Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011

56° 56' 55.43060244", 24° 8' 1.58088048"

Rīga, Lāčplēša iela 87
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Nodarbinātības aģentūru darbība (78.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 26818460
Rīga, Lāčplēša iela 87
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 28874260
Rīga, Lāčplēša iela 87
Rīga, Lāčplēša iela 87
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26578259
Rīga, Lāčplēša iela 87
nodrošināt pastāvīgu savstarpēju informācija sun pieredzes apmaiņu starp BIedrības biedriem;
nodrošināt stabilu un prognozējamu tiesisko vidi apdrošināšanas brokeru nozarē Biedrības biedru pārstāvētajās valstīs;
nodrošināt ekonomisko izaugsmi apdrošināšanas brokeru nozarē Biedrības biedru pārstāvētajās valstīs;
nodrošināt Biedrības iestāšanos starptautiskajās profesionālajās organiz'
acijās, kuru darbības mērķi veicina BIedrības mērķu sasniegšanu
Telefons
+371 28331901
Rīga, Lāčplēša iela 87
1.Fiziski aktīva un veselīga dzīvesveida sekmēšana un popularizēšana, veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana;
2.Dažāda veida sadarbība ar sportistiem, treneriem, sporta un citiem speciālistiem uz līguma pamata;
3.Sporta atbalstīšana - fiziskās kultūras attīstīšana, visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās.
Telefons
+371 22413669 Valdes loceklis Sandis Naglis
E-pasts
biedriba@florbols04.lv Jautājumiem un ierosinājumiem!
Rīga, Lāčplēša iela 87
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Rīga, Lāčplēša iela 87
Citas sporta nodarbības (93.19, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Kultūras izglītība (85.52, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 20069702
Rīga, Lāčplēša iela 87
Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus (77.40, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 29107155
Rīga, Lāčplēša iela 87
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (08, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Akmeņu, smilšu un māla ieguve (08.1, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve (08.11, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29278935
Rīga, Lāčplēša iela 87
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Telefons
+371 29908618
Rīga, Lāčplēša iela 87
Organizēt dažāda rakstura moderno deju pasākumus bērniem un jauniešiem, t.s. sacensības starp Rīgas deju studijām un skolām, rīkot čempionātus Latvijā, kur piedalās bērni un jaunieši no visas Latvijas, un dalībnieki no attālinātiem rajoniem un lauku skolām lai varētu piedalīties bez maksas;
atklāta Latvijas čempionāta organizēšana ar mērķi paaugstināt Latvijas dejotāju līmeni; uzaicināt pēc iespējas vairāk dalībnieku no Slovēnijas, Vācijas, Somijas, Rumānijas, Polijas, Zviedrijas, un citām valstīm, ar to pašu piedāvājot Latvijas dejotājiem zemāku dalības maksu, lai popularizēt šo sporta veidu un lai viņš būtu pieejams katram;
sadarbība ar Latvijas un ārvalstu Federācijām un organizācijām, uzņēmumiem un privātpersonām modernu deju popularizēšanai;
palīdzēt bērniem un jauniešiem atklāt un attīstīt savas radošās spējas, ieinteresēt bērnus un jauniešus ar dejošanu; palīdzēt viņiem attīstīties fiziski, morāli un garīgi un orientēt pusaudžus uz vispārcilvēciskām vērtībām;
iespēju robežās atbalstīt bērnus un jauniešus no maznodrošinātajām ģimenēm;
bērnu un jauniešu no internātskolām un bērnu namiem brīvā laika organizēšana, t.s. regulāro deju nodarbību organizēšana, labdarības koncertus un akcijas organizēšana, bezmaksas ieeja bērniem un jauniešiem no internātskolām un bērnu namiem uz visiem biedrības organizētiem pasākumiem;
deju skolas dibināšana, treneru kursus organizēšana un sertifikātu izdošana, kas dos iespēju kļūt par deju treneri;
rīkot un vadīt atpūtas un sporta nometnes; rīkot izglītojošas un atpūtas ekskursijas;
veselīga dzīvesveida audzināšana bērniem un jauniešiem; organizēt sporta un ģimenes dienas;
ieaudzināt bērnos un jauniešos atbildības sajūtu, cieņu pret draugiem un pieaugušiem, un dot viņiem iespēju lietderīgi un produktīvi pavadīt savu brīvo laiku;
piedalīšanās starptautiskās sacensībās, pārstāvot Latvijas intereses, aicināt profesionāļus no ārzemēm, rīkot seminārus, lai paaugstināt Latvijas dejotāju līmeni.
