• lv

Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

56° 26' 59.68464", 23° 39' 44.9082"

3rd T, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Jasmīni"
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26511354
ANDUS, Jelgavas rajona Aivara Nagļa individuālais uzņēmums
Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Centrs" 27-15
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63064632
Atmodas 87
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Tīsi, "Atmodas"-8
1. Daudzdzīvokļu mājas Atmodas apsaimniekošana;
2. Teritorijas labiekārtošana, uzturēšana.
Telefons
+371 26387656
BALOŽI, Jelgavas rajona Lielplatones pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Baloži"
lopkopībaaugkopība
BAUŠĶENIEKI, Agarska Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Baušķenieki"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29357400
+371 29400047
Biedrība "Lielplatone 17"
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, "Centrs 17"-2
Nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tās pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu. Telefons
+371 20215562
BINKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, Tirgus iela 5 - 6
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BIRZNIEKI, Jelgavas rajona Lielplatones pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Birznieki"
graudkopība
BRAM Consulting, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Tīsi, "Sidrabītes"-10
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26122710
BRŪKLENĀJI, Madra Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Brūklenāji"
lopkopība* graudkopība
BURTNIEKI, Stabulnieces Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, "Burtnieki"
graudkopība
* lopkopība
Centrs 20, Biedrība
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, Alejas iela 19 - 3
Nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tās pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu. Telefons
+371 20215562
DĀRZNIEKI, Zemgales Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Dārznieki"
lopkopība* augkopība* cukurbietes* kartupeļi* dārzkopība
DIVJUMI, SIA
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, Līgo iela 19
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63064672
+371 26378040
Druviņas, Jelgavas rajona Lielplatones pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Sidrabe, Dārziņu iela 3
graudkopība* lopkopība* tehnikas remonts* serviss* celtniecība* tirdzniecība
Eiro Būvnieks, IK
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, "Centrs 28"-6
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29140238
ELEJAS DZIRKSTELE, Jelgavas novada Vanaga individuālais ēdināšanas un tirdzniecības uzņēmums
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Sidrabe, Dārziņu iela 21 - 11
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Eņģeļu acis
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, Alejas iela 7
1. Izveidot radošās attīstības centru izglītojošai attīstībai jebkura vecuma cilvēkam;
2. Radošās attīstības centrā veidot dažādu radošu aktivitāšu darbnīcas, kur praktiskās nodarbībās, izzinošās lekcijās un semināros būs iepēja paplašināt savu redzes loku un iegūt prakstiskas iemaņas dažādos mākslas veidos, kultūrā, amatniecībā, kustību un sporta aktivitātēs, izprotot harmonijas veidošanos savā dzīvē, ģimenē un sabiedrībā, un arī tās veidošanos apkārtējā vidē un telpā; caur nodarbībām dot ieguldījumu garīgās un intelektuālās izaugsmes nodrošināšanai mūža garumā; veicināt, prasmju, iemaņu un jaunu zināšanu apgūšanu veselīgam, sevis izzinošam dzīvesveidam;
3. Aktivizēt mūžizglītības iespējas dažādām sabiedrības grupām, veicināt bērnu un jauniešu dalību Biedrības aktivitātēs un pasākumos, sekmējot sadarbības un cieņas paaugstināšanos starp paaudzēm, kā arī sadarbību un integrāciju starp dažādām sabiedrības grupām;
4. Labdarība; piesaistīt un koordinēt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai; iesaistīties projektos un piesaistīt ziedojumus, lai Biedrības aktivitātes būtu pieejamas iespēju robežās bez maksas gan bērniem, gan pieauguājiem; veicināt gan filantropijas ideju stiprināšanos sabiedrībā, gan biedru un citu iedzīvotāju brīvprātīgo darbu, gan indivīdu un uzņēmēju ziedošanu Biedrības mērķu realizēšanai;
5. Biedrība veidos savu interneta mājas lapu, kurā katrs interesents varēs aplūkot un iegādāties darbus, kas radīti Biedrības organizētajās darbnīcās, un iegūt informāciju par Biedrības aktivitātēm, piedalīšanos amatnieku tirdziņos, izstādēs-pārdošanās, meklējot dažāds ceļus, kā popularizēt Biedrības darbību un gūt līdzekļus Biedrības mērķu sasniegšanai.
Enibit, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Namdari"
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Gaujas B, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Sidrabe, Dārziņu iela 11
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28836581 28836581
E-pasts
gaujasb@gmail.com
Genuine IT, SIA
Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Krastiņi"
Datoru un perifēro iekārtu remonts (95.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29478892
Gizmart Design, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Sidrabe, Dārziņu iela 33
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26828980
E-pasts
info@gizmart.lv
GOLANDS, A.Golovaņova individuālais uzņēmums
Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Viļņi"
tirdzniecība, t.s. komisijas un konsignācijas, ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
sabiedriskā ēdināšana, t.sk. izbraukuma
starpniecība
mārketings
reklāmas izvietošanas un izgatavošanas pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
Telefons
+371 63064684
INVEISS, SIA
Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Cielaviņas"
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29489013
Ivo, IK
Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Skulmēni"
Virtuves mēbeļu ražošana (31.02, versija 2.0) (Avots: CSP)
JAUNSTARKI, Čekanovska Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Jaunstarki"
lopkopība* augkopība
JGBuilding, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, Tirgus iela 5 - 3
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
J montāža, SIA
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Sidrabe, Dārziņu iela 11
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26568851
JUVEMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, "Centrs 28"-7
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29167767
K.E.T.T.I., Indena individuālais tirdzniecības uzņēmums
Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, Alejas iela 19 - 16
komercdarbībatirdzniecībamārketingsārējā ekonomiskā darbībabartera darījumitransporta pakalpojumiu.c. statūtos paredzētā darbība