Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011

56° 56' 55.43060244", 24° 8' 1.58088048"

ALFA PARKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Lāčplēša iela 87
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67795115
APOCALIPSIS, IK
Rīga, Lāčplēša iela 87
AXIS TURN, SIA
Rīga, Lāčplēša iela 87
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72, versija 2.0) (Avots: CSP)
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26578259
Baltic Insurance Brokers Association
Rīga, Lāčplēša iela 87
nodrošināt pastāvīgu savstarpēju informācija sun pieredzes apmaiņu starp BIedrības biedriem;
nodrošināt stabilu un prognozējamu tiesisko vidi apdrošināšanas brokeru nozarē Biedrības biedru pārstāvētajās valstīs;
nodrošināt ekonomisko izaugsmi apdrošināšanas brokeru nozarē Biedrības biedru pārstāvētajās valstīs;
nodrošināt Biedrības iestāšanos starptautiskajās profesionālajās organiz'
acijās, kuru darbības mērķi veicina BIedrības mērķu sasniegšanu
Telefons
+371 28331901
"Baltic Legal", SIA
Rīga, Lāčplēša iela 87
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67502506
COSMOS, SIA
Rīga, Lāčplēša iela 87
DANCE S, SIA
Rīga, Lāčplēša iela 87
Kultūras izglītība (85.52, versija 2.0) (Avots: CSP)
Citas sporta nodarbības (93.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29553495
Deutsch-Lettische Consultingagentur, SIA
Rīga, Lāčplēša iela 87
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus (77.40, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29107155
DIALTEK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Lāčplēša iela 87
Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana (50.30, versija 1.1) (Avots: CSP)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29203045
DJUARTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Lāčplēša iela 87
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: GP)
Telefons
+371 29908618
DS ORGANIZĀCIJA
Rīga, Lāčplēša iela 87
Organizēt dažāda rakstura moderno deju pasākumus bērniem un jauniešiem, t.s. sacensības starp Rīgas deju studijām un skolām, rīkot čempionātus Latvijā, kur piedalās bērni un jaunieši no visas Latvijas, un dalībnieki no attālinātiem rajoniem un lauku skolām lai varētu piedalīties bez maksas;
atklāta Latvijas čempionāta organizēšana ar mērķi paaugstināt Latvijas dejotāju līmeni; uzaicināt pēc iespējas vairāk dalībnieku no Slovēnijas, Vācijas, Somijas, Rumānijas, Polijas, Zviedrijas, un citām valstīm, ar to pašu piedāvājot Latvijas dejotājiem zemāku dalības maksu, lai popularizēt šo sporta veidu un lai viņš būtu pieejams katram;
sadarbība ar Latvijas un ārvalstu Federācijām un organizācijām, uzņēmumiem un privātpersonām modernu deju popularizēšanai;
palīdzēt bērniem un jauniešiem atklāt un attīstīt savas radošās spējas, ieinteresēt bērnus un jauniešus ar dejošanu; palīdzēt viņiem attīstīties fiziski, morāli un garīgi un orientēt pusaudžus uz vispārcilvēciskām vērtībām;
iespēju robežās atbalstīt bērnus un jauniešus no maznodrošinātajām ģimenēm;
bērnu un jauniešu no internātskolām un bērnu namiem brīvā laika organizēšana, t.s. regulāro deju nodarbību organizēšana, labdarības koncertus un akcijas organizēšana, bezmaksas ieeja bērniem un jauniešiem no internātskolām un bērnu namiem uz visiem biedrības organizētiem pasākumiem;
deju skolas dibināšana, treneru kursus organizēšana un sertifikātu izdošana, kas dos iespēju kļūt par deju treneri;
rīkot un vadīt atpūtas un sporta nometnes; rīkot izglītojošas un atpūtas ekskursijas;
veselīga dzīvesveida audzināšana bērniem un jauniešiem; organizēt sporta un ģimenes dienas;
ieaudzināt bērnos un jauniešos atbildības sajūtu, cieņu pret draugiem un pieaugušiem, un dot viņiem iespēju lietderīgi un produktīvi pavadīt savu brīvo laiku;
piedalīšanās starptautiskās sacensībās, pārstāvot Latvijas intereses, aicināt profesionāļus no ārzemēm, rīkot seminārus, lai paaugstināt Latvijas dejotāju līmeni.
