Lielā iela 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043

57° 50' 10.5441", 24° 44' 47.45188608"

Eiropas Stārķu pilsētu organizācija
Alojas nov., Staicele, Lielā iela 7
Attīstīt savstarpējo sadarbību starp pilsētām un dalīties pieredzē ekonomikas, kultūras, tūrisma, izglītības, vides aizsardzības un sociālajā jomā. Telefons
+371 29177705
PIVALIND
Alojas nov., Staicele, Lielā iela 7
Bērnu un jaunatnes kultūrizglītības sekmēšana;
pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana;
unikālās kultūrvēsturiskās vides sakopšana
Telefons
+371 22400122
SALACAS IELEJA
Alojas nov., Staicele, Lielā iela 7
Licencētās makšķerēšanas organizēšana Salacas upē; Salacas upei pieguļošo treitoriju iedzīvotāju iesaistīšana un aktivizēšana videi draudzīga un starptautiskā tūrisma attīstībā un ar to saistītās infrastruktūras izveidošanā; Dabas un kulturvides resursu aizsardzība un ilgspējīgas izmantošanas nodrošināšana; Nodarbinātības dažādošanalauku vidē; vietējās zivsaimniecības attīstīšana un Salacas kā lašu indeksa upes statusa nodrošināšana; Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām;
Biedrības mērķi un darbības virzienu popularizēšana un reklamēšana Latvijā un ārvalstīs; Biedrības biedru atsevišķu projektu un darbības atbalstīšana, popularizēšana un reklamēšana.
AIZVĒNIS
Limbažu rajons, Staicele, Lielā iela 7
Likvidēts 04.12.2007
Attīstīt sociālo pakalpojumu klāstu, tā kvalitāti un pieejamību Staiceles pilsētas un tās apkārtnes iedzīvotājiem.
GANDRI, Staiceles bērnu un jaunatnes sporta klubs
Limbažu rajons, Staicele, Lielā iela 7
Likvidēts 26.11.2007
Organizēt un veicināt bērnu un jauniešu veselīgu
atpūtu fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai;
popularizēt un veicināt fiziski aktīvu dzīves veidu un nostiprināt bērnu un
jauniešu veselību.
Latvijas Stārķa fonds
Limbažu rajons, Staicele, Lielā iela 7
Likvidēts 31.10.2007
Sabiedriskā centra muzeja "Stārķis" izveidošna, kā arī tā ilgspējīgas darbības nodrošināšana;
Latvijas un citu valstu iedzīvotāju iepazīstināšana ar stārķu populāciju Latvijā.
Staiceles komunālais uzņēmums, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alojas nov., Staicele, Lielā iela 7
Reorganizēts 13.07.2015
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: GP)
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00, versija 2.0) (Avots: GP)
Telefons
+371 64035474
+371 64022920
Staiceles minigolfa klubs
Limbažu rajons, Staicele, Lielā iela 7
Likvidēts 26.10.2007
Veicināt minigolfa attīstību LR;
atbalstīt jaunu minigolfa laukumu veidošanu LR;
pasākumu organizēšana;
veselīga dzīves veida reklamēšana;
minigolfa popularizēšana.

Telefons
+371 64035361