Lielā iela 49, Saldus, Saldus novads, LV-3801

56° 39' 32.32434492", 22° 29' 12.06223404"

Saldus nov., Saldus, Lielā iela 49
Karitatīva darbība, lai apmierinātu līdzcilvēku garīgās un laicīgās vajadzības neatkarīgi no viņu rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskās vai ģimenes stāvokļa vai citiem apstākļiem;
Kristīgās mīlestības atdzīvināšana, savstarpējā izpalīdzīguma un cieņas veicināšana, darba prasmju atjaunošana, empātiskā atbalsta veicināšana un stiprināšana gan atsevišķu cilvēku, gan to grupu vidū;
Mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves situācijas apzināšana (bezpajumtnieku, pensijas vecuma cilvēku, ģimeņu ar bērniem, vecāku, kuri vieni audzina bērnus, invalīdu, cilvēku, kuri cieš no dažādām atkarībām, bezdarbnieku, cilvēku ar zemiem ienākumiem u.t.t.), viņu atbalstīšana un interešu aizstāvēšana.
Saldus nov., Saldus, Lielā iela 49
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas katoļu Baznīcas mācību.
Saldus nov., Saldus, Lielā iela 49
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
Saldus nov., Saldus, Lielā iela 49
Saldus nov., Saldus, Lielā iela 49
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution