• lv

Mērsraga novads

57° 19' 50.47716", 23° 6' 8.53452"

JAUNKALMES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Dzintaru iela 3
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63222201
KAMĒNA, SIA
Mērsraga nov., Mērsrags, Zvejnieku iela 1
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63335645
+371 26779947
Knots and Ropes, SIA
Mērsraga nov., Mērsrags, Dzintaru iela 1 - 6
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22016082
Kolters, SIA
Mērsraga nov., Mērsrags, Kanāla iela 8 - 2
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
KRESES, SIA
Mērsraga nov., Mērsrags, Kanāla iela 1
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63235864
+371 26511167
KRISTERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Lielā iela 41 - 7
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24, versija 2.0) (Avots: VID)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26672146
KRISTI M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Ceriņu iela 45
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29196933
K UN BB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Krasta iela 9
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29456824
+371 29353509
KURLAND, SIA
Mērsraga nov., Mērsrags, Bākas iela 55
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29332215
L.A.B., SIA
Mērsraga nov., Mērsrags, Krasta iela 17
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63235591
+371 25463888
LATTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Lielā iela 9
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26760065
LATVIJAS DĀMU KLUBS
Mērsraga nov., Mērsrags, Vēju iela 23
paplašināt sieviešu pašattīstības un pašpilnveides iespējas Latvijā;
padarīt sievietēm pieejamākas ikdienā nepieciešamās preces un pakalpojumus, veicinot pilnvērtīgus, kvalitatīvus sadzīves apstākļus;
aktualizēt sieviešu izglītības līmeņa celšanas nepieciešamību;
sekmēt profesionālās informācijas un pieredzes apmaiņu biedrības biedru starpā
Telefons
+371 29512592
Lauris Karlsons, IK
Mērsraga nov., Mērsrags, Zvejnieku iela 10
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26441749 Lauris Karlsons
+371 26185164 Gundega Karlsone
E-pasts
info@jahtapalsa.lv
LB Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Ozolu iela 28
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26357908
LEJIŅI J, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Vēju iela 21
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29471294
Live Fest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Upesgrīva, "Dzidrumi"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67930332
Mājdārziņš Čībiņas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Dzintaru iela 1 - 41
MALDI, Nīmanes Mērsraga pagasta individuālais uzņēmums
Mērsraga nov., Mērsrags, Skolas iela 12
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63235443
MB un Celtnieks, IK
Mērsraga nov., Mērsrags, Kanāla iela 32 - 5
Mednieku klubs Mērsrags
Mērsraga nov., Mērsrags, Rožu iela 11
Sekmēt dabas aizsardzību (savvaļas dzīvnieku un putnu populāciju);
aizsargāt mednieku tiesības Latvijā;
efektīva nomāto medību platību apsaimniekošana, kopšana un apmedīšana;
medību tradīciju saglabāšana un izveidošana.
Telefons
+371 29355095
Mērsraga brīvā laika pavadīšanas centrs
Mērsraga nov., Mērsrags, Lielā iela 53
īestenot sabiedrības integrāciju, sociālās vides uzlabošanai un attīstībai Mērsraga novadā. Telefons
+371 22428102
MĒRSRAGA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Mērsraga nov., Mērsrags, Bākas iela 9
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Mērsraga invalīdu atbalsta centrs
Mērsraga nov., Mērsrags, Kadiķu iela 1
apvienot invalīdus, attīstot un paplašinot sadarbību, lai veicinātu iesaistīšanos sabiedrības procesos, celtu pašapziņu un pašpalīdzības spējas aktīva, veselīga dzīvesveida uzturēšanā;
radīt iespējas savstarpējam kontaktam, aicinot aktivizēt savu darbību atbalstot biedru iniciatīvas dažādu mērķprogrammu izstrādāšanā, lai risinātu invalīdu problēmas. Veikt invalīdu tiesību aizstāvību un ar to saistīto programmu īstenošanu;
attīstīt partnerību ar pašvaldību meklējot radniecīgus sadraudzības partnerus valstī un ārzemēs, ieviešot savā darbā citu progresīvo pieredzi
Telefons
+371 26884855
Mērsraga reģiona uzņēmēju asociācija
Mērsraga nov., Mērsrags, Dzintaru iela 2 - 11
Komercdarbības veicināšana un uzņēmējdarbības vides uzlabošana;
sadarbības un citu projektu izstrādāšana un koordinācija;
sadarbības veicināšana starp komercsabiedrībām un valsts un pašvaldību pārvaldes institūcijām;
labdarība, ziedojumu vākšana, ar labdarību saistītu projektu izstrāde un realizācija;
dažādu pasākumu konferenču, konsultāciju un citu pakalpojumu organizācija;
uzņēmēju informēšana un izglītošana, dažādu apmācības kursu organizācija;
Mērsraga ostas attīstības veicināšana un investīciju piesaiste;
Mērsraga ostas industriālā parka darbības koordinācija.
Telefons
+371 29246949
MĒRSRAGA SĪGAS, Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Mērsraga nov., Mērsrags, Dzintaru iela 8
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29184547
Mērsraga Termināls, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Lielā iela 62
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29194766
MĒRSRAGA ŪDENS, SIA
Mērsraga nov., Mērsrags, Lielā iela 35
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63237705
Mērsraga Zobārstniecība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mērsraga nov., Mērsrags, Kadiķu iela 1B
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
MĒRSRAGS, Futbola klubs
Mērsraga nov., Mērsrags, Ceriņu iela 31
Veicināt apkārtējās sabiedrības vispārējā veselības stāvokļa un kultūras attīstību;piesaistīt pēc iespējas vairāk Mērsraga pagasta un tā apkārtnes iedzīvotājus sportam, konkrēti futbolam;rīkot futbola nodarbības un sacensības bērniem, skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem, veidot komandas un nodrošināt to līdzdalību futbola turnīros un sacensībās - rajona čempionātā, Latvijas čempionātā u.c.;iesaistot pagasta un tā apkārtnes iedzīvotājus sportā, veicināt dažādu sociālo problēmu mazināšanu, kā smēķēšana, alkohola un narkotiku lietošana, kā arī veicināt vispārējās un sociālās spriedzes mazināšanu;iesaistīt sabiedriskajā dzīvē bērnus no sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm;attīstīt iedzīvotājos patriotisma jūtas;veicināt apkārtējo pagastu iedzīvotāju sadraudzību, kā arī attīstīt veselīgu konkurenci;veicināt rezultātu izaugsmi;nodrošināt vienlīdzīgas sportošanas iespējas starp pretējā dzimuma pārstāvjiem;rīkot atpūtas vakarus Mērsraga pagasta iedzīvotājiem, kā arī sadraudzības vakarus starp apkārtējo pagastu iedzīvotājiem;vispārēja sabiedriskā labuma darbība. Telefons
+371 26474533
Mersrags Shipping Agency, SIA
Mērsraga nov., Mērsrags, Ozolu iela 10
Ūdens transporta palīgdarbības (52.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29411154