• lv

Lubānas novads

56° 55' 45.399", 26° 43' 36.74028"

DAINA 2, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Barkavas iela 2
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26406079
Dainuvītes
Lubānas nov., Indrānu pag., "Dainuvītes"
1. Aktīva dzīvesvieda, kā veselības pamata, popularizēšana;2. Lauku tūrisma attīstīšana Lubānas novadā;3. Ūdenstūrisma attīstīšana Aiviekstes ūdeņos;4. Novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un nodošana turpmākajām paaudzēm. Telefons
+371 2634689
Dastikar, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Parka iela 1
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27066860
DAUGAVIŅAS-1, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Latgales iela 13
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29392861
Dejotprieks
Lubānas nov., Lubāna, Latgales iela 21
Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Latvijā un ārvalstīs. Vispusīgi attīstītas personības veidošana un dzīves kvalitātes uzlabošana, nodrošinot daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādām vecuma grupām. Sabiedrības aktivizēšana jaunu un vēsturisko prasmju apguvei, veselīgam un aktīvam dzīvesveidam un ģimenisko vērtību stiprināšanai. Sabiedrības kopdarbības veicināšana sociālo problēmu risināšanai, seno novada tradicionālo prasmju atjaunošanai un saglabāšanai. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai. Pārstāvēt Biedrības darbības teritorijas iedzīvotāju intereses vietējā un nacionālā līmenī. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības darbības teritorijas attīstību un Biedrības mērķu sasniegšanu. Telefons
+371 26450385
DN 15, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Aiviekstes iela 1
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Dr. Saulītes veterinārā aptieka, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Baložu iela 2
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29179557
ERKOR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Brīvības iela 9 - 13
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29477942
EVA Fizio, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Baložu iela 1
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64822593
FDD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Skolas iela 4 - 3
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26577502
GAITIŅI, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Gaitiņi"
lauksaimniecība
GARKRAUJAS, Indrānu pagasta A.Reiteres zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Garkraujas"
lauksaimniecība
GARKRAUJAS-2, Indrānu pagasta Vīgantes zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Garkraujas"
laukkopība,lopkopība,produkcijas pārstrāde un realizācija
mežizstrāde
kokmateriālu realizācija
lauku tūrisms
ārējā ekonomiskā darbība
mehanizētie lauksaimniecības pakalpojumi

GOBAS, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Gaidas"
lauksaimniecība
GOLDSPOON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Parka iela 9 - 1
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Poligrāfija un ar to saistītas palīgdarbības (18.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Tekstilmateriālu apdare (13.3, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.8, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Izdevējdarbība (58, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26165321
GRĀVERI, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Pagalmiņu mājas"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija;meža materiālu ražošana, pārstrāde;tūrisma pakalpojumi;maksas pakalpojumi;sabiedriskā ēdināšana;tirdzniecība;ārējie ekonomiskie sakari.
Hereford Agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Baložu iela 2
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28621865
E-pasts
info@hereford.lv
HOLZWERKE LUBĀNA, Latvijas-Vācijas kopuzņēmums , SIA
Lubānas nov., Lubāna, Parka iela 1
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64894461
+371 64807616
I & G, Madonas rajona I.Grāpja individuālais uzņēmums
Lubānas nov., Lubāna, Parka iela 9-16
Kravu transports ar automobiļiem (60.24, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64894247
ILGAS, Indrānu pagasta A.Timošenko zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Ilgas"
lauksaimniecība
JAUNBĻODĀRI, Indrānu pagasta Legzdiņas zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Jaunbļodāros"
lopkopība un produkcijas realizācija;
augkopība un produkcijas realizācija;
meža izstrāde un kokmateriālu realizācija;
veterinārmedicīniskie pakalpojumi;
dažādi maksas pakalpijumi.
JAUNĪTES, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Jaunītes"
lauksaimnieciba
JIKEL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Krasta iela 1 - 5
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26426823
KALNASTRADI, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Kalnastradi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64807463
KAMERĀDS, Madonas rajona S.Kamerāda individuālais uzņēmums
Lubānas nov., Indrānu pag., Meirāni, Stacijas iela 2 - 6
Mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana (02.01, versija 1.0) (Avots: CSP)
Kārlis Doropoļskis, Individuālais komersants
Lubānas nov., Lubāna, Ozolu iela 14 - 41
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Kender, SIA
Lubānas nov., Indrānu pag., "Gaitiņi"
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29477942
KLĀNI A, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Baložu iela 2
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64894152
KRASC, Alvja Kraukļa individuālais uzņēmums
Lubānas nov., Lubāna, Krasta iela 12 - 1
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64894521
KRASC-LUBĀNA
Lubānas nov., Lubāna, Miera iela 5
1. Nemateriālā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, amatiermākslas procesa nepārtrauktības nodrošināšana Lubānas novadā;
2. Daudzveidīgas pieaugušo izglītības, kas nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū cilvēka mūža garumā, veicināšana;
3. Izmantot tautas dejas mākslu kā emocionālās, fiziskās un intelektuālās izaugsmes iespēju popularizēšanu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;
4. Kultūras un izglītības aktivitāšu organizēšana, tostarp aktīva dzīvesveida popularizēšana, dalības kultūras pasākumos Latvijā un ārvalstīs organizēšana;
5. Visu paaudžu sadarbības veicināšana latviskuma saglabāšanai Lubānas novadā.
Telefons
+371 29477942