Liepājas iela 13, Madona, Madonas novads, LV-4801

56° 51' 28.62642384", 26° 12' 39.0623292"

Madonas nov., Madona, Liepājas iela 13
Palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem: sievietēm krīzes grūtniecības situācijā, vecākiem, kuri bērnus audzina vieni paši, bezdarbniekiem, maznodrošinātajām un trūcīgajām personām, daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, bāreņiem u.c.
Veicināt cilvēka cieņas nodrošināšanu, solidaritāti un tuvākmīlestības darbus.
Madonas nov., Madona, Liepājas iela 13
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;
sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;
izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution