Malduguņu iela 4, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

56° 55' 34.122", 24° 2' 9.7584"

Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
Informācijas tehnoloģijas; datorsistēmu izstrādāšana, attīstīšana, pārdošana.
Biroja telpu iznomāšana.
Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
Gāzes ražošana (35.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 20061313
E-pasts
info@apf.lv
Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (46.33, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26566244
E-pasts
info@apf.lv
Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Telefons
+371 29269463
E-pasts
bioex@bioex.lv
Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
1.Nodrošināt šādu īpašumu ("Īpašumi") kopīpašumā esošo daļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu: daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku un citu būvju (visas kopā - "Ēkas"), kas atrodas un vēl tiks uzbūvētas Mārupē uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem: 80760031581, 80760031579 un 80760031576 ("Zemes gabali"), un Zemes gabalus;
2.pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus Īpašumu kopīpašumā esošo daļu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, t.sk. slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus, pārraudzīt un kontrolēt Īpašumu kopīpašumā esošo daļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, lietošanas kārtības ievērošanu, t.sk. līgumu, plānu, budžetu, tāmju un darbu izpildi;
3.aizsargāt un aizstāvēt Īpašumos esošo dzīvokļu īpašnieku un Biedrības biedru tiesības un intereses (arī patērētāju tiesību jomā) attiecībā uz Īpašumu kopīpašumā esošo daļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā arī Īpašuma kopīpašumā esošās daļas lietošanu, uzturēšanu un uzlabošanu;
4.veikt citas darbības, kas nepieciešamas Īpašumu kopīpašumā esošo daļu pārvaldīšanai un apsaimniekošanai, kā arī pakalpojumu (tai skaitā komunālo) nodrošināšanai Īpašumos un tajos esošajos dzīvokļos un telpās.
Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 24229622
E-pasts
info@httpool.lv
Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
Panākt to, lai Kvartāls būtu atvērta un harmoniska vieta, kur dzīvot, strādāt un atpūsties.
Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
Putnkopība (01.47, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67350055
E-pasts
info.latvia@vastint.eu
Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution