• lv

Līgatne, Līgatnes novads

57° 14' 10.82364", 25° 2' 17.06208"

AIJAS FREIMANES ĢIMENES ĀRSTA PALĪGA PRAKSE, IK
Līgatnes nov., Līgatne, Dārza iela 2-5
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Aptieka Bite, SIA
Līgatnes nov., Līgatne, Spriņģu iela 3 - 601
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Baltic Biznes Pakalpojumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatne, Gaismas iela 6
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BALTIC HAUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatne, Pilsoņu iela 1
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
BLICAVAS, Cēsu rajona Stalbes pagasta zemnieku saimniecība
Līgatnes nov., Līgatne, Spriņģu iela 15 - 1
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26598568
BROČI, Cēsu rajona I.Bročas individuālais uzņēmums
Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 26-6
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana (32.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29243021
Broči IZ, SIA
Līgatnes nov., Līgatne, Ķempju iela 23
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana (32.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26404668
Daniels & Co, SIA
Līgatnes nov., Līgatne, Cēsu iela 6 - 1
ECLIPSE 1, SIA
Līgatnes nov., Līgatne, Rīgas iela 3 - 13
ENIMA SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 25 - 16
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26956100
E-VESELĪBA
Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 21A - 5
Reformēt veselības aprūpes komunikāciju - izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nodrošināt veselības aprūpes jomas datu pieejamību un nezūdamību.
Popularizēt e-veselības ideju un informēt sabiedrību par jomas aktualitātēm.
Panākt normatīvo aktu atbilstību e-veselības nodrošināšanai nepieciešamajām prasībām.
Telefons
+371 26342817
Gastrobus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 13 - 15
Gaujas 24 nams
Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 24 - 6
Organizēt dzīvojamās mājas Gaujas ielā 24, Līgatnē, Līgatnes novadā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbības, kas ietver tās pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtības nodrošināšanu, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu;
Veicināt dzīvojamās mājas renovāciju, tās ilgmūžības palielināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu;
Uzlabot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku sadzīves apstākļus.
Telefons
+371 29549934
Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība
Līgatnes nov., Līgatne, Spriņģu iela 4
Nodrošināt stabilas, ģenētiski daudzveidīgas un komerciāli izmantojamas laša, taimiņa, foreles, alatas, zuša un upes nēģa populācijas un to krājumus Gaujas upes baseinā;
Uzlabot citu zivju sugu populācijas stāvokli Gaujas upes baseinā;
Uzturēt un apsaimniekot Gaujas ūdensteces, zivju nārsta vietas, upes krastus un ar tūrismu saistītās infrastruktūras;
Izveidot un uzturēt licencētu lašu, taimiņu, foreļu un alatu makšķerēšanu Gaujā un Braslā, un sadarbībā ar privāto Gaujas upju pieteku īpašniekiem sekmēt šo zivju licencēto makšķerēšanu šajās upēs;
Sekmēt ar makšķerēšanu saistītās tūrisma industrijas attīstību Gaujas upes baseinā, nodrošinot jaunas biznesa iespējas upes pieguļošās teritorijas uzņēmējiem un iedzīvotājiem;
Nodrošināt dabas vērtību un zivju resursu aizsardzību un plānveidīgu zivju resursu atražošanu;
Telefons
+371 29469669
Gaujasmala 21A
Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 21A - 8
apvienot dzīvojamās mājas Līgatnē, Gaujas ielā 21A dzīvokļu īpašniekus ar nolūku pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas kopīpašumu Telefons
+371 29549934
Gaujas mežs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 21A - 20
Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26578819
GNP PILSKALNS, SIA
Līgatnes nov., Līgatne, Spriņģu iela 4A
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (46, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Izmitināšana (55, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ēdināšanas pakalpojumi (56, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi (79, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26559969
G-PROF, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatne, Gaismas iela 3
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28249427
GRINI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 23A - 24
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22301612
IGNATIUS
Līgatnes nov., Līgatne, Saules iela 11
1. Vienot sabiedrību vēstures pētīšanai, tradīciju atjaunošanai, attīstībai uz humānisma un kristīgo vērtību pamatiem;
2. Esošo kultūras vērtību, tradīciju un apkārtējās vides saglabāšana;
3. Veicināt vietējās teritorijas attīstību, saistībā ar Līgatnes novada Ķempju baznīcu;
4. Sniegt atbalstu sabiedrības locekļiem.
Telefons
+371 26240357
Irīnas Bērziņas individuālais uzņēmums
Līgatnes nov., Līgatne, "Līgatnes papīrfabrika"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
J.U. MEŽI, IK
Līgatnes nov., Līgatne, Siguldas iela 1 - 2/3
Karnēlis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatne, Spriņģu iela 1 - 2
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29128851
KAST GROUP 1, SIA
Līgatnes nov., Līgatne, Rīgas iela 3 - 13
KRISTĪNE, Laškula firma
Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 12A-21
tirdzniecība
Kumada
Līgatnes nov., Līgatne, Pilsoņu iela 7
Attīstīt zinātniski un praktiski pamatotu republikas medību makšķerēšanas saimniecību;Iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku un zivju aizsardzībā, vairošanā un populācijas bagātināšana;Izkopt un pilnīgot medību tradīcijas;Pārstāvēt mednieku un makšķernieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās un pie privātpersonām;Izstrādāt un īstenot medību platību apsaimniekošanas plānu. Telefons
+371 29411390
Lāču Miga, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 22
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22562207
Laimīgā Zeme, IK
Līgatnes nov., Līgatne, Pilsoņu iela 6 - 15
Fotopakalpojumi (74.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
LIGATNE LUXURY NANOFILTRED EXTRACTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līgatnes nov., Līgatne, Kalnu iela 2 - 10
Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana (10.89, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29129288
Līgatnes bērniem
Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 7
Materiālās bāzes pilnveidošana bērniem; apkārtnes sakopšana, labiekārtošana bērnu aktivitāšu veicināšanai; veselīga dzīvesveida popularizēšana bērniem. Telefons
+371 28661216
+371 64153409