• lv

Lubānas novads

56° 55' 45.399", 26° 43' 36.74028"

KRĀSU VIRPULIS, IK
Lubānas nov., Indrānu pag., "Gaidas"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID)
KRISTA-V, IK
Lubānas nov., Lubāna, Parka iela 18 - 16
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
KRUSTIŅI, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Krustiņi"
lauksaimniecība
LAIGO, IK
Lubānas nov., Lubāna, Stacijas iela 14-5
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Lasītāju klubs Lubānieši
Lubānas nov., Lubāna, Oskara Kalpaka iela 2
Veidot un popularizēt pozitīvu attieksmi pret lasīšanu kā ģimenes vērtību;
rūpēties par ievērojamu novadnieku piemiņas saglabāšanu;
veicināt pieaugušo izglītību novadā.
Telefons
+371 64894691
LAURA, Ozoliņa sadzīves pakalpojumu un tirdzniecības firma
Lubānas nov., Lubāna, Ozolu iela 11
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64894442
Le menestys, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Mazā iela 4
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības (79.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29376289
LETTES, Indrānu pagasta M.Gruzīša zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Lettes"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
LK Koncepts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Indrānu pag., "Kanaviņas"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26548785
LOCIŅI, Indrānu pagasta zemnieka saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Lociņi"
LOG Birojs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Tilta iela 5
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29477942
Lorika, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Rugāju iela 3
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29169238
LUBĀNA-94, Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība
Lubānas nov., Lubāna, Stacijas iela 7
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27839669
Lubānas aptieka, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Tilta iela 17
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64894371
+371 64894030
LUBĀNAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Lubānas nov., Lubāna, Baznīcas iela 1
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Lubānas KP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Oskara Kalpaka iela 4 - 1
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: VID)
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64894352
+371 29477942
E-pasts
lubanaskp@inbox.lv
Lubānas MRS mednieku klubs
Lubānas nov., Lubāna, Līgo iela 3
Vispārcilvēcisko vērtību ievērošana visās dzīves sfērās Biedrības biedru brīvas radošas darbības un profesionālās izaugsmes veicināšana medību saimniecības jomā;
Aktīvas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai;
organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu mednieku klubiem, organizācijām, uzņēmējiem un privātpersonām;
medību organizēšana saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
Telefons
+371 29128551
Lubānas novada amatnieks
Lubānas nov., Lubāna, Tilta iela 5
Radīt pastāvīgu vietu amatnieku darba koordinēšanai, informācijas izplatīšanai, izstrādājumu reklamēšanai;
Organizēt izstādes, lekcijas, pieredzes apmaiņu;
Sadarbībā ar vietējo pašvaldību organizēt amatnieku karšu izsniegšanu;
Popularizēt amatniecību bērniem un jauniešiem.
Telefons
+371 26565071
Lubānas novada iniciatīvas biedrība
Lubānas nov., Lubāna, Tilta iela 5
palīdzības organizēšana sociāli neaizsargātām personām un maznodrošinātiem iedzīvotājiem
iedzīvotāju aktivizēšana jaunu prasmju un zināšanu apguvei - mūžizglītība;
Jauniešu piesaiste dzīvei novadā;
Lubānas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
Sadarbība ar citiem novadiem.
Telefons
+371 28395276
Lubānas patērētāju biedrība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Oskara Kalpaka iela 5
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64807136
+371 64807326
Lubānas piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Lubānas nov., Lubāna, Parka iela 2
Piena pārstrāde un siera ražošana (10.51, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Telefons
+371 64894015
Lubānas Puse
Lubānas nov., Indrānu pag., "Mazkalniņi"
1. Attīstīt un stiprināt iedzīvotāju aktivitāti novada ekonomiskajā, politiskajā un sabiedriskajā dzīvē;
2. atjaunot un atbalstīt sievišķīgas sievietes un vīrišķīga vīrieša lomu sabiedrībā;
3. aktualizēt un kopt latvisko dzīvesziņu, rūpēties par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
4. organizēt un atbalstīt labdarības, kultūras, izglītojošos un sporta pasākumus;
5. veicināt sieviešu pašizglītošanos, attīstīt sieviešu radošās spējas, veicināt apgūt jaunas prasmes un iespējas;
6. organizēt seminārus, lekcijas un cita veida apmācības, nometnes, savstarpējo pieredzes apmaiņu;
7. sniegt atbalstu ģimenēm, sevišķi audžuģimenēm, veicināt ģimeņu saliedēšanu un stiprināšanu Latvijā un ārpus tās, veidot starppaaudžu sadarbību;
8. veidot sadarbību ar citām organizācijām;
9. veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos Lubānas novada iedzīvotājiem;
10. sniegt sociālos, veselības, apmācības un sadzīves pakalpojumus;
11. veicināt līdzekļu piesaisti no valsts, pašvaldību vai citu personu līdzekļiem
Telefons
+371 22019394
LUBĀNAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Lubānas nov., Lubāna, Brīvības iela 7
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
Lubānieši
Lubānas nov., Lubāna, Ozolu iela 14A - 4
1. Astoņpadsmit dzīvokļu mājas Ozolu 14A, Lubānā, Lubānas novadā apsaimniekošana un pārvaldīšana;
2. Astoņpadsmit dzīvokļu mājas Ozolu 14A, Lubānā, Lubānas novadā renovācijas plānošana un organizēšana.
Telefons
+371 29215284
Lubauto, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Barkavas iela 27
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Pārējais pasažieru sauszemes transports (49.3, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29547447
E-pasts
Lubauto@gmail.com
LUBIO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Ozolu iela 14 - 26
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28621865
MAAJA skan, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Līgo iela 5
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26389933
MADERNIEKI, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Madernieki"
lauksaimniecība
Madonas rajona I.Meijeres individuālais uzņēmums
Lubānas nov., Lubāna, Parka iela 22 - 5
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
Madonas rajona N. Markova individuālais uzņēmums
Lubānas nov., Lubāna, Upes iela 19
tirdzniecība
mežizstrāde
kokmateriālu iepirkšana, apstrāde, realizācija
starpniecība
Telefons
+371 64894420