Matīši, Matīšu pagasts, Valmieras novads

57° 41' 58.50456", 25° 9' 35.71416"

Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Mazsalacas iela 13
Sporta objektu darbība (93.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Senču iela 8
Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība (46.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Skolas iela 11
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana (33.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Valmieras iela 12A
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība (46.31, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 64258623
+371 64221645
E-pasts
info@cietaisrieksts.lv
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Mazsalacas iela 2
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Valmieras iela 20
Sociāli aktivizēt Valmieras rajona Matīšu pagastā dzīvojošās sievietes - organizēt dažādus kursus, amatu apmācību, pētīt ar bezdarbu saistītās problēmas, mērķtiecīgu brīvā laika izmantošanu;
Palīdzēt sievietēm adaptēties jaunajos apstākļos un rast sev vietu šodienas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā haosā;
Apgūt mazā biznesa pamatus;
Organizatoriska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu sieviešu organizācijām;
Piesaistīt finansējumu no rajona, reģiona, valsts, Eiropas Savienības programmām, fondiem.
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Rūpniecības iela 14
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Skolas iela 17
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Avotu iela 1
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Skolas iela 9 - 4
Saldūdens akvakultūra (03.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Palejas iela 2
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Kalna iela 2
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Mazsalacas iela 2
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Valmieras iela 3
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā.
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Robežu iela 2 - 13
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Valmieras iela 20
Iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana;
fiziski aktīva dzīves veida popularizācija;
sporta veidu attīstības sekmēšana;
jauniešu, pieaugušo un veterānu komandu organizēšana;
nodrošināt šo komandu regulāru treniņu procesu un piedalīšanos sacensībās;
organizatoriska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, uzņēmumiem.
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Upes iela 22
Ziedojumu un citu Biedrības līdzekļu izlietošana "Integratīvā apmācības centra bērniem ar īpašām vajadzībām", Rīgas privātskolas "Patnis" un Valmieras sporta kluba "Volmaria" vajadzībām;
atbalsta sniegšana bērniem no pirmsskolas vecuma līdz vidusskolas vecumam, kuriem ir nepieciešama izglītības apmaksa;
finansu resursu piesaistīšana atbalsta sniegšanai speciālistiem profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai.
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Valmieras iela 9
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Valmieras iela 20
Apvienot, izglītot un motivēt fiziskās un juridiskās personas, kuras ir ieinteresētas Matīšu pagasta attīstībā, ideju apmaiņā un to īstenošanā, pasākumu organizēšanā Matīšu un apkārtējos pagastos, dažāda rakstura informācijas iegūšanā, apstrādē un izplatīšanā, apmācību un konsultāciju sniegšanā iedzīvotājiem.
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Upes iela 11
Veicināt iedzīvotājus darboties apkārtējās vides sakārtošanai, saglabāšanai un novada teritorijas attīstībai;
veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām;
sadarboties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD);
organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu darbību ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos;
veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku un nelaimes gadījumu novēršanai sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un dzīvojamā sektorā;
organizēt apmācības un praktisko iemaņu pilnveidošanu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām;
informēt un apmācīt iedzīvotājus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos;
organizēt bērnu un jauniešu izglītošanu drošības jautājumos;
veicināt interešu izglītību un mūžizglītību;
organizēt un sniegt materiālu palīdzību ugunsgrēku un nelaimes gadījumu rezultātā cietušajiem cilvēkiem;
atbalsta sniegšana vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
organizēt kultūras, aktīvās atpūtas pasākumus un veicināt ugunsdzēsības sporta attīstību.
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Robežu iela 2 - 18
Nodrošināt Biedrības apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Rūpniecības iela 14
Saldūdens zvejniecība (03.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Robežu iela 10
Mākslinieku darbība (90.01, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Lopkopība (01.4, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana (10.1, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana (10.7, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Citu pārtikas produktu ražošana (10.8, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Gatavu ēdienu ražošana (10.85, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Tekstilmateriālu aušana (13.20, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Adīto un tamborēto audumu ražošana (13.91, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Dzīvu lopu vairumtirdzniecība (46.23, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citi ēdināšanas pakalpojumu darbības (56.2, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Skolas iela 11
Matīšu pagastā dzīvojošo pensionēto personu sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana, to materiālās un garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšana demokrātiski aktīvos procesos;
Biedrības interesēs ir aktīvi darboties pašvaldībā, piedalīties to likumu projektu izstrādē, kas skar pensionāru intereses, sadarboties ar citu pašvaldību pensionāru biedrībām un dažādām sabiedriskajām organizācijām Latvijā. Pensionāru biedrība dibina un attīstīta sakarus ar citu valstu un starptautiskajām pensionāru organizācijām;
Biedrībai ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar likumu, brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, organizēt sapulces, gājienus un piketus, kā arī citas nevardarbīgas akcijas pensionāru tiesību izstāvēšanai.
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Skolas iela 17
Veicināt demokrātiskas, kulturālas, pilsoniskas un uz mūžizglītības vērtībām balstītas sabiedrības attīstību, veicinot katra indivīda personības radošās attīstības iespējas un sakārtotu kultūrvēsturisko vidi.
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Liepu iela 3A
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26775021
E-pasts
lienesdarzi@gmail.com
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Skolas iela 16
sanitārtehnisko iekārtu montāža un remonts
metālapstrāde
komercdarbība
ārējā ekonomiskā darbība
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Skolas iela 9 - 3
Nodrošināt tās apsaimniekošanā dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Valmieras iela 7B
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 25554758
Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Valmieras iela 18
Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution