Meistaru iela 2, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107

56° 56' 42.84924396", 23° 54' 20.5870806"

Mārupes nov., Babītes pag., Piņķi, Meistaru iela 2
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
E-pasts
iilenane@isl.edu.lv Ineta Ilenāne
mpole@isl.edu.lv Madara Pole
merliha@isl.edu.lv Maira Ērliha
emocane@isl.edu.lv Elīna Mocāne
Mārupes nov., Babītes pag., Piņķi, Meistaru iela 2
1.Nodrošināt starptautisku izglītību jebkuras tautības skolēniem no pirmsskolas līmeņa līdz 12.klasei, izmantojot angļu valodu kā mācību valodu;
2.Nodrošināt akadēmiski konkurētspējīgas programmas angļu valodā, kuru mērķis ir veicināt mūžizglītību, radošu, zinātkāru, kritiski domājošu un no aizspriedumiem brīvu personību, kuras darbojas godīgi un atbildīgi izprotot cilvēku dažādību, veidošanos;
3. Nodrošināt jauniešiem zināšanas un prasmes humanitāro, sociālo, dabas un tehnisko zinību jomā;
4. Nodrošināt jauniešiem zināšanas, prasmes un pieredzi, kas nepieciešama personām mūsdienu sabiedrībā;
5.Veicināt angļu valodas pielietošanu sabiedrībā, kā arī paaugstināt angļu valodas zināšanu līmeni;
6. Sekmēt zinošas, prasmīgas un audzinātas personības veidošanos;
7.Iepazīstināt sabiedrību ar angliski runājošo valstu kultūru un tradīcijām, kā arī veicināt viedokļu apmaiņu starp dažādu kultūru pārstāvjiem;
8.Veicināt un atbalstīt izglītības, kultūras un sporta attīstību Latvijā;
9.Organizēt pasākumus un ņemt dalību sabiedriskajos pasākumos, ja tas ir nepieciešams noteikto mērķu realizācijai;
10.Organizēt labdarības pasākumus izglītības, kultūras, zinātnes un sporta atbalstīšanai;
11.Atbalstīt cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību un pilsoniskās sabiedrības attīstību, kā arī sniegt palīdzību trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupām sociālās labklājības celšanai.
E-pasts
frontdesk@isl.edu.lv Ineta Ilenāne

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution