, Meža iela 4
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29900660
Keralat, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29211559
Kestral Continental Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67531277
Latvijas Koalīcija par tīru Baltiju
Rīga, Meža iela 4
Veicināt dažādu Baltijas jūras un piekrastes vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības projektu un kampaņu īstenošanu Latvijā, izmantojot starptautisko vides organizāciju pieredzi.
LDI Corporate Services, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Skaņu ierakstu producēšana (59.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29211559
MAKERSGROUP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID)
MARITINA LATVIJA, SIA
Rīga, Meža iela 4
Kravu jūras un piekrastes ūdens transports (50.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67242467
MDK Latvia LTD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 29121269
Medicīnas un Metroloģijas Tehnoloģiju asociācija "INSPEKTORS"
Rīga, Meža iela 4
1.Sniegt nozīmīgu labumu Latvijas sabiedrībai, veicot normatīvo aktu prasību ievērošanu medicīnas un metroloģijas nozares saskarošās jomās;
2.Mazināt korupcijas riskus valsts un pašvaldības publiskās un privātās partnerības iepirkumos, kuri skar medicīnas un metroloģijas nozares, veicinot godīgu konkurenci;
3.Sekmēt medicīnas un metroloģijas jomās strādājošo komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu;
4.Informēt sabiedrību par pārkāpumiem medicīnisko un metroloģijas tehnoloģiju jomā, aizsargājot patērētāju materiālās un morālās intereses visā Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs;
5.Veicināt medicīnas un metroloģijas nozarēs strādājošo valsts amatpersonu godprātīgu darbību;
6.Veicināt kopīgu medicīnas un metroloģijas nozaru attīstību un progresu Latvijā, aizstāvēt sabiedrības intereses, rosinot izmaiņas likumdošanā.
Telefons
+371 26333248
Meža Apsaimniekotājs, SIA
Rīga, Meža iela 4
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
E-pasts
meza.apsaimniekotajs@gmail.com
Meža birojs, SIA
Rīga, Meža iela 4
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29491494
E-pasts
info@mezabirojs.lv
Meža Ceļi, SIA
Rīga, Meža iela 4
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Meža iela, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29211559
M.G Consalting, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29417319
MG Consulting, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29417319
Mobile Media Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Telefons
+371 28301083
OUTDOOR LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Meža iela 4
Citur neklasificēta izglītība (80.42, versija 1.1) (Avots: CSP)
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67601286
E-pasts
info@outdoorlatvia.lv