moderno deju attīstības sekmēšana, sportiskās formas saglabāšana un uzlabošana;
Telefons
+371 29553495
DUKUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Lāčplēša iela 87
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49, versija 2.0) (Avots: CSP)
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67138033
+371 29203045
Efumo Real Estate, SIA
Rīga, Lāčplēša iela 87
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29667111
E-KING, SIA
Rīga, Lāčplēša iela 87
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22052000 22052000
G3 CAPITAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Lāčplēša iela 87
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29103544
GIMET, SIA Ražošanas komercfirma
Rīga, Lāčplēša iela 87
Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana (26.51, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Telefons
+371 67289708
+371 29485480
GLOBAL COMMERCE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Lāčplēša iela 87
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75, versija 2.0) (Avots: CSP)
Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība (46.72, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67795115
GLOBAL TRADE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Lāčplēša iela 87
Citas pasta un kurjeru darbības (53.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20888880 office + WhatsApp
+371 25555155 office secondary
E-pasts
info@yousend.lv Info departaments
GRM Baltic, SIA
Rīga, Lāčplēša iela 87
Citur neklasificēta ražošana (32.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67795111
E-pasts
info@grmbaltic.eu
Ideju parks, SIA
Rīga, Lāčplēša iela 87
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: GP)
Telefons
+371 26154955
E-pasts
fib@magicfib.lv
reklama@receptes.lv
receptes@receptes.lv
IMUNOMA, SIA
Rīga, Lāčplēša iela 87
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.39, versija 2.0) (Avots: VID)
INSTRO, SIA
Rīga, Lāčplēša iela 87
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Avots: CSP)
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29406932
I-Ostlers, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Lāčplēša iela 87-304.kab.
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
IT Software, SIA
Rīga, Lāčplēša iela 87
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
JŪRMALAS PRIEDES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Lāčplēša iela 87
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67518401
+371 67226031
KDB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Lāčplēša iela 87
Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi (82.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67711272
E-pasts
info@kdb.lv
Lāčplēša 87, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Lāčplēša iela 87
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67795115
Latvijas Cheerleading asociācija
Rīga, Lāčplēša iela 87
organizēt Cheerleading pasākumus bērniem un jauniešiem;
atklātā Latvijas čempionāta organizēšana ar mērķi paaugstināt Latvijas Cheerleading dejotāju līmeni; uzaicināt pēc iespējas vairāk dalībnieku no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Somijas, Krievijas un Baltkrievijas, un citām valstīm, lai popularizētu šo sporta veidu un, lai tas būtu pieejams katram;
sadarbība ar Latvijas un ārvalstu federācijām un organizācijām, uzņēmumiem un privātpersonām Cheerleading popularizēšanai;
palīdzēt bērniem un jauniešiem atklāt un attīstīt savas radošās spējas, ieinteresēt bērnus un jauniešus ar Cheerleading;
rīkot un vadīt atpūtas un sporta nometnes; rīkot izglītojošas un atpūtas ekskursijas;
veselīga dzīvesveida audzināšana bērniem un jauniešiem;
piedalīšanaās starptautiskās sacensībās, pārstāvot Latvijas intereses, aicināt profesionāļus no ārzemēm, rīkot seminārus, lai paaugstinātu Latvijas Cheerleading dejotāju līmeni
Telefons
+371 29553495
Latvijas Labdarības fonds sporta atbalstam
Rīga, Lāčplēša iela 87
Sporta attīstīšana.
Labdarības atbalsts juridiskajām un fiziskajām personām, kuras darbojas vai kuras ir beigušas savu karjeru sporta jomā.
Palīdzēt Latvijas sporta organizācijām un tiem konkrētajiem sportistiem, kuriem tas ir nepieciešams, lai pozitīvi ietekmētu valsts, darba devēja un darbinieka savstarpējās attiecības, veidojot optimālas attiecības valsts finanšu jomā, veicinot pozitīvu attieksmi pret notiekošo un sekmētu darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanu Latvijas Republikā.
Telefons
+371 26036484
Latvijas Sporta un tūrisma arodbiedrība
Rīga, Lāčplēša iela 87, ofiss 305
Apvienot sporta un tūrisma nozarē nodarbinātos darbiniekus un citus darba sfērā nodarbinātos cilvēkus kopīgai rīcībai, sekmējot viņu integrāciju un pieredzes apguvi, un tādējādi:
darīt zināmas, paust, pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru darba, ekonomiskās, aroda, ar sportu saistītās un citas likumīgās tiesības un intereses.
vienoti darboties, lai īstenotu visu un katra biedra pamatotās vajadzības un prasības, tai skaitā veidot sporta klubus un nodrošināt tos ar dažādiem sporta veidiem nepieciešamām telpām. Piedalīties sporta centru un sporta kompleksu celtniecībā.
Organizēti iestāties par:
brīvu un demokrātisku iekārtu valstī;
tiesisku sociālās drošības nostiprināšanu un paplašināšanu valstī;
tālāku ekonomiskas, valsts un sabiedrības demokratizāciju;
apkārtējās vides aizsargāšanu.
Telefons
+371 29681444
+371 26036484