• lv

Medumu pagasts, Daugavpils novads

55° 46' 20.95464", 26° 21' 26.63316"

19 naglas
Daugavpils nov., Medumu pag., Medumi, Alejas iela 4 - 7
Sniegt palīdzību jauniešiem viņu radošo ideju attīstīšanā un realizācijā;
Piesaistīt bērnus, jauniešus, pieaugušos aktīvam un veselīgam dzīves veidam, attīstīt viņu radošas prasmes, tajā skaitā piesaistīt viņus kultūras, sabiedriskajiem un sporta pasākumiem;
Veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, organizēt radošus, sporta un mākslas pasākumus viņu iekļaušanai sabiedriskajā un pilsoniskajā dzīvē;
Popularizēt Latvijas kultūru Eiropas un starptautiskā līmenī;
Popularizēt brīvprātīgā darba kustību Latvijā un pasaulē, sniegt iespēju jauniešiem un pieaugušajiem iegūt brīvprātīgā darba pieredzi.
Telefons
+371 26793922
AI Medumi, IK
Daugavpils nov., Medumu pag., Medumi, Ilgas iela 22
Apmetēju darbi (43.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
ALAN-M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Medumu pag., Medumi, Draudzības iela 5A
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65457434
AVTOKOMFORTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Medumu pag., Kurcums, "Ķieģeļnīca"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20019105
BIOLIFE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Medumu pag., Medumi, Jaunatnes iela 9
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29285519
BRUŽI, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Medumu pag.
lauksaimniecības produktu ražošanatirdzniecībau.c. statūtos paredzētā darbība Telefons
+371 65423428
CERIŅI S, Daugavpils pilsētas L.Smirnovas individuālais uzņēmums
Daugavpils nov., Medumu pag., Kumpoti, "Ceriņi 1"
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65443772
+371 29771103
GRIEZES, Medumu pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Medumu pag., "Griezes"
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29535336
KĻAVAS, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Medumu pag., "Kļavas"
lauksaimniecības produktu ražošana
KĻAVAS, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Medumu pag., "Kļavas"
(47.8 , versija 2.0) (Avots: GP2009)
KURMJI, Daugavpils rajona zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Medumu pag., Ābeliški, "Kurmji"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22303118
KURPARK, SIA
Daugavpils nov., Medumu pag., Kurcums, "Kurcums 1"
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65423208
LAIMES, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Medumu pag., "Laimes"
lauksaimniecības produktu ražošana
LANDWIRT, SIA
Daugavpils nov., Medumu pag., Kurcums, "Kurcums 1"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29855103
MEDŅUKALNI, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Medumu pag., "Medņukalni"
Dzērienu ražošanā izmantojamo kultūru audzēšana (01.27, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26592887
MEDUMA ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Daugavpils nov., Medumu pag., Vasariški, "Vasariški"
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
Medumu Cerība
Daugavpils nov., Medumu pag., Medumi, Alejas iela 13 - 2
1. Veicināt jaunatnes informētību, aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, paplašinot iespējas iegūt zināšnas un prasmes, īstenot iniciatīvas un izmantot lietderīgi brīvo laiku;
2. Popularizēt sabiedrībā un savām mērķa grupām brīvprātības principus, brīvprātīgo darbu kā pilsonisko līdzatbildību, kā arī pilnveidot starptautisko sadarbību, iesaistīšanos jaunatnes politikā sadarbības veidošanai ar citām pašvaldībām un starptautiskām organizācijām;
3. Piesaistīt resursus un sadarbības aktivitātes mērķu sasniegšanai dažādos projektu konkursos gan Latvijā, gan Eiropā;
4. Uzlabot pagasta vizuālo izskatu ar jauniešu palīdzību;
5. Veicināt sava pagasta jauniešu komunicēšanos ar citu pagastu jauniešiem;
6. Rīkot labdarības akcijas;
7. Veidot jauniešu komunicēšanos ar bērniem un pieaugušajiem.
Telefons
+371 27029325
MEDUMU EZERS, Biedrība
Daugavpils nov., Medumu pag., Medumi, Alejas iela 2
1. Attīstīt zivsaimniecību, papildināt zivju krājumus, daudzveidojot zivju sugas Medumu ezerā, kas atrodas Medumu pag., Daugavpils raj.;
2. Iesaistīt savus biedrus zivju krājumu aizsardzībā;
3. Organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu makšķerēšanu ar pieļaujamajiem zvejas rīkiem;
4. Izkopt un pilnveidot makšķerēšanas tradīcijas un ētiku;
5. Dažādot tūrisma pakalpojumu piedāvājumu klāstu;
6. Piedalīties Latvijas un starptautiskajos projektos, kas veicina tūrisma un aktīvas atpūtas attīstību;
7. Pārstāvēt makšķernieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, iniciatīvas valsts institūcijās, organizācijās;
8. Palīdzēt valsts iestādēm apkopot datus par nelikumīgo makšķerēšanu;
9. Realizēt zivsaimniecības noteikumu ievērošanu Medumu ezerā.
Telefons
+371 29416122
Medumu kopienu centrs
Daugavpils nov., Medumu pag., Medumi, Alejas iela 2
maināt sociālo izslēgtību, paaugstināt lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Telefons
+371 65471647
Medumu pagasta Alkšņi, zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Medumu pag., Papuļi, "Alkšņi"
MEDUMU VECTICĪBNIEKU DRAUDZE
Daugavpils nov., Medumu pag., Medumi, Ilgas iela 1
Nodrošināt visiem ticīgajiem vecticībniekiem pastāvīgu Dievkalpojuma noturēšanu un LVPB noteikumu vienotību
Melns ūdens, SIA
Daugavpils nov., Medumu pag., Medumi, Alejas iela 6 - 17
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28272651 Artjoms Kirillovs
E-pasts
info@melnsudens.lv
No sakoptas vides līdz sakoptai dvēselei
Daugavpils nov., Medumu pag., Medumi, Jaunatnes iela 7
Veicināt apkārtējās vides sakopšanu un attīstību lauku teritorijā;
Veicināt lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti, paaugstināt viņu labklājības līmeni;
Nodrošināt lauku iedzīvotājiem pilnvērtīgas, kvalitatīvas un daudzveidīgas aktīvas atpūtas iespējas;
Paaugstināt iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes;
Veicināt publiskās sabiedrības attīstību;
Līdzekļu piesaistīšana statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai;
Augstākminēto mērķu sasniegšanai iesaistīt Latvijas iedzīvotājus un uzņēmējus kā arī citas ieinteresētās personas.
Telefons
+371 29297155
PĻAVIŅI, Medumu pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Medumu pag.
RAUDAS, Medumu pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Medumu pag., "Raudas"
Saulesstar, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils nov., Medumu pag., Medumi, Alejas iela 44
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 65424583
Senā darbnīca, SIA
Daugavpils nov., Medumu pag., Ilga, "Krūmiņi"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29552878
SĒRMUĻI, Medumu pagasta I.Belovas zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Medumu pag., Juneļi, "Sērmuļi"
STRAZDI-1, Medumu pagasta zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Medumu pag., "Strazdi-1"
VĪTIŅI, Zemnieku saimniecība
Daugavpils nov., Medumu pag., Papuļi, "Vītiņi"
lauksaimniecības produktu ražošana