• lv

Lazdukalna pagasts, Rugāju novads

56° 54' 30.58092", 27° 4' 42.30876"

AA agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Eglaine"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64628810
ĀBELES, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Ābeles"
lopkopība
AIZTILTE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Aiztilte, "Upleja"
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26404523
AKĀCIJAS, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Akācijas"
lopkopība
graudkopība
ALEKŠSALA, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Alekšsala"
lopkopība
graudkopība
Alojas, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Sprīdīši"
AM METSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Benislava, Bērzu iela 1 - 17
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64628810
AP Vītoli, IK
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Skujetnieki, Liepu iela 2-2
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64546832
AUGUSTOVAS SVĒTĀS ELIZABETES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Augustovas baznīca"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
AUZĀJI, Balvu rajona Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Drudži, "Auzāji"
lopkopība
Azurīts, SIA
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Vecsētas"
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64507251
Bērzpils ģimeņu atbalsta fonds
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Mastarīga"
uzlabot ģimeņu sadzīves apstākļus, atbalstīt nepilnās ģimenes, sniegt palīdzību invalīdiem un pensionāriem;
iedzīvināt latviešu tradīcijas;
organizēt speciālistu (psihologa, datorspeciālista, stilista u.c.) konsultācijas gan vecākiem, gan bērniem.
Telefons
+371 26308045
Bērzu iela 5
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Benislava, Bērzu iela 5 - 9
Biedrības mērķis ir nodrošināt tās pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu. Telefons
+371 26446075
Biokan, SIA
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Skujetnieki, Liepu iela 2 - 3
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00, versija 2.0) (Avots: VID)
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26404523
CEĻMALA, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Ceļmala"
lopkopībagraudkopība
Ceļu un Tiltu Būvuzraugs, SIA
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Irbītes"
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29107619
CĪRUĻI 2, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Benislava, Bērzu iela 5-2
Telefons
+371 64545539
Didzis Usenieks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Ozoli"
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26258143
Dundenieki, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Vecsētas"
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29354353
DZIRNAVKALNS, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Dzirnavkalns"
graudkopība
mežizstrāde
lopkopība
tirdzniecība
Eglainīte, Radošās sadarbības centrs
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Benislava, Skolas iela 3
Rosīga un dauidzveidīga sabiedriskā dzīve ar pašizpausmes iespējām dažādām sociālajām grupām. Telefons
+371 26494495
EZERIŅI, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Ezeriņi"
lopkopība
augļkopība
graudkopība
biškopība
GAVARI, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Skujetnieki, 4-17
lopkopība
kokizstrādājumi
Glonas, SIA
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Liepleja"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
GRĀVERI 2, Balvu rajona Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Grāveri 2"
lopkopība
mežizstrāde
mežkopība
tirdzniecība
IEVAS, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Mastarīga
JAUNRIKAVA, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Jaunrikava"
lopkopība
JAUN-ROZIŅAS, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Jaun-roziņas"
lopkopība
graudkopība
Jaunsiliņi, Lazdukalna pagasta zemnieka saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Benislava, Bērzu iela 6
KALĒJI, Balvu rajona Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Kalēji"
lauksaimniecība
*mazum un vairumtirdzniecība
izbraukuma tirdzniecība
starpniekdarbība