Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

56° 36' 4.63469076", 25° 15' 14.84002404"

AIZKRAUKLES CENTRS, Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Nodarbinātības valsts dienests" filiāle
Aizkraukle, Lāčplēša iela 1a
Likvidēts 07.11.2003
Efektīvas uzņēmējdarbības koordinēšana un veicināšana (75.13, versija 1.0) (Avots: CSP)
Darbaspēka vervēšana un nodrošināšana ar personālu (74.5, versija 1.0) (Avots: UR)
Telefons
+371 5122867
AIZKRAUKLES GRAUDS, Aizkraukles rajona graudu audzētāju un pārstrādātāju sabiedrība
Aizkraukle, Lāčplēša iela 1a
Likvidēts 26.10.2007
Sabiedrības biedru profesionālā izglītošana;
tirgus izpētes organizēšana un palīdzības sniegšana Sabiedrības biedriem
produkcijas noieta tirgus meklēšanā un produkcijas relizācijā;
sabiedrības biedru apgādes organizēšana ar ražošanas izejvielām un
materiāliem;
savstarpējas palīdzības organizēšana starp sabiedrības biedriem, to darbības
koordinēšana.

Aizkraukles rajona daudzbērnu ģimeņu biedrība
Aizkraukle, Lāčplēša iela 1a-1a
Likvidēts 04.10.2007
Organizēt morālu, materiālu un iespēju robežās medicīnisko un juridisko palīdzību rajona daudzbērnu ģimenēm,
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 65123139
Aizkraukles tūrisma klubs
Aizkraukle, Lāčplēša iela 1a
Likvidēts 25.05.2007
Rosināt un attīstīt tautas sporta tūrismu kā aktīvas atpūtas veidu;
veikt kultūrvēstures un dabas pieminekļu apzināšanu, sniegt palīdzību to
aizsardzībā un kopšanā;
atvieglot ceļošanu LR, rūpējoties par ērtām viesnīcām un apmeklēšanas vietām;
celt, pirkt un uzturēt kluba mērķiem atbilstošas ēkas-atpūtas bāzes,
informācijas, gidu punktus,tūrisma birojus;
piedalīties tūrisma vadības kadru sagatavošanā;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Telefons
+371 65122579
Akciju sabiedrības "LIEPĀJAS INVESTĪCIJU FONDS" Aizkraukles filiāle
Aizkraukle, Lāčplēša iela 1a
Likvidēts 17.03.2003
operācijas ar vērtspapīriem
operācijas ar privatizācijas sertifikātiem
privatizējamo valsts kapitāla daļu izpirkšana un pārvaldīšana
investoru līdzekļu ieguldīšana vērtspapīru iegādē
nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana
līzinga, mārketinga, faktoringa un trasta pakalpojumi
investoru līdzekļu noguldīšana bankās
brokeru, dīleru un mākleru pakalpojumi
izsoļu rīkošana
Telefons
+371 5122383
Latvijas Lauksaimnieku Savienības Aizkraukles rajona biedrība
Aizkraukle, Lāčplēša iela 1a
Likvidēts 01.10.1993
Panākt ekonomiskajā sistēmā balstītu lauksaimniecības patiesas prioritātes īstenošanu..
Aizstāvēt lauksaimnieku ekonomiskās un politiskās prasības.
Sniegt biedriem palīdzību dažādos jautājumos.
Attīstīt sakarus ar pārējām tautsaimniecības nozarēm republikā.
Aktīvi piedalīties izglītības, kultūras, veselības aizsardzības un citos jautājumos,
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 65122849