Lielsvētes iela 18 k-1, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008

56° 35' 30.43957308", 23° 39' 46.99459836"

Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte, Lielsvētes iela 18 k-1
Jelgavas novada kultūrvēsturisko būvju un pieminekļu, tajā skaitā vides objektu, saglabāšana, atjaunošana un attīstība;
Jelgavas novada kultūrvēsturisko būvju un pieminekļu, tajā skaitā vides objektu, pieguļošo teritoriju labiekārtošana un attīstība;
sabiedrības iesaiste kultūrvēsturisko vērtību un kārtības saglabāšanā, izpratnes stiprināšanā saistībā ar vēsturisko teritoriju un ēku nozīmīgumu mūsdienās;
veicināt plašāku kultūras, sporta pasākumu un radošu projektu organizēšanu iespēju robežās iesaistot skolu jaunatni;
veicināt visu sociālo grupu ieinteresētību un izpratni par nacionālo vērtību nozīmīgumu.
Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte, Lielsvētes iela 18 k-1
Likvidēts 09.06.2023
Arhitektūras un kultūrvēsturiskā pieminekļu atjaunošna;
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
tūrisma attīstība.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution