• lv

Matīsa iela 50B, Rīga, LV-1009

56° 57' 14.56269876", 24° 8' 21.49713132"

Bērnu kristīgās izglītības apvienība
Rīga, Matīsa iela 50B
1. Veicināt kristīgas izglītības attīstību, kuras pamatprincipi ir saskaņā ar Bībeli;
2. Veikt bērnu kristīgu audzināšanu; mācīt bērniem kristīgu un augstu ētisku morāli, ceļot sabiedrības morālos standartus, saskaņā ar bērnu garīgajām, fiziskajām un mentālajām vajadzībām;
3. Popularizēt aktīvu, veselīgu un kristīgu dzīvesveidu;
4. Nodrošināt lietderīga un patīkama brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem, jauniešiem un ģimenēm;
5. Veicināt neformālo izglītību un brīvprātīgo darbu;
6. Modināt labdarības jūtas sabiedrībā un iedzīvināt morāles vērtības;
7. Veicināt personas garīgo un kultūras vērtību attīstību, pamatojoties uz kristīgās morāles principiem.
Telefons
+371 29137765
Biedrība CITS VARIANTS
Rīga, Matīsa iela 50B - 2
Nodrošināt bērniem un jauniešiem iespēju piedalīties sporta, kultūras, mākslas un izglītības aktivitātēs, kas sekmētu lietderīgu brīvā laika izmantošanu;
sekmēt maznodrošināto personu un bērnu no sociāli nelabvēlīgas vides iekļaušanos sabiedrībā;
veicināt lietderīgu un produktīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, organizējot sportiskās, izglītojošās, atpūtas nometnes, sporta pasākumus un labdarības akcijas;
nodrošināt aktivitātes sociāli atstumto grupu iesaistīšanai sabiedrībā, piedāvāt bērniem un jauniešiem iespēju iesaistīties dažādās sporta aktivitātēs, jaunu darba iemaņu un prasmju iegūšanu, mācību procesa uzlabošanu, izglītības līmeņa celšanu un sociālo kontaktu nodibināšanu;
īstenot projektus un pasākumus, kuru mērķauditorija būtu bērni un jaunieši no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un ģimenēm ar zemiem ienākumiem, lai nodrošinātu iespēju iestāties dažādās sabiedriskās aktivitātēs - koncertos, sporta spēlēs, mākslas un kultūras pasākumos u.c. darbības nozarēs;
mācīt jauniešiem vērtības, kas sekmē personības izaugsmi un sabiedrības kopējo attīstību;
atbalstīt skolas vecuma jauniešus mācību procesa sekmīgā īstenošanā, ar mērķi motivēt iekļauties izglītības sistēmā un vēlmi turpināt tālākizglītību pēc pamatizglītības iegūšanas;
veicināt jauniešu mācību procesu un veidot pozitīvu attieksmi pret izglītību;
konsultēt un nodrošināt jauniešus ar darba iespējām skolas vasaras brīvlaika periodā;
īstenojot Biedrības mērķus, Biedrība organizē un sniedz finansiālu atbalstu dažāda veida izglītības projektiem un pasākumiem, kas virzīti uz izglītības līmeņa celšanu, dažādu darba iemaņu iegūšanu, kā arī morālu, garīgu un finansiālu atbalstu bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm.
Biedrībai ir tiesības saskaņā ar Biedrības noteiktiem kritērijiem paplašināt labumu saņēmēju loku, izskatot katru konkrētu gadījumu, un izpildot Biedrības uzdevumus, sniegt palīdzību arī citiem subjektiem.
Telefons
+371 26463772
Jaunatnes Attīstības un Sadarbības centrs
Rīga, Matīsa iela 50B
Jauniešu un bērnu izglītojošo nometņu rīkošana ar tādām iespējām kā svešvalodas, kultūras un reliģijas vēstures, sabiedrības mācības un citu jomu apgūšanu;
Jauniešu sporta nometņu rīkošana ar basketbola, futbola un ūdenssporta trenēšanās iespējām;
Maznodrošināto jauniešu un bērnu atbalstīšana, uzaicinot tos bezmaksas piedalīties statūtu 2.1.1. un 2.1.2. punktos minētajās nometnēs.
Telefons
+371 29474730
Josiah Venture, NFP, Ārvalstu organizācijas pārstāvniecība
Rīga, Matīsa iela 50b
Labdarības pasākumu organizēšana. Dažādu izglītojošu pasākumu organizēšana.
KRISTĪGI IZGLĪTOJOŠS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "MATEJS", Nodibinājums
Rīga, Matīsa iela 50B
Kristīga izglītošana, labdarība, bezpeļņas apkalpošana;
produkcijas ražošana, kurai nav mērķis gūt peļņu;
sabiedriskā labuma darbība
Telefons
+371 67506050
+371 67277218
E-pasts
info@matejs.lv
RĪGAS MATEJA BAPTISTU DRAUDZE
Rīga, Matīsa iela 50B
Dieva godināšana, mācība, liecība, sadraudzība un kalpošana Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību LBDS draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju garā
VĀRDS & CO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Matīsa iela 50B
Radio programmu apraide (60.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Skaņu ierakstu producēšana (59.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67213704
E-pasts
lkr@lkr.lv
LEVIJS, Bērnu un jaunatnes izglītības atbalsta fonds
Rīga, Matīsa iela 50b
Likvidēts 05.04.2004
Veicināt uz kristīgām vērtībām balstītu bērnu un
jauniešu izglītību;
atbalstīt kristīgi izglītojošā bērnu un jaunatnes centra "Matejs" attīstību
un sadarboties ar labdarības organizācijām, izglītības un kultūras iestādēm.
Telefons
+371 67506028