moderno deju attīstības sekmēšana, sportiskās formas saglabāšana un uzlabošana;
Telefons
+371 29553495
Rīga, Lāčplēša iela 87
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22052000 22052000
Rīga, Lāčplēša iela 87
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29667111
Rīga, Lāčplēša iela 87
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Lāčplēša iela 87
Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība (46.72, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67795115
Rīga, Lāčplēša iela 87
Citas pasta un kurjeru darbības (53.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 20888880 office + WhatsApp
+371 25555155 office secondary
E-pasts
info@yousend.lv Info departaments
Rīga, Lāčplēša iela 87
Citur neklasificēta ražošana (32.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67795111
E-pasts
info@grmbaltic.eu
Rīga, Lāčplēša iela 87-304.kab.
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Lāčplēša iela 87
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29406932
Rīga, Lāčplēša iela 87
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67518401
Rīga, Lāčplēša iela 87
Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi (82.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67711272
E-pasts
info@kdb.lv
Rīga, Lāčplēša iela 87
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29101331
Rīga, Lāčplēša iela 87
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67795115
Rīga, Lāčplēša iela 87
organizēt Cheerleading pasākumus bērniem un jauniešiem;
atklātā Latvijas čempionāta organizēšana ar mērķi paaugstināt Latvijas Cheerleading dejotāju līmeni; uzaicināt pēc iespējas vairāk dalībnieku no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Somijas, Krievijas un Baltkrievijas, un citām valstīm, lai popularizētu šo sporta veidu un, lai tas būtu pieejams katram;
sadarbība ar Latvijas un ārvalstu federācijām un organizācijām, uzņēmumiem un privātpersonām Cheerleading popularizēšanai;
palīdzēt bērniem un jauniešiem atklāt un attīstīt savas radošās spējas, ieinteresēt bērnus un jauniešus ar Cheerleading;
rīkot un vadīt atpūtas un sporta nometnes; rīkot izglītojošas un atpūtas ekskursijas;
veselīga dzīvesveida audzināšana bērniem un jauniešiem;
piedalīšanaās starptautiskās sacensībās, pārstāvot Latvijas intereses, aicināt profesionāļus no ārzemēm, rīkot seminārus, lai paaugstinātu Latvijas Cheerleading dejotāju līmeni
Telefons
+371 29553495
Rīga, Lāčplēša iela 87, ofiss 305
Apvienot sporta un tūrisma nozarē nodarbinātos darbiniekus un citus darba sfērā nodarbinātos cilvēkus kopīgai rīcībai, sekmējot viņu integrāciju un pieredzes apguvi, un tādējādi:
darīt zināmas, paust, pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru darba, ekonomiskās, aroda, ar sportu saistītās un citas likumīgās tiesības un intereses.
vienoti darboties, lai īstenotu visu un katra biedra pamatotās vajadzības un prasības, tai skaitā veidot sporta klubus un nodrošināt tos ar dažādiem sporta veidiem nepieciešamām telpām. Piedalīties sporta centru un sporta kompleksu celtniecībā.
Organizēti iestāties par:
brīvu un demokrātisku iekārtu valstī;
tiesisku sociālās drošības nostiprināšanu un paplašināšanu valstī;
tālāku ekonomiskas, valsts un sabiedrības demokratizāciju;
apkārtējās vides aizsargāšanu.
Telefons
+371 29681444
+371 26036484
Rīga, Lāčplēša iela 87
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29597674
E-pasts
moreno.instituts@gmail.com Jolanta Baltiņa
Rīga, Lāčplēša iela 87
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29128851
Rīga, Lāčplēša iela 87
tehnoloģisko procesu automatizācijas un mehanizācijas līdzekļu izstrāde
celtniecība
montāža
komercdarbība
sadzīves pakalpojumi
Rīga, Lāčplēša iela 87-206
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Datu avots: VID)