• lv

Matīsa iela 17 - 3, Rīga, LV-1001

56° 57' 27.85541256", 24° 7' 56.48834352"

M17
Rīga, Matīsa iela 17 - 3
Veicināt nama dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu īpašnieku, kā viena vesela lieluma, apziņas veidošanu;
veikt dzīvojamās ēkas Matīsa ielā 17, Rīgā reālās daļas (dzīvokļu īpašumi Nr.1, Nr.3, Nr.5, Nr.7 un Nr.7A, nedzīvojamā telpu grupa ar Nr.010) un tai piekrītošās kopīpašumā esošās daļas (turpmāk - tekstā Dzīvojamā ēka) apsaimniekošanu un pārvaldīšanu;
veicināt Dzīvojamās ēkas efektīvu un lietderīgu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu;
apzināt un apkopot priekšlikumus Dzīvojamās ēkas un tam piegulošās kopējās īpašuma teritorijas labiekārtošanai un apsaimniekošanai;
sagatavot ar Dzīvojamās ēkas remontu un kopējā īpašuma teritoriju labiekārtošanu saistītus priekšlikumus un iesniegt tos izskatīšanai Biedru sapulcē;
veikt pārrunas un skaidrojošo darbu un virzīt Dzīvojamās ēkas dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu īpašniekus uz kopīgu neatliekamu un aktīvu atbalstu nama saglabāšanai un svarīgu atjaunošanas darbu veikšanai;
izlemt jautājumus par Dzīvojamās ēkas apsaimniekošanas formām perspektīvā;
slēgt līgumus ar apdrošināšanas kompānijām par Dzīvojamās ēkas, vai arī tā atsevišķu elementu, apdrošināšanu;
slēgt līgumus vai sadarboties ar juristiem, juridiskajiem birojiem par juridisko palīdzību konkrētu jautājumu risināšanā;
veikt visas citas darbības, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu un Biedrību un nodibinājumu likumu un ir nepieciešamas, lai atrisinātu nospraustos mērķus.
Telefons
+371 26094633