• lv

Loja, Sējas novads

57° 9' 13.97124", 24° 38' 35.9808"

ABEX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Loja, "Lejasrozes"
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29112121
+371 22142288
E-pasts
info@abex.lv
AGROSTAR, SIA
Sējas nov., Loja, "Sudrabkalni" - 17
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20226693
AM Lietas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Loja, "Sudrabkalni" - 9
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29167721
Caps, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Loja, "Kotiņi"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29263193
DEHARA
Sējas nov., Loja, "Mazupītes" - 2
Attīstīt un pilnveidot laikmetīgās mākslas formas Latvijā;
veicināt sadarbību starp dažādām mākslas disciplīnām;
rūpēties par daudzveidīgas kultūras pieejamību, kultūrizglītību, teātra jaunradi;
veidot un piedalīties starptautiskās sadarbības kultūras procesos;
veidot kultūras projektus, ar kuriem startēt starptautiskā vidē.
Telefons
+371 29470527
Fon'Parii, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Loja, "Sudrabkalni" - 18
Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana (14.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25977589
High 5, IK
Sējas nov., Loja, "Suliņas"
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: CSP)
HMR Auto, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Loja, "Sudrabkalni" - 13
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26541530
JASS AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Loja, "Magones"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP)
KEEL DESIGN, SIA
Sējas nov., Loja, "Zeltkalni" - 9
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
KREDER FACTORY, SIA
Sējas nov., Loja, "Zeltiņi" - 26
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26411643
E-pasts
krederfactory@gmail.com
LEGARTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Loja, Jēņu iela "Sudrabkalni"-10
Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.65, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29215356
+371 26498000
Ligustrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Loja, "Grāvkalni"
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 67755951
LOJAS SUDRABKALNI, Dzīvokļu īpašnieku Biedrība
Sējas nov., Loja, "Sudrabkalni" - 17
Pārvaldīt un apsaimniekot kopīpašumā esošo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas "Sudrabkalni" ("Ēka"), to ietverošo zemes gabalu un zem Ēkas esošo zemes gabalu, kas ir nepieciešams Ēkas uzturēšanai, Lojā, Sējas novadā, LV-2142;Aizsargāt un aizstāvēt Ēkā esošo dzīvokļu īpašnieku un biedrības biedru tiesības un intereses (arī patērētāju tiesību jomā);Veikt citas darbības, kas nepieciešamas Īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai, kā arī pakalpojumu (tai skaitā komunālo) nodrošināšanai Īpašumā un Ēkā esošajos dzīvokļos. Telefons
+371 20226693
LOUD AGENCY, SIA
Sējas nov., Loja, "Kārkli"
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29115956
MAGALA, SIA
Sējas nov., Loja, Jēņu iela "Zeltkalni"-3
MDOT, SIA
Sējas nov., Loja, "Valma"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26223438
MJ māja, SIA
Sējas nov., Loja, "Dzintarkrasti" - 13
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29167517
Mūžizglītības centrs "Krimulda"
Sējas nov., Loja, Jēņu iela "Zeltiņi"-12
'veicināt un atbalstīt dažādu sabiedrības locekļu neatkarīgi no dzimuma, vecuma un etniskās piederības, iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā sabiedriskajās norisēs, brīvā laika lietderīgā pavadīšanā un izglītošanās procesā; īpašu uzmanību pievēršot jauniešu iniciatīvām, sociālās atstumtības riska jauniešu atbalstam un Eiropas vienotības ideju un vērtību popularizēšanai;
iesaistīties sabiedrībai svarīgu lēmumu pieņemšanā, sabiedrības integrācijā Eiropas Savienībā.
Telefons
+371 26406072
Osanna, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Loja, Jēņu iela "Dzintarkrasti"-9
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28376435
Sējas Pīlādzis, Sējas novada senioru biedrība
Sējas nov., Loja, "Silavas"
Pārstāvēt un aizstāvēt senioru sociāli ekonomiskās tiesības un intereses;Veicināt senioru materiālo un garīgo labklājību, kā arī iesaistīt demokrātiski aktīvos sabiedriskajos procesos;Sadarboties ar vietējo pašvaldību: piedalīties lēmumu, saistošo noteikumu projektu u.c. normatīvo aktu izstrādē un pieņemšanā, iesniegt priekšlikumus, kuri skar senioru intereses un vajadzības;Sadarboties ar Latvijas Pensionāru federāciju, citu pašvaldību senioru biedrībām, nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;Iesaistīties valsts un pašvaldības, Eiropas Savienības fondu un citu fondu projektos kultūras, mūžizglītības, sabiedrības veselības aizsardzības, veselības veicināšanas atbalsta programmās un projektos senioriem;Veicināt senioru darba mūža novērtējumu un viņu pieredzes izmantošanu sabiedrības labā;Piedalīties Latvijas un starptautiskos senioriem veltītos pasākumos un forumos; Telefons
+371 29796247
SILNA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Loja, "Gauri"
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Vienmēr aktīvs, Biedrība
Sējas nov., Loja, "Zeltkalni" - 11
1. Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, izglītojot sabiedrību par tā priekšrocībām.
2. Organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus.
3. Iesaistīt dažādas sabiedrības grupas sportiskās aktivitātēs.
4. Izglītot sabiedrību un dalīties pieredzē par dažādu aktivitāšu iespējām.
5. Organizēt izglītojošus un aktīvus sporta un cita veida pasākumus.
6. Popularizēt tradicionālus un netradicionālus sporta un vingrošanas veidus.
Telefons
+371 29171221
VPDK DAUGAVA, BIEDRĪBA
Sējas nov., Loja, "Mazupītes" - 2
1.Attīstīt un popularizēt Latviešu tautas dejas mākslu Latvijā un ārpus tās;
2.Apgūt, tālāk nodot skatuvisko tautas deju, kuras vērtība sakņojas tautas tradīciju un jaunrades ciešā mijiedarbē.
Telefons
+371 26428281
WIND LIVONIA
Sējas nov., Loja, "Zeltkalni" - 10
Veicināt tiesiskas un demokrātiskas valsts attīstību.
Sekmēt mūzikas izpildītājmākslas attīstību.
Kamermūzikas profesionālās kapacitātes un tradīciju attīstības veicināšana.
Telefons
+371 26528641
Zaļā priede, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Loja, Jēņu iela "Zeltiņi"-2
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22373844
ZELTKALNI 2016, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Sējas nov., Loja, "Zeltkalni" - 9
1.Organizēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Zeltkalni" (turpmāk - tekstā - Zeltkalni) koplietošanas telpu un piederīgās zemes apsaimniekošanu, labiekārtošanu un pienācīgu uzturēšanu, kā arī pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku tiesiskās intereses jautājumos, kas saistīti ar Zeltkalni kopīpašuma pārvaldīšanu;
2.Veicināt Zeltkalni uzlabošanu un attīstīšanu visā tās ekspluatācijas laikā, un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības;
3.Sekmēt efektīvu apsaimniekošanu un veikt citas darbības, kas saistītas ar Zeltkalni pārvaldīšanu, atbilstoši Zeltkalni dzīvokļu īpašnieku gribai un maksātspējai.
Telefons
+371 28300130
TelePRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Loja, "Sidrabiņas"-3
Likvidēts 27.06.2015
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
WEBLINE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Loja, "Dzintarkrasti 18"
Likvidēts 23.08.2011
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Fotopakalpojumi (74.20, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Telefons
+371 29218065
Ziedu Mode, IK
Sējas nov., Loja, "Sidrabiņas"-3
Likvidēts 16.01.2012
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28230545
E-pasts
veikals@ziedumode.lv