Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

56° 52' 25.46364", 24° 9' 15.59196"

Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, "Bērzavoti k-3" - 16C
1.Dzīvnieku tiesību aizsardzība un labklājība;
2.Bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontrole;
3.Sniegt nepieciešamo palīdzību Bezsaimnieku un nelaimē nonākušiem dzīvniekiem.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Pils iela 3
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Magnoliju iela 15
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Magnoliju iela 12
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29992271
E-pasts
info@agcapital.eu
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Magnoliju iela 12
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Magnoliju iela 12
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29168958 Andrejs Grigoļunovičs, CFA, valdes priekšsēdētājs
E-pasts
info@agcapital.eu
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, "Bērzavoti k-2" - 20B
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Vecpiebalgas iela 7
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
E-pasts
info@abbirojs.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Everesta iela 13
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, "Bērzavoti k-3" - 24C
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, "Bērzavoti k-3" - 24C
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Pils iela 11
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Austrumu iela 9
Kravu jūras un piekrastes ūdens transports (50.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 22080556
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, "Bērzavoti k-3" - 2C
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27275057
E-pasts
ivoite@inbox.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, "Bērzavoti k-2" - 14B
Apvienot visus Daudzdzīvokļu māju īpašniekus.
Slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus, uzraudzīt kontrolēt šo līgumu pildīšanu, stādīt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu un procesu plānus, budžetu, tāmes ar mērķi nodrošināt augstu dzīves kvalitātes līmeni Daudzdzīvokļu mājās.
Veikt Biedrībai apsaimniekošanā nodoto Daudzīvokļu māju uzturēšanu un ekspluatāciju.
Apmierināt Biedru vajadzības, kas saistītas ar Daudzīvokļu māju daļu, kuras atrodas katra no viņiem vienīgi individuālā un pastāvīgā lietošanā un valdījumā, kā arī Daudzīvokļu māju un tām piegulošās teritorijas lietošanu.
Sargāt un aizstāvēt atsevišķu Daudzdzīvokļu māju īpašnieku un iedzīvotāju intereses (tostarp patērētāju tiesību sfērā).
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Arāju iela 13
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Magnoliju iela 11
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Abavas iela 9 - 1
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, "Bērzavoti k-2" - 3B
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, "Kotedžas C-1"
Iepakošanas pakalpojumi (82.92, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67620395
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Tālavas iela 4
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Pils iela 2A
Paaugstināt sabiedrības zināšanas par pasaules tautu vēsturi, kultūru, īpatnībām;
veicināt toleranci, starpkultūras dialogu un savstarpēju saprašanu starp Latvijas iedzīvotājiem;
attīstīt bērnu un pieaugušo dejošanas prasmes un citas radošās spējas;
organizēt un/vai piedalīties konkursos, semināros, prezentācijās, koncertos un citos pasākumos;
sadarboties ar citām organizācijām Latvijā, kā arī ar citu valstu un starptautiskajām organizācijām un piedalīties to rīkotajos pasākumos.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Everesta iela 2
Nodrošināt tās pārvaldīšanā esošās ielas Ķekavas novada, Lapenieku ciema, Everestas ielas pienācīgu uzturēšanu;
nodrošināt tās pārvaldīšanā esošās ielas Ķekavas novada, Lapenieku ciema, Everestas ielas tehnisko ekspluatāciju, ielas lietošanas kārtību;
nodrošināt tās pārvaldīšanā esošās ielas Ķekavas novada, Lapenieku ciema, Everestas ielas piegulošās teritorijas uzturēšanu;
apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar koplietošanas ielas izmantošanu;
aizstāvēt biedru intereses juridiskos jautājumos.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, "Bērzavoti k-1" - 5A
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, "Bērzavoti k-1" - 9A
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28626342
E-pasts
gadgets.events@gmail.com
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Everesta iela 2
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67213077
E-pasts
info@gds.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, "Bērzavoti k-2" - 17B
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Vecpiebalgas iela 7
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Magnoliju iela 17
Novada popularizēšana valsts un starptautiskā mērogā;
Novada iedzīvotāju interešu aizstāvība;
Novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana;
Informatīvās telpas paplašināšana un pilnveidošana;
Novada iedzīvotāju informēšana par notikumiem novadā, novada domes pieņemtajiem lēmumiem un citiem aktuāliem jautājumiem;
Novada iedzīvotāju viedokļu apmaiņa un pilsoniskās iesaistes veicināšana;
Tādu Ķekavas novada iedzīvotājiem svarīgu jomu, kā izglītība, veselības aprūpe, sabiedriskā kārtība, uzņēmējdarbība u.c. attīstības veicināšana;
Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana Ķekavas novadā;
Vides, infrastruktūras un citu projektu realizācija ar mērķi uzlabot novada ikdienas dzīves kvalitāti.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Magnoliju iela 17
Aizstāvēt Ķekavas novada iedzīvotāju un biedrības biedru tiesības un pārstāvēt viņu intereses valsts un pašvaldību institūcijās, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;
Uzlabot novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, organizējot, vadot un īstenojot apkārtējās vides un infrastruktūras labiekārtošanas un uzturēšanas projektus, sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību, citām Latvijas un pasaules organizācijām;
Finanšu līdzekļu un cita veida ziedojumu piesaiste biedrības vajadzībām;
Informatīvu resursu, kas atspoguļo novada neoficiālo viedokli, izveidošana un izplatīšana Ķekavas novada teritorijā.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution