• lv
Latvija

Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050

56° 57' 1.9685285999999", 24° 6' 14.55165612"

ARHIDIECĒZES MISIONĀRAIS SEMINĀRS REDEMPTORIS MATER
Rīga, Mazā Pils iela 2A
CARITAS LATVIJA, Nodibinājums
Rīga, Mazā Pils iela 2A
1.Kristīgās mīlestības (rūpes vienam par otru, cieņas izrādīšana, atbalsts krīzes situācijās, pašaizliedzība, cilvēka cieņas stiprināšana, ģimeņu stiprināšana, sapratne un miers cilvēku starpā) veicināšana, popularizēšana un atdzīvināšana starp atsevišķiem cilvēkiem un cilvēku grupām;
2.Karitatīvais darbs (jeb kristīgi sociālā aprūpe) un atbalsta sniegšana mazaizsargātām sabiedrības grupām (sociāla, informatīva, finansiāla, praktiska palīdzība, nometņu un pasākumu, labdarības akciju, sociālās uzņēmējdarbības, speciālistu konsultāciju organizēšana, labvēlīgu apstākļu radīšana, dzīves situācijas analīze, tiesību aizstāvēšana) īpaši ģimenēm, bērniem, jauniešiem, vientuļajām mātēm, cilvēkiem ar invaliditāti, t.sk., redzes invaliditāti, slimniekiem, vecajiem ļaudīm, atkarīgajiem, bezpajumtniekiem, bezdarbniekiem, vardarbības upuriem, ieslodzītajiem, migrantiem un bēgļiem, dabas katastrofu, epidēmiju un bruņoto konfliktu upuriem;
3.Brīvprātīgā darba veicināšana;
4.Reģionālās attīstības un lauku reģionu attīstības veicināšana, organizējot seminārus lauku reģionos, sniedzot palīdzību, sociālos pakalpojumus arī mazaizsargātām grupām reģionos, iesaistot mazaizsargātās grupas projektu aktivitātes semināros;
5.Veselīga, ekoloģiska dzīvesveida veicināšana, veselības profilakses un veselības aizsardzības veicināšana;
6.Pilsoniskas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstīšana, balstoties uz kristīgajām vērtībām;
7.Pilnvērtīga un lietderīga, radoša brīvā laika organizēšana, piedāvājot pasākumus sociālo prasmju un zināšanu pilnveidei mazaizsargātām grupām;
8.Sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveide, darbības uzlabošana.
Telefons
+371 67205067
EKUMĒNISKAIS MEDIJU PADOMES FONDS
Rīga, Mazā Pils iela 2A
Apmierināt Latvijas kristīgo konfesiju piekritēju garīgās vajadzības ar masu mediju (televīzija, radio, prese, internets un citi plašsaziņas līdzekļi) starpniecība, tai skaitā nodrošināt regulāru svētdienas un svētku dievkalpojumu, kā arī cirtu svarīgu dievkalpojumu, lūgšanu, svētbrīžu u.tml. sagatavošanu un šo dievkalpojumu un citu reliģiska satura raidījumu un informācijas translāciju un izplatīšanas organizēšanu Latvijas Televīzijā, radio un citos medijos. Izplatīt masu medijos raidījumus un informāciju par reliģisko dzīvi, ticību un tikumiski izglītojošas programmas, kultūrizglītojošas un citas, tikumību, apgaismību u.tml. veicinošas programmas un informāciju.
Veicināt sabiedrības saliedētību un izaugsmi.
Veicināt un attīstīt sadarbību ar citiem sociālajiem medijiem Latvijā un ārzemēs.
veicināt Latvijas tēla atpazīstamību ārvalstīs.
Bērnu un jauniešu garīgās izaugsmes atbalstīšana.
Telefons
+371 26839037
EMMANUĒLS, SIA Kristīgās videoinformācijas centrs
Rīga, Mazā Pils iela 2A
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana (59.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22300294
Katoļu Baznīcas Vēstnesis, Nodibinājums
Rīga, Mazā Pils iela 2A
Informēt sabiedrību par norisēm un notikumiem Katoļu Baznīcā Latvijā un pasaulē;
