• lv

Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads

56° 17' 14.38368", 25° 53' 5.8304400000002"

AIVARI, Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Aivari"
Aizsili, Leimaņu pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Aizsili"
lopkopībalaukkopībamežkopībamežizstrādeaugļkopībadārzeņkopībakomerciālā darbībalauksaimniecības produkcijasražošana un realizācija
Akācija Plus
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., Leimaņi, "Leimaņu tautas nams"
Veicināt sabiedrības attīstību, piesaistot naudas līdzekļus gan ar projektu rakstīšanu, gan ar ziedojumu piesaistīšanu pieaugušo un bērnu izglītošanai, kā arī labdarības pasākumu organizēšanai dažādām sociālajām sfērām. Telefons
+371 25945299
Alandia Forest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., Leimaņi, "Rusiņi"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26455711
Anikam IK
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Vilkplēši"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
ĀRES, Leimaņu pagasta R.Rubinas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Āres"
lopkopība
Biznesa centrs VIDZEME, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., Mežgale, Mežgale 5/12
CELMENIEKI, Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Celmenieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65233126
CERĪBA, Jēkabpils rajona D.Rusiņas tirdzniecības uzņēmums
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Vijas"-3
tirdzniecība
CĪRUĻI, Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Stabiņi"
Telefons
+371 65251819
ERBL, SIA
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Vāgāni" - 1
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22363315
EZERIEŠI, Kudiņa Leimaņu pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Ezerieši"
augkopība,lopkopībaaugļkopība, tās prodkcijas realizācijatirdzniecībatransporta pakalpojumimežizstrādeārējā ekonomiskā darbība
Izaicini sevi, Biedrība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Mazrēpšenieki"
1. Veicināt aktīva un veselīga dzīvesveida izplatīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū;
2. Veicināt sabiedrības interesi par sportu, veicināt saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanu jauniešu vidū;
3. Popularizēt patriotisku, zaļi domājošu un aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū;
4. Organizēt lietderīgu un aktīvu laika pavadīšanu rīkojot sportiskas un izglītojošas nometnes, pārgājienus, sporta pasākumus un labdarības pasākumus;
5. Veicināt cittautiešu jauniešu integrāciju latviešu jauniešu sabiedrībā, organizējot kopīgas nometnes un pasākumus;
6. Attīstīt bērnu un jauniešu talantus, pilnveidot viņu prasmes un zināšanas, ieaudzināt bērnos un jauniešos atbildības sajūtu, pilsoņa pienākuma apziņu pret savu valsti, lai veicinātu lemt spējīgas un sabiedriski aktīvas sabiedrības attīstību Latvijā;
7. Sniegt iespēju talantīgiem un mērķtiecīgiem jauniešiem, kuri nāk no sociāli mazaizsargātas vides (no trūcīgām, daudzbērnu vai nelabvēlīgām ģimenēm, bāreņiem un bērniem no bērnu namiem) piedalīties biedrības organizētajās nometnēs un pasākumos līdz ar citiem jauniešiem, lai šiem bērniem un jauniešiem tiktu sniegta iespēja pierādīt savas spējas un zināšanas, kā arī iegūt jaunu pieredzi un prasmes, kuras palīdzētu nākotnē celt šo jauniešu labklājības līmeni;
8. Rīkojot nometnes dabā, parādīt jauniešiem Latvijas dabas daudzveidību, sekmēt pozitīvu attieksmi pret dabas aizsardzību, stimulēt jauniešus sakopt vidi ap sevi, kā arī veicināt patriotisku jūtu rašanos pret savu zemi un valsti;
9. Sadarboties ar citām valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām no Latvijas un arī starptautiskajā līmenī, organizējot labdarības pasākumus.
JAUNIE VANAGI, Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta O.Kotovas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Vanagi"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija Telefons
+371 29282460
JAUNSILI, Leimaņu pagasta J.Bernāna zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Aizsiles"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta Putenes individuālais uzņēmums
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Sauši"
sabiedriskā ēdināšana
tirdzniecība
KAMENES, Leimaņu pagasta I.Pelēģes zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Greņģos "
lauksaimniecības produktu ražošana,realizācija
mežizstrāde
kokapstrāde
kokmateriālu realizācija
tūrisma pakalpojumi
KĀVI, Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Kāvi"
LĀCĪTIS 8, IK
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Dzelzāres"
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Latbra, SIA
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Kāvi"
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26164938
LEIMAŅI-BĒRZI, Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Leimaņi-Bērzi"
LIEPAS, Leimaņu pagasta Baloža zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., Mežgale, "Liepas"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29512330
LĪVAS, Leimaņu pagasta A.Kiopes zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., Leimaņi, "Līvas"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65207072
Meža Dzenīši, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., Leimaņi, "Rusiņi"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26455711
PILGAARD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., Leimaņi, "Vāgāni"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29296082
PĻAVIŅAS, Leimaņu pagasta J.Svikļa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Pļaviņas"
graudkopība
lopkopība
PRIEKŠĀNI, Jēkabpils rajona Leimaņu pagasta zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Priekšāni"
PRODI, Leimaņu pagasta V.Ozoliņa zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Prodi"
PUĶES, Leimaņu pagasta J.Puķīša zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Puķes"
graudkopība
lopkopība
PUŠVĪRI, Leimaņu pagasta Bērziņas zemnieku saimniecība
Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Pušvīri"
lopkopība
mežizstrāde
kokmateriālu realizācija