Izglītot un iepazīstināt sabiedrību ar Katoļu Baznīcas mācību;
Atspoguļot svarīgākos valstī un sabiedrībā notiekošos procesus un aktualitātes.
E-pasts
kbvestnesis@inbox.lv
Katoļu grāmatu draugs, SIA
Rīga, Mazā Pils iela 2A
Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.61, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67224314
+371 26547971
LATVIJAS KONSEKRĒTĀS DZĪVES INSTITŪTU PRIEKŠNIEKU APVIENOTĀ KONFERENCE
Rīga, Mazā Pils iela 2A
Latvijas kristīgo stomatologu biedrība
Rīga, Mazā Pils iela 2A
- apvienot domājošus un darbotiesgribošus zobārstus, zobu tehniķus, higiēnistus,stomatoloģijas māsas u.c. padziļinot viņos pasaules uzskatus medicīnu unnostiprinot darba mīlestību;- celt un uzturēt augstu profesionalitāti biedru vidū, stiprināt morāli medicīnā;- iespēju robežās sniegt stomatoloģiskus (zobārstnieciskus) pakalpojumus un konsultācijas cilvēkiem kas to vēlas;- iespēju robežās sniegt bezmaksas zobārstiecisku palīdzību mazturīgiem, ar baznīcas un klostera māsu ieteikumu atsūtītiem pacientiem, izmantojot šim nolūkam no maksātspējīgiem pacientiem saņemtos ienākumus;- piedalīties pasākumos, kurus atbalsta Latvijas zobārstu asociācija un Latvijā oficiāli reģistrētās kristīgās konfesijas.
Latvijas Romas Katoliskās Baznīcas Cietuma kapelānu dienests
Rīga, Mazā Pils iela 2A
Latvijas Romas katoļu Baznīcas informācijas centrs
Rīga, Mazā Pils iela 2A
Nodrošināt dažādu informatīvo pakalpojumu sniegšanu par Romas katoļu Baznīcas Latvijā vēsturi un aktualitātēm;
organizēt dažādus ziedojumu piesaistīšanas pasākumus gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai nodrošinātu Biedrības mērķu sasniegšanu.
Telefons
+371 26569731
OESSH Latvija
Rīga, Mazā Pils iela 2A
RĪGAS METROPOLIJAS ROMAS KATOĻU KŪRIJA
Rīga, Mazā Pils iela 2A
Realizēt Romas katoļu Baznīcas pārvaldi Rīgas arhidiecēzē un kontrolēt Romas katoļu Baznīcas mācības un disciplīnas ievērošanu Rēzeknes - Aglonas, Liepājas un Jelgavas diecēzēs Telefons
+371 67227266
RĪGAS SVĒTĀS AGATES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Rīga, Mazā Pils iela 2A
Svētā Jura fonds
Rīga, Mazā Pils iela 2A
Popularizēt un stiprināt sabiedrībā kristīgās vērtības un pamatprincipus, atbalstot kristīgo izglītību un īstenojot Romas katoļu Baznīcas sociālo mācību. Telefons
+371 26537919
Vidzemes katoļu jauniešu centrs, Nodibinājums
Rīga, Mazā Pils iela 2A
Veicināt sabiedriskā labuma darbību, kas balstīta uz kristīgām vērtībām, jauniešu izglītības un kultūras sfērā;
labdarības atbalstīšana;
sniegt iespēju jauniešiem iesaistīties dažādās kultūrizglītojošās, sporta, brīvprātīgā darba un kristīgajās aktivitātēs, nodrošinot atbilstošu materiāltehnisko bāzi;
nodrošināt aktivitātes, kas veicina veselīgu jauniešu garīgo, fizisko un emocionālo attīstību;
īstenot projektus, kas popularizē garīgas, kristīgas vērtības un idejas jauniešu vidū;
sekmēt jauniešu pievēršanos labdarībai un brīvprātīgajam darbam;
veicināt starpkulturālu un starpkonfesionālu dialogu starp jauniešiem;
sekmēt sadarbību draudzēs starp jauniešiem un priesteriem, kā arī palīdzēt attīstīt jauniešu aktivitātes un jauniešu kalpošanu draudzēs.
Telefons
+371 29966227
VOX ECCLESIAE, SIA
Rīga, Mazā Pils iela 2A - 1
Grāmatu izdošana (58.11, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 26727003